"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Project:ఈ వారపు బొమ్మ/2016 41వ వారం

From tewiki
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2016 41వ వారం
మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని మండులో గల హోసంగ్ షా టోంబ్లోని ఒక వరండా.

మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని మాల్వ ప్రాంతంలో మండులో గల హోసంగ్ షా టోంబ్లోని ఒక వరండా. మండు పట్టణానికి పూర్వ కాలంలో "మండప దుర్గం" అని పేరు ఉండేది.

ఫోటో సౌజన్యం: Bernard Gagnon