ప్రత్తిపాడు

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

ప్రత్తిపాడు పేరుతో ఈ క్రింది ఊళ్ళున్నాయి.

మండలాలు

  1. ప్రత్తిపాడు మండలం (తూ.గో. జిల్లా)
  2. ప్రత్తిపాడు (గుంటూరు జిల్లా)

గ్రామాలు

  1. ప్రత్తిపాడు (పెంటపాడు మండలం), పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా