"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

నేత్ర కోటరం

From tewiki
Revision as of 01:12, 7 June 2014 by imported>RahmanuddinBot (Wikipedia python library)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Orbit (anatomy)
Orbital bones.png
The seven bones that articulate to form the orbit.
yellow = Frontal bone
green = Lacrimal bone
brown = Ethmoid bone
blue = Zygomatic bone
purple = Maxillary bone
aqua = Palatine bone
red = Sphenoid bone

teal = Nasal bone
The nasal bone is illustrated but does not form part of the orbit
లాటిన్ orbitae
గ్రే'స్ subject #46 188
MeSH Orbit
Dorlands/Elsevier o_05/12594914

నేత్ర గోళం (Eye ball) కపాలంలోని అస్థి కోటరాన్ని నేత్ర కోటరం (Orbit) అంటారు. కంటిని కనురెప్పలనే రెండు చర్మపు ముడుతలు ఎల్లప్పుడూ కాపాడుతూ ఉంటాయి.