"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

అంటువ్యాధులు (పుస్తకం)

From tewiki
Revision as of 13:44, 19 August 2017 by imported>Nrgullapalli
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
అంటువ్యాధులు
కృతికర్త: ఆచంట లక్ష్మీపతి
దేశం: భారతదేశం
భాష: తెలుగు
ప్రక్రియ: వైద్యం
ప్రచురణ: విజ్ఞాన చంద్రికా గ్రంథమాల
విడుదల: 1915
పేజీలు: 257

దస్త్రం:AntuVyadhulu.djvu

అంటువ్యాధులు (వాని వ్యాపనము, నివారించు పద్ధతులు) ఒక వైద్య సంబంధమైన తెలుగు పుస్తకం. దీనిని ఆచంట లక్ష్మీపతి గారు 1915 సంవత్సరం ముద్రించారు.

విషయసూచిక

 1. మొదటి ప్రకరణము : అంటువ్యాధు లెవ్వి
 2. రెండవ ప్రకరణము : సూక్ష్మజీవు లెక్కడ నుండును ?; వాహనము ఈగ; వీధిగడప; మండువా; పడకగది; వంటయిల్లు; వరసందు; నూతిదొడ్డి; మురుగుకుండు; పెంటగొయ్యి; మరుగుదొడ్డి; కోళ్ళకు ఈగలకు మన ఇండ్లలో నాహారము చిక్కకుండ చూడవలెను., ఇరుగుపొరుగులు; తొమ్మిది సూత్రములు
 3. మూడవ ప్రకరణము : సూక్ష్మజీవుల జాతిభేదములు; సూక్ష్మ జంతువులు; శిలీంధ్రములు; బాక్టీరియములు; సూక్ష్మజీవులు చేయు ఉపకారము; సూక్ష్మజీవుల కనుకూలమగు పరిస్థితులు
 4. నాల్గవ ప్రకరణము : సూక్ష్మజీవులెట్లు ప్రవేశించును ? ఎట్లు విడుచును ?; గాయముగుండ ప్రవేశించుట; పలుచని పొరలగుండ ఊరుట; ఊపిరితో పీల్చుట; మ్రింగుట; జంతువులు; సూక్ష్మజీవులెట్లు మనలను విడుచును ?
 5. అయిదవ ప్రకరణము : అంగర్గతకాలము
 6. ఆరవ ప్రకరణము : పరాన్న భుక్కులు
 7. ఏడవ ప్రకరణము : సూక్ష్మజీవులెట్లు వ్యాధిని కలుగజేయును; సూక్ష్మజీవుల ఆయుర్దాయము; సూక్ష్మజీవు లెవరి కంటును
 8. ఎనిమిదవ ప్రకరణము : రక్షణశక్తి
 9. తొమ్మిదవ ప్రకరణము : సహజరక్షణశక్తి; నెత్తురుయొక్క స్వరూపము; తెల్లకణములు; స్థావరకణములు; కణవాదము, తిండిపోతు తెల్లకణములు
 10. పదియవ ప్రకరణము : కల్పిత రక్షణశక్తి; శరీర జనిత రక్షణశక్తి; కలరా టీకారసము; టైఫాయిడు టీకారసము; ప్లేగు టీకారసము; క్షయ టీకారసము
 11. పదునొకండవ ప్రకరణము : బహిర్జనిత రక్షణశక్తి
 12. పండ్రెండవ ప్రకరణము : అంటువ్యాధులను నివారించు మార్గములు; ప్రకటన చేయుట; ప్రత్యేక పరచుట; బలవంతపు మకాములు; సూక్ష్మజీవుల సంహారము
 13. పదమూడవ ప్రకరణము : సూక్ష్మజీవులను వెదకివెదకి చంపుట; దుర్వాసనను మాత్రము పోగొట్టునవి; సూక్ష్మజీవుల యభివృద్ధి నాపునవి; రూఢిగ సూక్ష్మజీవులను చంపు పద్ధతులు; దగామందులు; నిజముగ శుద్ధిచేయు మందులు
 14. పదునాలుగవ ప్రకరణము : దోమలచే వ్యాపించు వ్యాధులు; చలిజ్వరము; బూదకాలు-ఏనుగకాలు; నివారించు పద్ధతులు
 15. పదునయిదవ ప్రకరణము : ఆహారము మూలమునగాని నీటి మూలమునగాని వ్యాపించు వ్యాధులు; కలరా, టైఫాయిడు జ్వరము, గ్రహణి విరేచనములు; కలరా నివారించు మార్గములు; సన్నిపాత జ్వరము; వ్యాపించు విధము; నివారించు పద్ధతులు; గ్రహణి విరేచనములు; వ్యాపించు విధము; స్వభావము; నివారించు పద్ధతులు
 16. పదునారవ ప్రకరణము : గాలిమూలమున వ్యాపించు వ్యాధులు; మశూచకము; నివారించు పద్ధతులు; మశూచకపు వైద్యశాల; తట్టమ్మవారు; వ్యాపకము; నివారించు పద్ధతులు; ఆటలమ్మ; వ్యాపకము; నివారించు పద్ధతులు; గవదలు; వ్యాపించు విధము; నివారించు పద్ధతులు; కోరింతదగ్గు; నివారించు పద్ధతులు; డెంగ్యూ జ్వరము; నివారించు పద్ధతులు

పూర్తి పాఠం