సంత (అయోమయ నివృత్తి)

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

సంత అంటే వారం వారం గ్రామాల్లో జరిగే అంగడి.

ఇదే పేరుతో ఉన్న ఇతర వ్యాసాలు: