సహాయం:చరరాశి

From tewiki
(Redirected from సహాయం:Variable)
Jump to navigation Jump to search

మూస:H:h

వికీటెక్స్ట్‌లో వాడే చరాల (variables) జాబితా ఇది. వాటి విలువలు ప్రాజెక్టు పైన, వాడిన సమయమూ, పేజీ పైన ఆధారపడి ఉంటాయి.

చరాళు ఎడమ వైపున, ఈ సమయంలో, తెలుగు వికీపీడియాలో, ఈ పేజీలో వాటి విలువలు కుడి వైపున ఉన్నాయి.

స్థిరాలు, ప్రాజెక్టు పైన మాత్రమే ఆధారపడి ఉండేవి

{{ns:-2}} or {{ns:Media}} మీడియా
{{ns:-1}} or {{ns:Special}} ప్రత్యేక
{{ns:1}} or {{ns:Talk}} చర్చ
{{ns:2}} or {{ns:User}} వాడుకరి
{{ns:3}} or {{ns:User_talk}} వాడుకరి చర్చ
{{ns:4}} or {{ns:Project}} Project
{{ns:5}} or {{ns:Project_talk}} Project చర్చ
{{ns:6}} or {{ns:Image}} దస్త్రం
{{ns:7}} or {{ns:Image_talk}} దస్త్రంపై చర్చ
{{ns:8}} or {{ns:MediaWiki}} మీడియావికీ
{{ns:9}} or {{ns:MediaWiki_talk}} మీడియావికీ చర్చ
{{ns:10}} or {{ns:Template}} మూస
{{ns:11}} or {{ns:Template_talk}} మూస చర్చ
{{ns:12}} or {{ns:Help}} సహాయం
{{ns:13}} or {{ns:Help_talk}} సహాయం చర్చ
{{ns:14}} or {{ns:Category}} వర్గం
{{ns:15}} or {{ns:Category_talk}} వర్గం చర్చ
depending on custom namespaces:
{{ns:100}} - {{ns:121}}
- Item talk
{{SITENAME}} tewiki
{{SERVER}} https://tewiki.iiit.ac.in
{{localurl:pagename}} /index.php?title=Pagename
{{localurl:pagename|query string}} /index.php?title=Pagename&query string
{{int:fromwikipedia}} వికిపీడియా నుంచి

"INT:" is used to get text from wfMsg, such as messages in the LanguageXx.php file (see example over). It is short for "internal".

సమయాన్ని అనుసరించి మారేవి

{{CURRENTMONTH}} 06
{{CURRENTMONTHNAME}} జూన్
{{CURRENTMONTHABBREV}} జూన్
{{CURRENTMONTHNAMEGEN}} జూన్
{{CURRENTWEEK}} 24
{{CURRENTDAY}} 15
{{CURRENTDAYNAME}} మంగళవారం
{{CURRENTDOW}} 2
{{CURRENTYEAR}} 2021
{{CURRENTTIME}} 17:27
{{NUMBEROFARTICLES}} 80,964

NUMBEROFARTICLES: ప్రధాన నేంస్పేసులో లింకు ఉన్న పేజీల సంఖ్య. దారిమార్పు పేజీలు ఈ సంఖ్యలోకి రావు. అంటే, వ్యాసాలు, మొలకలు, అయోమయ నివృత్తి పేజీల సంఖ్య అన్నమాట.

CURRENTWEEK ఇదివరకటి మీడియావికీ కూర్పులలో లేదు. దీని విలువ 1, 54 మధ్య ఉంటుంది.

CURRENTDOW అంటే వారంలో ఎన్నో రోజు అని. సోమవారం=1,.. అలాగ.

పేజీని బట్టి

{{NAMESPACE}} సహాయం
{{PAGENAME}} చరరాశి
{{PAGENAMEE}} %E0%B0%9A%E0%B0%B0%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%B6%E0%B0%BF


PAGENAMEE పేజీ పేరును ఖాళీలు లేకుండా, స్పెషలు కారక్టర్లు లేకూండా చూపిస్తుంది. ఉదాహరణకు "కొత్త పేజీ" అనే పేజీ పేరును PAGENAMEE ఇలా చూపిస్తుంది: "కొత్త_'పేజీ".


ఏదైనా మూస లో వాడినపుడు, ఈ మూడు చరాలు కూడా ఆ మూసను వాడిన పేజీని సూచిస్తాయి కాని, ఆ మూస పేజీని కాదు.

కూర్పును అనుసరించి

{{REVISIONID}} 2294

Would be available in 1.5/2.0 and give out the actual revision of the text (aka the old_id from used in 1.4). Useful for citation in newspaper, scholar works ... It can not be made available in 1.4 or previous.

Reference: bugzilla #1739

Examples of combinations

{{SERVER}}{{localurl:{{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}}|action=edit}} https://tewiki.iiit.ac.in/index.php?title=%E0%B0%B8%E0%B0%B9%E0%B0%BE%E0%B0%AF%E0%B0%82:%E0%B0%9A%E0%B0%B0%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%B6%E0%B0%BF&action=edit
{{SERVER}}{{localurl:Special:Whatlinkshere|target={{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}}}}https://tewiki.iiit.ac.in/index.php?title=%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E0%B1%87%E0%B0%95:Whatlinkshere&target=సహాయం:చరరాశి
[[{{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}}_1]] సహాయం:చరరాశి_1
{{SERVER}}{{localurl:{{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}}_1}} https://tewiki.iiit.ac.in/index.php?title=%E0%B0%B8%E0%B0%B9%E0%B0%BE%E0%B0%AF%E0%B0%82:%E0%B0%9A%E0%B0%B0%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%B6%E0%B0%BF_1

Note that PAGENAME with single E has to be used within localurl, otherwise it does not work with special characters. For example, for a page named É we get {{localurl:É}}, which correctly gives /index.php?title=%C3%89 (with {{SERVER}} in front https://tewiki.iiit.ac.in/index.php?title=%C3%89, linking to the page É), while {{PAGENAMEE}} gives %C9, and {{localurl:%C9}} gives {{localurl:%C9}}, i.e. it is rendered unchanged, the function localurl is not applied. With {{SERVER}} in front it gives https://tewiki.iiit.ac.in{{localurl:%C9}}, which is a dead link reported by the browser, the server is not even reached.

See also m:Template:UTC.

In a template, for a link to a page which depends on a template parameter, the external link style is used even for internal links, to avoid that the system links to the edit page even if the page exists. To construct the external link, variables can also be useful.

లింకుల్లో చరాలు

చరాలు లింకుల్లో కూడా పనిచేస్తాయి:

  • [[a{{NAMESPACE}}b|c{{PAGENAME}}d]] ఇలా చూపిస్తుంది: cచరరాశిd

ఇంకా చూడండి

మూస:H:f

de:Wikipedia:Variablen