"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Search results

Jump to navigation Jump to search
 • ...tion mechanism to transform the entity (of KG) into embedding using a loss function as defined by [https://www.utc.fr/~bordesan/dokuwiki/_media/en/transe_nips1 ...resent the hybrid model (in which DNN learns to generate the commonly used templates trained on the specific KB and gold standards articles from them) and pragm
  6 KB (875 words) - 00:22, 5 February 2020
 • ...elhi 2001"/>|alt-mass=|stages=1|capacities=<!--insert one of the following templates for each payload:--> {{Infobox rocket/payload |location = [[భూ న
  11 KB (746 words) - 21:02, 11 January 2021
 • * Categories, lists, templates * Templates
  10 KB (1,516 words) - 16:12, 27 January 2021
 • * ''Doesn't appear in searches''. The built-in search function cannot search edit summaries, and they are not indexed by external search e * There are standard templates for warning editors who delete content without providing an edit summary: <
  17 KB (2,686 words) - 16:19, 27 January 2021
 • * whichsub finds transcluded templates of a given page which contain a given string. ...ool to create mass Mediawiki pages using CSV datasource and variable based templates. Results merged into a valid Mediawiki XML Import file.
  14 KB (1,972 words) - 15:36, 27 January 2021
 • |capacities = <!--insert one of the following templates for each payload:-->
  31 KB (1,538 words) - 06:14, 22 March 2020
 • ...ept perhaps interlanguage links. Special:Deadendpages lists them, but this function is disabled in some Wikimedia projects. : The వికీపీడియా:Templates for deletion page.
  45 KB (5,844 words) - 14:32, 21 January 2021
 • ...perhaps interlanguage links. [[Special:Deadendpages]] lists them, but this function is disabled in some Wikimedia projects. : The [[వికీపీడియా:Templates for deletion]] page.
  60 KB (7,595 words) - 12:54, 25 January 2021