తాండూరు (అయోమయ నివృత్తి)

From tewiki
Revision as of 14:45, 5 March 2019 by imported>యర్రా రామారావు
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

తాండూరు లేదా తాండూర్ పేరుతో అనేక ప్రదేశాలు ఉన్నాయి.

తెలంగాణ