"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Recent changes

Jump to navigation Jump to search

Track the most recent changes to the wiki on this page.

Recent changes options Show last 50 | 100 | 250 | 500 changes in last 1 | 3 | 7 | 14 | 30 days
Hide registered users | Hide anonymous users | Hide my edits | Show bots | Hide minor edits
Show new changes starting from 21:21, 7 March 2021
   
List of abbreviations:
N
This edit created a new page (also see list of new pages)
m
This is a minor edit
b
This edit was performed by a bot
(±123)
The page size changed by this number of bytes

7 March 2021

N    20:45  యంత్ర మానవుడు‎‎ 3 changes history +2,830 [Thirumalgoud‎ (3×)]
     
20:45 (cur | prev) +236 Thirumalgoud talk contribs
     
20:16 (cur | prev) -39 Thirumalgoud talk contribs
N    
20:13 (cur | prev) +2,633 Thirumalgoud talk contribs Created page with '== యంత్ర మానవుడు<ref>{{Cite journal|last=|first=|date=06/03/2021|title=https://epaper.andhrajyothy.com/m5/3018702/Sunday-Telangana/07-03-...' Tag: Visual edit
N    16:29  ఖిలాఫత్ ఉద్యమం - చరిత్ర వక్రీకరణ - పరిచయం‎‎ 3 changes history +25,309 [మ్యాడం అభిలాష్‎ (3×)]
 m   
16:29 (cur | prev) +119 మ్యాడం అభిలాష్ talk contribs Tag: Visual edit
 m   
16:21 (cur | prev) -14 మ్యాడం అభిలాష్ talk contribs →‎విద్యా సంబంధ చర్చ - 1 Tag: Visual edit
N    
16:20 (cur | prev) +25,204 మ్యాడం అభిలాష్ talk contribs కొత్త వ్యాసం Tag: Visual edit
N    16:11  విన్నీ ది పూ(ఒక డిస్నీ పాత్ర)‎‎ 11 changes history +11,617 [Thirumalgoud‎ (11×)]
     
16:11 (cur | prev) +221 Thirumalgoud talk contribs Tag: Visual edit
     
16:08 (cur | prev) -125 Thirumalgoud talk contribs Tag: Visual edit: Switched
     
16:03 (cur | prev) +86 Thirumalgoud talk contribs Tag: Visual edit
     
15:59 (cur | prev) +2,742 Thirumalgoud talk contribs Tag: Visual edit
     
15:52 (cur | prev) +5,147 Thirumalgoud talk contribs Tag: Visual edit
     
14:56 (cur | prev) +1 Thirumalgoud talk contribs
     
14:55 (cur | prev) -19 Thirumalgoud talk contribs
     
14:52 (cur | prev) +1 Thirumalgoud talk contribs
     
14:52 (cur | prev) +269 Thirumalgoud talk contribs Tag: Visual edit
     
14:44 (cur | prev) -128 Thirumalgoud talk contribs
N    
14:36 (cur | prev) +3,422 Thirumalgoud talk contribs Created page with ' విన్నీ-ది-పూహ్, ఫూ బేర్, ఫూ అని కూడా పిలుస్తారు, ఇది ఆంగ్ల రచయ...' Tag: Visual edit
     16:02  బల్లపరుపు భుమి‎‎ 4 changes history +188 [Kasyap‎ (4×)]
     
16:02 (cur | prev) +25 Kasyap talk contribs Tag: Visual edit
     
16:01 (cur | prev) +41 Kasyap talk contribs Tag: Visual edit
     
16:01 (cur | prev) +256 Kasyap talk contribs Tag: Visual edit
     
15:59 (cur | prev) -134 Kasyap talk contribs Tag: Visual edit
     14:34 Upload log Thirumalgoud talk contribs uploaded దస్త్రం:విన్నీ ది పూ(ఒక పాత్ర).jpg
     14:13  Article Catalogue diffhist +11 Thirumalgoud talk contribs →‎Arts_Literature Tag: Visual edit

6 March 2021

     17:53  Article Catalogue‎‎ 3 changes history +63 [Jahangeer‎ (3×)]
     
17:53 (cur | prev) +21 Jahangeer talk contribs →‎Arts_Visual arts Tag: Visual edit
     
17:51 (cur | prev) +21 Jahangeer talk contribs →‎Arts_Visual arts Tag: Visual edit
     
17:43 (cur | prev) +21 Jahangeer talk contribs →‎Arts_Literature Tag: Visual edit
     17:42  భారతీయ సాహిత్యం‎‎ 2 changes history +200 [Jahangeer‎ (2×)]
 m   
17:42 (cur | prev) +42 Jahangeer talk contribs →‎భారతీయ భాషలలో భారతీయ సాహిత్యం Tag: Visual edit
     
17:37 (cur | prev) +158 Jahangeer talk contribs →‎భారతీయ భాషలలో భారతీయ సాహిత్యం Tag: Visual edit
     16:39  జాతిరత్నాలు (2021) సినిమా diffhist -11 Kasyap talk contribs →‎సంగీతం Tag: Visual edit
N    16:36  మహమ్మారి మూలాలు‎‎ 4 changes history +9,531 [Kasyap‎; Thirumalgoud‎ (3×)]
     
16:36 (cur | prev) +293 Thirumalgoud talk contribs Tag: Visual edit
     
16:36 (cur | prev) -6 Kasyap talk contribs Tag: Visual edit
     
16:32 (cur | prev) +2 Thirumalgoud talk contribs Tag: Visual edit
N    
16:31 (cur | prev) +9,242 Thirumalgoud talk contribs Created page with '<br /> == కోవిడ్-19 మహమ్మారి మూలల పై చైనా లో డబ్ల్యు హెచ్ వో బృందా...' Tag: Visual edit
N    16:32  ముడిచర్ల‎‎ 5 changes history +487 [Kasyap‎; Demo.indicwiki‎ (4×)]
     
16:32 (cur | prev) +167 Kasyap talk contribs Tag: Visual edit
     
15:32 (cur | prev) +150 Demo.indicwiki talk contribs
     
15:31 (cur | prev) +42 Demo.indicwiki talk contribs Tag: Visual edit
     
15:29 (cur | prev) +13 Demo.indicwiki talk contribs
N    
15:28 (cur | prev) +115 Demo.indicwiki talk contribs Created page with 'ముడిచర్ల గ్్ర్్రా్్ర్్ర్్ర్్రా్్ర్్్్్ర' Tag: Visual edit
     16:27  బాలసుధాకర్‌ మౌళి‎‎ 6 changes history +150 [Majjivijayaias‎ (6×)]
     
16:27 (cur | prev) -32 Majjivijayaias talk contribs
     
16:26 (cur | prev) +34 Majjivijayaias talk contribs Tag: Visual edit
     
16:15 (cur | prev) +1 Majjivijayaias talk contribs
     
16:14 (cur | prev) 0 Majjivijayaias talk contribs
     
16:03 (cur | prev) +10 Majjivijayaias talk contribs
 m   
15:48 (cur | prev) +137 Majjivijayaias talk contribs చిత్రాన్ని చేర్చాను
     15:43  వాడుకరి:భవాని‎‎ 2 changes history +328 [Kasyap‎ (2×)]
     
15:43 (cur | prev) +300 Kasyap talk contribs Tag: Visual edit
     
15:42 (cur | prev) +28 Kasyap talk contribs Tag: Visual edit
     15:41 Upload log Majjivijayaias talk contribs uploaded దస్త్రం:IMG-20170609-WA0015.jpg(స్వప్నసాధకులు - విద్యార్థుల కవిత్వం సంపాదకులు - బాల సుధాకర్ మౌళి)
     15:35  అలంపురం diffhist +79 Demo.indicwiki talk contribs →‎ఇతర విశేషాలు
     15:26  వాడుకరి:Demo.indicwiki diffhist +64 Demo.indicwiki talk contribs Tag: Visual edit
     14:20  అక్టోబర్ diffhist +457 మమత talk contribs