"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

సరి సంఖ్యలు

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

2 చే పరిపూర్ణంగా భాగింపబడే సంఖ్యలను సరిసంఖ్యలందురు.

సరి సంఖ్యలు : 2,4,6,8,10,12,14.............................

లక్షణాలు

  • రెండు సరి సంఖ్యల మొత్తం కూడా ఒక సరిసంఖ్య.
  • రెండు వరుస సరి సంఖ్యల భేదం ఒక సరిసంఖ్య. రెండు వరుస సరిసంఖ్యల భేదం 2.
  • రెండు సరి సంఖ్యల లబ్దం ఒక సరిసంఖ్య.
  • 'n' వరుస సరి సంఖ్యల మొత్తము = n(n+1).
  • సరిసంఖ్య యొక్క సాధారణ రూపం = 2n.

యివి కూడా చూడండి.