"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Recent changes

Jump to navigation Jump to search

Track the most recent changes to the wiki on this page.

Recent changes options Show last 50 | 100 | 250 | 500 changes in last 1 | 3 | 7 | 14 | 30 days
Hide registered users | Hide anonymous users | Hide my edits | Show bots | Hide minor edits
Show new changes starting from 01:13, 27 February 2021
   
List of abbreviations:
N
This edit created a new page (also see list of new pages)
m
This is a minor edit
b
This edit was performed by a bot
(±123)
The page size changed by this number of bytes

26 February 2021

     17:53  ఆంధ్రప్రదేశ్ ముస్లింలు స్థితిగతులు‎‎ 24 changes history +3,506 [Parala nagaraju‎ (2×); Nomula Prabhakar Goud‎ (3×); Prasharma681‎ (7×); Jahangeer‎ (12×)]
 m   
17:53 (cur | prev) +167 Nomula Prabhakar Goud talk contribs →‎భిన్నత్వం లోని ఏకత్వం Tag: Visual edit
 m   
17:50 (cur | prev) +295 Nomula Prabhakar Goud talk contribs చిన్న సవరణ Tag: Visual edit
 m   
17:33 (cur | prev) -1,158 Nomula Prabhakar Goud talk contribs ముస్లిం స్థితిగతుల్లో జనాభా వివరాలు అక్కరలేదు
     
17:25 (cur | prev) +793 Jahangeer talk contribs →‎ముస్లింల కర్తవ్యం
     
17:24 (cur | prev) -794 Jahangeer talk contribs
     
17:10 (cur | prev) -12 Jahangeer talk contribs
     
16:00 (cur | prev) 0 Parala nagaraju talk contribs దోషాలు సవరించాను Tag: Visual edit
     
15:05 (cur | prev) -1 Prasharma681 talk contribs Tag: Visual edit
     
15:04 (cur | prev) +1,164 Prasharma681 talk contribs వ్యాసములో అంశములు వ్రాయడం మూలం జత చేయడం Tag: Visual edit
 m   
14:48 (cur | prev) +7 Parala nagaraju talk contribs దోష సవరణ చేసాను Tag: Visual edit
     
11:11 (cur | prev) +904 Prasharma681 talk contribs వ్యాసములో అంశములు వ్రాయడం మూలం జత చేయడం Tag: Visual edit
     
11:09 (cur | prev) -91 Jahangeer talk contribs
     
10:57 (cur | prev) +991 Prasharma681 talk contribs వ్యాసములో అంశములు వ్రాయడం మూలం జత చేయడం Tag: Visual edit
     
10:45 (cur | prev) +19 Prasharma681 talk contribs Tag: Visual edit
     
10:44 (cur | prev) +655 Prasharma681 talk contribs Tag: Visual edit
     
10:33 (cur | prev) +96 Prasharma681 talk contribs Tag: Visual edit
     
10:02 (cur | prev) -4 Jahangeer talk contribs →‎మూలాలు Tag: Visual edit
     
10:01 (cur | prev) -16 Jahangeer talk contribs →‎ముస్లింల కర్తవ్యం Tag: Visual edit: Switched
     
09:58 (cur | prev) +5 Jahangeer talk contribs
     
09:57 (cur | prev) -7 Jahangeer talk contribs →‎మూలాలు Tag: Visual edit
     
09:56 (cur | prev) -61 Jahangeer talk contribs →‎మూలాలు
     
09:50 (cur | prev) +265 Jahangeer talk contribs
     
09:16 (cur | prev) +38 Jahangeer talk contribs
     
09:07 (cur | prev) +251 Jahangeer talk contribs
     17:27  Article Catalogue diffhist +9 Y.Gopi talk contribs →‎Arts_Modern visual arts: నేను రాస్తున్న వ్యాసాలు దీపక్ సార్ నా పేరు రాశాను Tag: Visual edit
N    17:21  గాలి తో వెల్లిపోయింది‎‎ 2 changes history +82 [Y.Gopi‎ (2×)]
     
17:21 (cur | prev) +1 Y.Gopi talk contribs చిన్న సవరణ Tag: Visual edit
N    
17:19 (cur | prev) +81 Y.Gopi talk contribs నా కొత్త వ్యాసం Tag: Visual edit
N    16:59  డి పాండియన్‎‎ 3 changes history +1,139 [Kasyap‎ (3×)]
     
16:59 (cur | prev) +515 Kasyap talk contribs Tag: Visual edit
     
16:50 (cur | prev) +153 Kasyap talk contribs Tag: Visual edit
N    
16:47 (cur | prev) +471 Kasyap talk contribs Created page with '{{విస్తరణ}} '''D. Pandian''' (25 September 1932 – 26 February 2021) was an Indian politician who served as Member of Parliament elected from Tam...' Tag: Visual edit
     16:17  స్వచ్ఛ జలం‎‎ 3 changes history +342 [Nikhil.indicwiki‎ (3×)]
     
16:17 (cur | prev) +116 Nikhil.indicwiki talk contribs Tag: Visual edit
     
16:16 (cur | prev) +222 Nikhil.indicwiki talk contribs Tag: Visual edit
     
16:14 (cur | prev) +4 Nikhil.indicwiki talk contribs Tag: Visual edit
     16:10  వల్లూరమ్మా తల్లి diffhist +65 Nikhil.indicwiki talk contribs Tag: Visual edit
N    16:08  ఔజం‎‎ 6 changes history +3,099 [Nikhil.indicwiki‎; Parala nagaraju‎ (5×)]
     
16:08 (cur | prev) +6 Nikhil.indicwiki talk contribs Tag: Visual edit
 m   
15:53 (cur | prev) +279 Parala nagaraju talk contribs మూలం చేర్చాను Tag: Visual edit
     
15:45 (cur | prev) +406 Parala nagaraju talk contribs Tag: Visual edit
     
15:39 (cur | prev) +15 Parala nagaraju talk contribs Tag: Visual edit
 m   
15:36 (cur | prev) +71 Parala nagaraju talk contribs దస్త్రం ఎక్కించాను Tag: Visual edit
N    
15:10 (cur | prev) +2,322 Parala nagaraju talk contribs ఔజం Tag: Visual edit
N    15:51  బాట్మాన్‎‎ 6 changes history +9,198 [Nikhil.indicwiki‎ (6×)]
     
15:51 (cur | prev) +185 Nikhil.indicwiki talk contribs →‎నైపుణ్యాలు , శిక్షణ Tag: Visual edit
     
15:45 (cur | prev) -2 Nikhil.indicwiki talk contribs Tag: Visual edit
     
15:27 (cur | prev) -286 Nikhil.indicwiki talk contribs Tag: Visual edit
     
15:17 (cur | prev) +24 Nikhil.indicwiki talk contribs Tag: Visual edit
     
15:12 (cur | prev) +2,754 Nikhil.indicwiki talk contribs Tag: Visual edit
N    
15:06 (cur | prev) +6,523 Nikhil.indicwiki talk contribs Created page with '{{Infobox comics character | character_name = Batman<br>{{small|'''Bruce Wayne'''}} | image = File:Batman_Infobox.jpg<!--Do NOT change this image withou...' Tag: Visual edit
N    15:46  చర్చ:బాట్మాన్ diffhist +178 Nikhil.indicwiki talk contribs Created page with '--~~~~'
     15:35  (Upload log) [Parala nagaraju‎; Jahangeer‎]
     
15:35 Parala nagaraju talk contribs uploaded దస్త్రం:New doc Feb 26, 2021 15.34-1.jpg
     
09:16 Jahangeer talk contribs uploaded దస్త్రం:5.jpg
     11:21  వాడుకరి చర్చ:Jahangeer diffhist +1,260 Prasharma681 talk contribs