తమిళనాడు రాష్ట్ర ఆనకట్టలు, జలాశయాల జాబితా

From tewiki
Revision as of 20:09, 10 March 2021 by imported>యర్రా రామారావు
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

ఈ క్రింది ఆనకట్టలు, జలాశయాలు తమిళనాడు లో ఉన్నాయి.

 • తిరునల్వేలి జిల్లాలో కడన ఆనకట్ట
 • అమరావతి డాం, అమరావతి నగర్, కోయంబత్తూర్
 • కన్యాకుమారి జిల్లాలో పెచ్చిపరై రిజర్వాయర్
 • తిరునల్వేలి జిల్లాలో సెంగొట్టై దగ్గర మేకరై అడైవినైనార్ డ్యాం
 • అనైకుట్టం రిజర్వాయర్
 • ఈరోడ్ జిల్లాలో భవాని నది మీద భవాని సాగర్ రిజర్వాయర్
 • పొన్ననైయార్ రిజర్వాయర్
 • కొడగనార్ రిజర్వాయర్
 • వరాట్టుపాళ్ళం రిజర్వాయర్
 • వట్టమలైకరై ఓడై రిజర్వాయర్
 • వణియార్ రిజర్వాయర్
 • మణిముక్తానది రిజర్వాయర్
 • తంబలహళ్ళి రిజర్వాయర్
 • వెంబకొట్టాయి రిజర్వాయర్
 • తునకడవు రిజర్వాయర్
 • తొప్పాయ్యార్ రిజర్వాయర్
 • విదూర్ రిజర్వాయర్
 • కుత్తరాయ్యర్ రిజర్వాయర్
 • విల్లింగ్డన్ రిజర్వాయర్
 • కరుప్పానది రిజర్వాయర్
 • మణిముత్తర్ రిజర్వాయర్
 • తిరుమూర్తి రిజర్వాయర్
 • వరదమనాది రిజర్వాయర్
 • సూలగిరి చిన్నార్ రిజర్వాయర్
 • సిద్ధమల్లి రిజర్వాయర్
 • చెన్నైలో పుఝాల్ రిజర్వాయర్
 • నాగావతి రిజర్వాయర్
 • కేసరిగులిహళ్ళ రిజర్వాయర్
 • తిరుపూర్ జిల్లాలో కంగయ్యం తాలూకాలో నోయ్యాల్ ఓరత్తుపాళయం
 • తిరునల్వేలి జిల్లాలో రామనది రిజర్వాయర్
 • అప్పర్ నిరర్ వియర్
 • కళ్ళనై డ్యాం
 • ఉప్పార్ రిజర్వాయర్
 • మరుద్ధానది రిజర్వాయర్
 • కన్యాకుమారి జిల్లాలో పెచ్చిపరై రిజర్వాయర్
 • శూలగిరి చిన్నార్ రిజర్వాయర్
 • అనైనడువు రిజర్వాయర్
 • మంజలార్ రిజర్వాయర్
 • పాలార్ పోరాందలార్ రిజర్వాయర్
 • తిరునల్వేలి జిల్లాలో సెర్వలార్ ఆనకట్ట
 • తిరుపూర్ జిల్లాలో ఉడుమలైపెట్టై తాలూకాలో, అమరావతి రిజర్వాయర్
 • అలియార్ రిజర్వాయర్, పొల్లాచి తాలుకా, కోయంబత్తూరు జిల్లా
 • కొడివెరి ఆనకట్ట
 • తిరునల్వేలి జిల్లాలో పాంబర్ రిజర్వాయర్
 • కన్యాకుమారి జిల్లాలో చిత్తర్ రిజర్వాయర్ - 1
 • కేలవరపల్లి రిజర్వాయర్
 • క్రిష్ణగిరి రిజర్వాయర్
 • కుళ్ళూర్సాండై రిజర్వాయర్
 • సేలం జిల్లాలో కావేరి నది మీద మెట్టూర్ డాం
 • తిరునల్వేలి జిల్లాలో పాపనాశం దిగువ ఆనకట్ట
 • సతనూర్ రిజర్వాయర్
 • లోయర్ నిరర్ రిజర్వాయర్
 • థేని జిల్లాలో వైగై డ్యామ్
 • కోయంబత్తూర్ జిల్లలో షోలయర్ రిజర్వాయర్
 • ఆథుపాలయం ఆనకట్ట
 • కన్యాకుమారి జిల్లాలో చిత్తర్ రిజర్వాయర్
 • కళ్ళనై అనైకట్
 • పరప్పళ్ళార్ రిజర్వాయర్
 • తిరునల్వేలి జిల్లాలో గుండార్ రిజర్వాయర్
 • గొల్వర్‌పట్టి రిజర్వాయర్
 • గోముఖి నది రిజర్వాయర్
 • కరైకోయిల్ రిజర్వాయర్
 • ఓరథుపాళయం ఆనకట్ట
 • తిరునల్వేలి జిల్లాలో కరైయార్ అప్పర్ ఆనకట్ట
 • గుండేరిప్పాళం రిజర్వాయర్
 • కొవిలార్ రిజర్వాయర్
 • తిరునల్వేలి జిల్లాలో పచ్చాయార్ రిజర్వాయర్
 • పెరియార్ రిజర్వాయర్ (పిలవుక్కల్ ప్రాజెక్ట్)
 • కన్యాకుమారి జిల్లాలో పెరుంచని రిజర్వాయర్
 • పెరువారిపళ్ళం
 • పెరుంపాళ్ళం రిజర్వాయర్
 • మధురై జిల్లాలో వైగై రిజర్వాయర్