"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

వర్గమూలం

From tewiki
Jump to navigation Jump to search
"x" యొక్క వర్గమూల గణిత వ్యక్తీకరణ

సంఖ్య యొక్క వర్గమూలం అనగా ఒక సంఖ్య అది దాని (స్క్వేర్డ్) చే గుణించేటప్పుడు మళ్ళీ మొదటి సంఖ్య ఇస్తుంది. ఉదాహరణకు 4 యొక్క వర్గమూలం 2, ఎందుకంటే 2 × 2 = 4. సున్నా కంటే పెద్ద లేదా సమాన సంఖ్యలు మాత్రమే నిజమైన వర్గ మూలాలు కలిగి ఉన్నాయి. సున్నా కంటే పెద్ద సంఖ్య రెండు వర్గ మూలాలు కలిగి ఉంటుంది: ఒకటి ధనాత్మకం (సున్నా కంటే పెద్దది) మరియు మరొకటి ఋణాత్మకం (సున్నా కంటే చిన్నది). ఉదాహరణకు 4 రెండు వర్గ మూలాలు కలిగి ఉంటుంది: 2 మరియు -2. సున్నా యొక్క వర్గమూలం మాత్రమే సున్నా. వర్గమూలమును ఆంగ్లంలో స్క్వేర్ రూట్ అంటారు, దీని చిహ్నం .[1]


వర్గమూలాలతో మొత్తం సంఖ్య అది ఫర్‌ఫెక్ట్ స్క్వేర్ గా పిలవబడే మొత్తం సంఖ్య కూడా. మొదటి కొన్ని ఫర్‌ఫెక్ట్ స్క్వేర్‌లు: 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361, 400, 441, 484, 529, 576, 625, 676, 729, 784, 841, 900, 961, 1024, 1089, 1156, 1225...

కొన్ని వర్గమూల సంఖ్యలు

వర్గ మరియు వర్గమూలం
సంఖ్య వర్గమూలం సంఖ్య వర్గమూలం
1 1 121 11
4 2 144 12
9 3 169 13
16 4 196 14
25 5 225 15
36 6 256 16
49 7 289 17
64 8 324 18
81 9 361 19
100 10 400 20

ఆధారాలు

  1. Zill, Dennis G.; Shanahan, Patrick (2008). A First Course in Complex Analysis With Applications (2nd ed.). Jones & Bartlett Learning. p. 78. ISBN 0-7637-5772-1. Extract of page 78

మూలాలు

ఇతర లింకులు