"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "కొత్తపేట (బోయినపల్లి మండలం)"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 01:47, 19 January 2021imported>InternetArchiveBot 15,287 bytes +271 1 మూలము(ల)ను భద్రపరచటానికి ప్రయత్నించగా, 0 పనిచేయనివిగా గుర్తించాను.) #IABot (v2.0.8
  • curprev 10:39, 20 January 2020imported>ChaduvariAWBNewm 15,016 bytes -58 →‎విద్యా సౌకర్యాలు: AWB తో, అయోమయ నివృత్తి పేజీలకున్న లింకులను సవరించాను
  • curprev 16:57, 1 May 2019imported>యర్రా రామారావుm 15,074 bytes +15,074