సాంకేతిక అవధానాలు

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

నేత్రివధానం, అంగుళ్యావధానం, ఘంటావధానం ఇలా అనేక సాంకేతికావధానాలున్నాయి. ఘంటావధానం అనేది చాలా క్రొత్త విధానం. దీనిని ప్రముఖ అవధానాచార్యులైన "పద్యకళాతపస్వి" డా||ధూళిపాళ మహాదేవమణి గారు సృష్టించారు.


మూస:Uncategorized stub