వీపు

From tewiki
Jump to navigation Jump to search
Illustration of a human back from Gray's Anatomy.

వీపు (Back) మన శరీరంలో ఛాతీకి మరియు ఉదరానికి వెనుకవైపున ఉండే భాగం.