పురస్కారములు

From tewiki
Revision as of 09:58, 12 March 2015 by imported>Rajasekhar1961 (→‎జాతీయస్థాయి పురస్కారాలు)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

అంతర్జాతీయస్థాయి పురస్కారాలు

  • నోబెల్ పురస్కారం: వివ్విధ శాస్త్ర, సాహిత్య, సామాజిక రంగాల్లో విశిష్ట సేవ చేసిన ప్రముఖులకు ఏటా ఇచ్చె పురస్కారం
  • బుకర్ బహుమతి: ప్రతి సంవత్సరం సాహిత్యంలో ఉత్తమ నవలకు ఇచ్చే పురస్కారం.
  • భారతరత్న: ప్రసిద్ధి చెందిన వ్యక్తులకు ఇచ్చే పురస్కారం
  • ఆస్కార్ పురస్కారం: చలచిత్ర రంగంలో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబర్చిన దర్శకులకు, నటీనటులకు, రచయితలకు మరియు ఇతర సాంకేతిక నిపుణులకు ఇచ్చే పురస్కారం

జాతీయస్థాయి పురస్కారాలు

రాష్ట్రస్థాయి పురస్కారాలు