"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Search results

Jump to navigation Jump to search
  • ...ges-of-large-asteroid-flying-by-earth/|title=NASA captures images of large asteroid flying by Earth|date=2017-04-20|website=Q13 FOX News|access-date=2017-04-20 ...ేసారు. <ref name="earthsky">http://earthsky.org/astronomy-essentials/large-asteroid-2014-jo25-close-april-19-2017-how-to-see</ref>
    6 KB (242 words) - 19:39, 2 March 2019