ధేరవాద బౌద్ధము

From tewiki
Revision as of 12:01, 16 March 2017 by imported>K.Venkataramana
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

థేరవాద బౌద్ధం అనునది బౌద్ధములోని ఒక విభాగ పాఠశాల. థేరవాదము అనగా "పెద్దల సిద్ధాంతం". ఈ ధర్మము త్రిపిటకములను ఆధారముగా చేసుకొని రూపుదిద్దుకొనినది.మిగతా బౌద్ధ విభాగ పాఠశాలతో పోల్చితే థేరవాదమే బుద్ధుని బోధనలకు దగ్గరగా ఉంటుందని ప్రతీతి.బుద్ధుని బోధనలు తప్పక పాటించే ఈ ధర్మములో సృష్టికర్త దేవుడు అనే అపోహలు ఉండవు. బౌద్ధములో సృష్టికర్త అనేవాడు లేడని నిర్థారిస్తారు.సర్వాంతర్యామి దేవుడు అనే వాదనను బుద్ధుడు కొట్టిపారేశారు.

చాలా శతాబ్దాలుగా థేరవాదము ఆగ్నేయాసియా ఖండము(థాయిలాండ్,మయన్మార్,కంబోడియా,లాఓస్,శ్రీలంక)లో ప్రధానమైన ధర్మముగా ఉన్నది.

ఈ ధర్మమును ఆచరించే వారి జనాభా 10 కోట్లకు పైనే.ఈ మధ్య కాలములో పశ్చిమ దేశాలైన అమెరికా,ఐరోపా,ఆఫ్రికా దేశాలలో థేరవాదమును ఆచరిస్తున్నారు.