ICD-10 అధ్యాయము 17: వంశపారంపరిక అవలక్షణాలు మరియు జన్యు సంబంధ వ్యాధులు

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

Q00-Q89 - జన్మ సంబంధమైన దుర్నిమ్ణాము మరియు వైకల్యములు

(Q00-Q07) నరముల వ్యవస్థ

(Q10-Q18) కన్ను, చెవి, ముఖము మరియు మెడ

  • (Q16) Congenital malformations of ear causing impairment of hearing

(Q20-Q28) ప్రసరణ వ్యవస్థ

(Q30-Q34) శ్వాస వ్యవస్థ

(Q35-Q45) జీర్ణ వ్యవస్థ

(Q50-Q56) జననావయవాలు

(Q60-Q64) మూత్ర వ్యవస్థ

(Q65-Q79) కండరములు మరియు బొమికల వ్యవస్థ

(Q80-Q89) ఇతరము

Q90-Q99 - క్రోమోజోముల అసాధారణతలు, వేరెక్కడనూ వర్గీకరించబడనివి

ఇవి కూడా చూడండి

మూస:Congenital malformations and deformations of nervous system మూస:Congenital malformations and deformations of eye, ear, face and neck మూస:Congenital malformations and deformations of circulatory system మూస:Congenital malformations and deformations of respiratory system మూస:Congenital malformations and deformations of digestive system మూస:Congenital malformations of genital organs and urinary system మూస:Congenital malformations and deformations of musculoskeletal system మూస:Congenital malformations and deformations of integument మూస:Phakomatoses and other congenital malformations not elsewhere classified మూస:Chromosomal abnormalities