"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

వర్గం:Isotope table templates

From tewiki
Jump to navigation Jump to search


Layers of code

Each layer of code is the basis for the next one.


Layer 1

These templates define the colors and texts.

(i) Template:Iso/-, …
(ii) Template:Iso/-/text, …

Layer 2

These create the cells.

(iii) Template:Iso1 (does not use (i) at the moment)
(iv) Template:Iso2

Layer 3

These create the Rows and the color chart.

(v) Template:Isotones
(vi) Template:Isotope colour chart (used in Layer 5)


Layer 4

These create the tables.

(vii) Template:NuclidesDivided, 0-14, …
(viii) Template:NuclidesDivided, 0-29, …
(ix) Template:NuclidesComplete

Layer 5

These are the articles.

(x) Table of nuclides (complete)
(xi) Table of nuclides (segmented, narrow)
(xii) Table of nuclides (segmented, wide)
(xiii) Table of nuclides (complete)