ఉన్నవ (అయోమయ నివృత్తి)

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

ఉన్నవ, గుంటూరు జిల్లా, యడ్లపాడు మండలానికి చెందిన గ్రామం.


ఉన్నవ తెలుగు వారిలో కొందరి ఇంటి పేరు.