"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

నేత్ర కోటరం

From tewiki
Jump to navigation Jump to search
Orbit (anatomy)
The seven bones that articulate to form the orbit.
yellow = Frontal bone
green = Lacrimal bone
brown = Ethmoid bone
blue = Zygomatic bone
purple = Maxillary bone
aqua = Palatine bone
red = Sphenoid bone

teal = Nasal bone
The nasal bone is illustrated but does not form part of the orbit
లాటిన్ orbitae
గ్రే'స్ subject #46 188
MeSH Orbit
Dorlands/Elsevier o_05/12594914

నేత్ర గోళం (Eye ball) కపాలంలోని అస్థి కోటరాన్ని నేత్ర కోటరం (Orbit) అంటారు. కంటిని కనురెప్పలనే రెండు చర్మపు ముడుతలు ఎల్లప్పుడూ కాపాడుతూ ఉంటాయి.