"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Recent changes

Jump to navigation Jump to search

Track the most recent changes to the wiki on this page.

Recent changes options Show last 50 | 100 | 250 | 500 changes in last 1 | 3 | 7 | 14 | 30 days
Hide registered users | Hide anonymous users | Hide my edits | Show bots | Hide minor edits
Show new changes starting from 20:11, 7 March 2021
   
List of abbreviations:
N
This edit created a new page (also see list of new pages)
m
This is a minor edit
b
This edit was performed by a bot
(±123)
The page size changed by this number of bytes

7 March 2021

N    16:29  ఖిలాఫత్ ఉద్యమం - చరిత్ర వక్రీకరణ - పరిచయం‎‎ 3 changes history +25,309 [మ్యాడం అభిలాష్‎ (3×)]
 m   
16:29 (cur | prev) +119 మ్యాడం అభిలాష్ talk contribs Tag: Visual edit
 m   
16:21 (cur | prev) -14 మ్యాడం అభిలాష్ talk contribs →‎విద్యా సంబంధ చర్చ - 1 Tag: Visual edit
N    
16:20 (cur | prev) +25,204 మ్యాడం అభిలాష్ talk contribs కొత్త వ్యాసం Tag: Visual edit
N    16:11  విన్నీ ది పూ(ఒక డిస్నీ పాత్ర)‎‎ 11 changes history +11,617 [Thirumalgoud‎ (11×)]
     
16:11 (cur | prev) +221 Thirumalgoud talk contribs Tag: Visual edit
     
16:08 (cur | prev) -125 Thirumalgoud talk contribs Tag: Visual edit: Switched
     
16:03 (cur | prev) +86 Thirumalgoud talk contribs Tag: Visual edit
     
15:59 (cur | prev) +2,742 Thirumalgoud talk contribs Tag: Visual edit
     
15:52 (cur | prev) +5,147 Thirumalgoud talk contribs Tag: Visual edit
     
14:56 (cur | prev) +1 Thirumalgoud talk contribs
     
14:55 (cur | prev) -19 Thirumalgoud talk contribs
     
14:52 (cur | prev) +1 Thirumalgoud talk contribs
     
14:52 (cur | prev) +269 Thirumalgoud talk contribs Tag: Visual edit
     
14:44 (cur | prev) -128 Thirumalgoud talk contribs
N    
14:36 (cur | prev) +3,422 Thirumalgoud talk contribs Created page with ' విన్నీ-ది-పూహ్, ఫూ బేర్, ఫూ అని కూడా పిలుస్తారు, ఇది ఆంగ్ల రచయ...' Tag: Visual edit
     16:02  బల్లపరుపు భుమి‎‎ 4 changes history +188 [Kasyap‎ (4×)]
     
16:02 (cur | prev) +25 Kasyap talk contribs Tag: Visual edit
     
16:01 (cur | prev) +41 Kasyap talk contribs Tag: Visual edit
     
16:01 (cur | prev) +256 Kasyap talk contribs Tag: Visual edit
     
15:59 (cur | prev) -134 Kasyap talk contribs Tag: Visual edit
     14:34 Upload log Thirumalgoud talk contribs uploaded దస్త్రం:విన్నీ ది పూ(ఒక పాత్ర).jpg
     14:13  Article Catalogue diffhist +11 Thirumalgoud talk contribs →‎Arts_Literature Tag: Visual edit

6 March 2021

     17:53  Article Catalogue‎‎ 3 changes history +63 [Jahangeer‎ (3×)]
     
17:53 (cur | prev) +21 Jahangeer talk contribs →‎Arts_Visual arts Tag: Visual edit
     
17:51 (cur | prev) +21 Jahangeer talk contribs →‎Arts_Visual arts Tag: Visual edit
     
17:43 (cur | prev) +21 Jahangeer talk contribs →‎Arts_Literature Tag: Visual edit
     17:42  భారతీయ సాహిత్యం‎‎ 2 changes history +200 [Jahangeer‎ (2×)]
 m   
17:42 (cur | prev) +42 Jahangeer talk contribs →‎భారతీయ భాషలలో భారతీయ సాహిత్యం Tag: Visual edit
     
17:37 (cur | prev) +158 Jahangeer talk contribs →‎భారతీయ భాషలలో భారతీయ సాహిత్యం Tag: Visual edit
     16:39  జాతిరత్నాలు (2021) సినిమా diffhist -11 Kasyap talk contribs →‎సంగీతం Tag: Visual edit
N    16:36  మహమ్మారి మూలాలు‎‎ 4 changes history +9,531 [Kasyap‎; Thirumalgoud‎ (3×)]
     
16:36 (cur | prev) +293 Thirumalgoud talk contribs Tag: Visual edit
     
16:36 (cur | prev) -6 Kasyap talk contribs Tag: Visual edit
     
16:32 (cur | prev) +2 Thirumalgoud talk contribs Tag: Visual edit
N    
16:31 (cur | prev) +9,242 Thirumalgoud talk contribs Created page with '<br /> == కోవిడ్-19 మహమ్మారి మూలల పై చైనా లో డబ్ల్యు హెచ్ వో బృందా...' Tag: Visual edit
N    16:32  ముడిచర్ల‎‎ 5 changes history +487 [Kasyap‎; Demo.indicwiki‎ (4×)]
     
16:32 (cur | prev) +167 Kasyap talk contribs Tag: Visual edit
     
15:32 (cur | prev) +150 Demo.indicwiki talk contribs
     
15:31 (cur | prev) +42 Demo.indicwiki talk contribs Tag: Visual edit
     
15:29 (cur | prev) +13 Demo.indicwiki talk contribs
N    
15:28 (cur | prev) +115 Demo.indicwiki talk contribs Created page with 'ముడిచర్ల గ్్ర్్రా్్ర్్ర్్ర్్రా్్ర్్్్్ర' Tag: Visual edit
     16:27  బాలసుధాకర్‌ మౌళి‎‎ 6 changes history +150 [Majjivijayaias‎ (6×)]
     
16:27 (cur | prev) -32 Majjivijayaias talk contribs
     
16:26 (cur | prev) +34 Majjivijayaias talk contribs Tag: Visual edit
     
16:15 (cur | prev) +1 Majjivijayaias talk contribs
     
16:14 (cur | prev) 0 Majjivijayaias talk contribs
     
16:03 (cur | prev) +10 Majjivijayaias talk contribs
 m   
15:48 (cur | prev) +137 Majjivijayaias talk contribs చిత్రాన్ని చేర్చాను
     15:43  వాడుకరి:భవాని‎‎ 2 changes history +328 [Kasyap‎ (2×)]
     
15:43 (cur | prev) +300 Kasyap talk contribs Tag: Visual edit
     
15:42 (cur | prev) +28 Kasyap talk contribs Tag: Visual edit
     15:41 Upload log Majjivijayaias talk contribs uploaded దస్త్రం:IMG-20170609-WA0015.jpg(స్వప్నసాధకులు - విద్యార్థుల కవిత్వం సంపాదకులు - బాల సుధాకర్ మౌళి)
     15:35  అలంపురం diffhist +79 Demo.indicwiki talk contribs →‎ఇతర విశేషాలు
     15:26  వాడుకరి:Demo.indicwiki diffhist +64 Demo.indicwiki talk contribs Tag: Visual edit
     14:20  అక్టోబర్‎‎ 5 changes history +1,433 [మమత‎ (5×)]
     
14:20 (cur | prev) +457 మమత talk contribs
     
14:16 (cur | prev) +324 మమత talk contribs Tag: Visual edit: Switched
     
13:56 (cur | prev) +45 మమత talk contribs చిన్న సవరణ Tags: Visual edit Mobile web edit Mobile edit
     
13:51 (cur | prev) +66 మమత talk contribs చిన్న సవరణ Tag: Visual edit
     
13:48 (cur | prev) +541 మమత talk contribs చిన్న సవరణ Tag: Visual edit
N    13:25  పేరడీ‎‎ 4 changes history +15,347 [Nomula Prabhakar Goud‎ (4×)]
 m   
13:25 (cur | prev) +14 Nomula Prabhakar Goud talk contribs Tag: Visual edit
 m   
13:23 (cur | prev) +15 Nomula Prabhakar Goud talk contribs Tag: Visual edit
 m   
13:21 (cur | prev) +143 Nomula Prabhakar Goud talk contribs చిన్న సవరణ
N    
13:19 (cur | prev) +15,175 Nomula Prabhakar Goud talk contribs '''అనుకరణ లేదా పేరడీ (ఆంగ్లం:Parody)''' Tag: Visual edit
N    10:43  భావగీతం‎‎ 57 changes history +13,422 [Jahangeer‎ (57×)]
     
10:43 (cur | prev) +62 Jahangeer talk contribs →‎విలియం వర్డ్స్ వర్త్ పరిచయం - ప్రాముఖ్యం
     
10:35 (cur | prev) +135 Jahangeer talk contribs →‎ప్రముఖ అభ్యాసకులు Tag: Visual edit
     
10:33 (cur | prev) 0 Jahangeer talk contribs →‎ప్రముఖ అభ్యాసకులు
     
10:32 (cur | prev) +56 Jahangeer talk contribs →‎ప్రముఖ అభ్యాసకులు
     
10:30 (cur | prev) +12 Jahangeer talk contribs
     
10:27 (cur | prev) +672 Jahangeer talk contribs →‎ప్రముఖ అభ్యాసకులు
     
10:26 (cur | prev) +57 Jahangeer talk contribs →‎సంగీతం అమరిక
     
10:25 (cur | prev) +485 Jahangeer talk contribs →‎సంగీతం అమరిక
     
10:24 (cur | prev) +121 Jahangeer talk contribs Tag: Visual edit
     
10:22 (cur | prev) +43 Jahangeer talk contribs
     
10:19 (cur | prev) +5 Jahangeer talk contribs →‎ఆంగ్ల సాహిత్యం లోని భావగీతం
     
10:17 (cur | prev) +1 Jahangeer talk contribs →‎ఆంగ్ల సాహిత్యం లోని భావగీతం
     
09:02 (cur | prev) -83 Jahangeer talk contribs Tag: Visual edit
     
09:01 (cur | prev) +122 Jahangeer talk contribs Tag: Visual edit
     
08:58 (cur | prev) +77 Jahangeer talk contribs
     
08:57 (cur | prev) +114 Jahangeer talk contribs →‎ఆంగ్ల సాహిత్యం లోని భావగీతం Tag: Visual edit
     
08:56 (cur | prev) +105 Jahangeer talk contribs →‎ఆంగ్ల సాహిత్యం లోని భావగీతం Tag: Visual edit
     
08:55 (cur | prev) +118 Jahangeer talk contribs →‎ఆంగ్ల సాహిత్యం లోని భావగీతం
     
08:53 (cur | prev) +116 Jahangeer talk contribs Tag: Visual edit
     
08:52 (cur | prev) +452 Jahangeer talk contribs Tag: Visual edit
     
08:49 (cur | prev) +13 Jahangeer talk contribs →‎ఆంగ్ల భాష లోని భావగీతం
     
08:49 (cur | prev) +52 Jahangeer talk contribs
     
08:48 (cur | prev) +26 Jahangeer talk contribs →‎విలియం వర్డ్స్ వర్త్ పరిచయం - ప్రాముఖ్యం
     
08:47 (cur | prev) -2 Jahangeer talk contribs →‎విలియం వర్డ్స్ వర్త్ పరిచయం - ప్రాముఖ్యం
     
08:47 (cur | prev) +1,571 Jahangeer talk contribs →‎విలియం వర్డ్స్ వర్త్ పరిచయం - ప్రాముఖ్యం
     
08:45 (cur | prev) +2,042 Jahangeer talk contribs →‎విలియం వర్డ్స్ వర్త్ పరిచయం - ప్రాముఖ్యం
     
08:42 (cur | prev) -3 Jahangeer talk contribs →‎ఆంగ్ల సాహిత్యం లోని భావగీతం
     
08:41 (cur | prev) +118 Jahangeer talk contribs →‎ఆంగ్ల సాహిత్యం లోని భావగీతం
     
08:40 (cur | prev) -1 Jahangeer talk contribs →‎ఆంగ్ల సాహిత్యం లోని భావగీతం
     
08:38 (cur | prev) +9 Jahangeer talk contribs →‎ఆంగ్ల సాహిత్యం లోని భావగీతం
     
08:38 (cur | prev) -2 Jahangeer talk contribs →‎ఆంగ్ల సాహిత్యం లోని భావగీతం
     
08:37 (cur | prev) +6 Jahangeer talk contribs →‎ఆంగ్ల సాహిత్యం లోని భావగీతం
     
08:37 (cur | prev) +6 Jahangeer talk contribs →‎ఆంగ్ల సాహిత్యం లోని భావగీతం
     
08:36 (cur | prev) +6 Jahangeer talk contribs →‎ఆంగ్ల సాహిత్యం లోని భావగీతం
     
08:36 (cur | prev) +6 Jahangeer talk contribs →‎ఆంగ్ల సాహిత్యం లోని భావగీతం
     
08:36 (cur | prev) +6 Jahangeer talk contribs →‎ఆంగ్ల సాహిత్యం లోని భావగీతం
     
08:36 (cur | prev) +6 Jahangeer talk contribs →‎ఆంగ్ల సాహిత్యం లోని భావగీతం
     
08:35 (cur | prev) +6 Jahangeer talk contribs →‎ఆంగ్ల సాహిత్యం లోని భావగీతం
     
08:34 (cur | prev) +6 Jahangeer talk contribs →‎ఆంగ్ల సాహిత్యం లోని భావగీతం
     
08:34 (cur | prev) +6 Jahangeer talk contribs →‎ఆంగ్ల సాహిత్యం లోని భావగీతం
     
08:34 (cur | prev) +6 Jahangeer talk contribs →‎ఆంగ్ల సాహిత్యం లోని భావగీతం
     
08:33 (cur | prev) +6 Jahangeer talk contribs →‎ఆంగ్ల సాహిత్యం లోని భావగీతం
     
08:33 (cur | prev) +6 Jahangeer talk contribs →‎ఆంగ్ల సాహిత్యం లోని భావగీతం
     
08:33 (cur | prev) +6 Jahangeer talk contribs →‎ఆంగ్ల సాహిత్యం లోని భావగీతం
     
08:33 (cur | prev) +15 Jahangeer talk contribs →‎ఆంగ్ల సాహిత్యం లోని భావగీతం
     
08:32 (cur | prev) +2 Jahangeer talk contribs →‎ఆంగ్ల సాహిత్యం లోని భావగీతం
     
08:32 (cur | prev) +7 Jahangeer talk contribs →‎ఆంగ్ల సాహిత్యం లోని భావగీతం
     
08:31 (cur | prev) +1,298 Jahangeer talk contribs →‎ఆంగ్ల సాహిత్యం లోని భావగీతం
     
08:18 (cur | prev) +84 Jahangeer talk contribs →‎ఆంగ్ల భాష లోని భావగీతం
     
08:16 (cur | prev) +1,906 Jahangeer talk contribs →‎ఆంగ్ల భాష లోని భావగీతం
     
08:08 (cur | prev) +68 Jahangeer talk contribs
     
08:06 (cur | prev) +416 Jahangeer talk contribs
     
08:06 (cur | prev) +1,178 Jahangeer talk contribs
     
08:03 (cur | prev) +879 Jahangeer talk contribs
     
08:02 (cur | prev) -6 Jahangeer talk contribs
     
08:01 (cur | prev) -31 Jahangeer talk contribs
N    
07:59 (cur | prev) +1,035 Jahangeer talk contribs Created page with 'ఒక ఒడ్ (ప్రాచీన గ్రీకు నుండి వోన్ రోమనీకరించబడింది:ఒడే ) ఒక వ...' Tag: Visual edit: Switched

5 March 2021

     23:30  అక్టోబర్‎‎ 31 changes history +4,083 [మమత‎ (31×)]
     
23:30 (cur | prev) +6 మమత talk contribs
     
23:29 (cur | prev) +69 మమత talk contribs Tag: Visual edit: Switched
     
23:02 (cur | prev) +35 మమత talk contribs Tag: Visual edit: Switched
     
22:47 (cur | prev) -39 మమత talk contribs
     
22:46 (cur | prev) -16 మమత talk contribs
     
22:46 (cur | prev) +55 మమత talk contribs
     
22:41 (cur | prev) +260 మమత talk contribs చిన్న సవరణ Tag: Visual edit
     
22:39 (cur | prev) +33 మమత talk contribs
     
22:34 (cur | prev) +382 మమత talk contribs చిన్న సవరణ Tag: Visual edit
     
22:30 (cur | prev) +480 మమత talk contribs
     
22:28 (cur | prev) +650 మమత talk contribs
     
22:26 (cur | prev) +252 మమత talk contribs
     
22:16 (cur | prev) +134 మమత talk contribs
     
21:55 (cur | prev) +1 మమత talk contribs
     
15:47 (cur | prev) -6 మమత talk contribs
     
15:43 (cur | prev) -15 మమత talk contribs
     
15:42 (cur | prev) +97 మమత talk contribs
     
15:22 (cur | prev) +207 మమత talk contribs
     
15:14 (cur | prev) +173 మమత talk contribs
     
15:03 (cur | prev) +96 మమత talk contribs
     
14:58 (cur | prev) +41 మమత talk contribs
     
14:54 (cur | prev) +198 మమత talk contribs
     
14:50 (cur | prev) +3 మమత talk contribs
     
14:50 (cur | prev) +37 మమత talk contribs Tag: Visual edit: Switched
     
14:47 (cur | prev) -23 మమత talk contribs Tag: Visual edit: Switched
     
14:46 (cur | prev) +45 మమత talk contribs Tag: Visual edit: Switched
     
14:41 (cur | prev) +40 మమత talk contribs Tag: Visual edit
     
14:39 (cur | prev) +284 మమత talk contribs Tag: Visual edit
     
14:30 (cur | prev) +9 మమత talk contribs
     
14:29 (cur | prev) +695 మమత talk contribs Tag: Visual edit: Switched
     
14:25 (cur | prev) -100 మమత talk contribs Tag: Visual edit: Switched
N    19:14  కాల్పనికేతర సాహిత్యము‎‎ 43 changes history +15,068 [Jahangeer‎ (43×)]
     
19:14 (cur | prev) +160 Jahangeer talk contribs Tag: Visual edit
     
19:12 (cur | prev) +231 Jahangeer talk contribs →‎కాల్పనికేతర సాహిత్యం లోని నిర్దిష్ట రకాలు Tag: Visual edit
     
19:10 (cur | prev) +178 Jahangeer talk contribs →‎కాల్పనికేతర సాహిత్యం లోని నిర్దిష్ట రకాలు Tag: Visual edit
     
19:08 (cur | prev) +109 Jahangeer talk contribs Tag: Visual edit
     
19:07 (cur | prev) +29 Jahangeer talk contribs →‎కాల్పనికేతర సాహిత్యం లోని విశిష్టతలు Tag: Visual edit
     
19:05 (cur | prev) +89 Jahangeer talk contribs →‎కాల్పనికేతర సాహిత్యం లోని నిర్దిష్ట రకాలు
     
19:03 (cur | prev) +129 Jahangeer talk contribs →‎కాల్పనికేతర సాహిత్యం లోని నిర్దిష్ట రకాలు
     
19:02 (cur | prev) 0 Jahangeer talk contribs →‎కాల్పనికేతర సాహిత్యం లోని విశిష్టతలు
     
19:01 (cur | prev) +48 Jahangeer talk contribs →‎కాల్పనికేతర సాహిత్యం లోని విశిష్టతలు
     
18:59 (cur | prev) +198 Jahangeer talk contribs Tag: Visual edit
     
18:58 (cur | prev) +123 Jahangeer talk contribs
     
18:56 (cur | prev) +149 Jahangeer talk contribs →‎కాల్పనికేతర సాహిత్యం లోని ప్రధాన రకాలు Tag: Visual edit
     
18:55 (cur | prev) +69 Jahangeer talk contribs →‎కాల్పనికేతర సాహిత్యం లోని ప్రధాన రకాలు Tag: Visual edit
     
18:54 (cur | prev) +102 Jahangeer talk contribs →‎కాల్పనికేతర సాహిత్యం లోని ప్రధాన రకాలు
     
18:50 (cur | prev) +140 Jahangeer talk contribs Tag: Visual edit
     
18:48 (cur | prev) +78 Jahangeer talk contribs →‎కాల్పనికేతర సాహిత్యం లోని ప్రధాన రకాలు
     
18:47 (cur | prev) +1 Jahangeer talk contribs →‎కాల్పనికేతర సాహిత్యం లోని ప్రధాన రకాలు
     
18:46 (cur | prev) +187 Jahangeer talk contribs →‎కాల్పనికేతర సాహిత్యం లోని ప్రధాన రకాలు
     
18:46 (cur | prev) +123 Jahangeer talk contribs →‎కాల్పనికేతర సాహిత్యం లోని విశిష్టతలు
     
18:45 (cur | prev) +88 Jahangeer talk contribs →‎కాల్పనికేతర సాహిత్యం లోని విశిష్టతలు
     
18:44 (cur | prev) +94 Jahangeer talk contribs →‎కాల్పనికేతర సాహిత్యం లోని విశిష్టతలు
     
18:43 (cur | prev) +504 Jahangeer talk contribs
     
18:42 (cur | prev) +47 Jahangeer talk contribs
     
18:41 (cur | prev) +177 Jahangeer talk contribs
     
18:40 (cur | prev) +26 Jahangeer talk contribs →‎ఇవి కూడా చూడండి
     
18:39 (cur | prev) +4 Jahangeer talk contribs →‎ఇవి కూడా చూడండి
     
18:39 (cur | prev) +117 Jahangeer talk contribs →‎ఇవి కూడా చూడండి
     
18:39 (cur | prev) +49 Jahangeer talk contribs
     
18:37 (cur | prev) +810 Jahangeer talk contribs →‎కాల్పనికేతర సాహిత్యం లోని నిర్దిష్ట రకాలు
     
18:34 (cur | prev) +714 Jahangeer talk contribs →‎కాల్పనికేతర సాహిత్యం లోని నిర్దిష్ట రకాలు
     
18:30 (cur | prev) +72 Jahangeer talk contribs →‎నిర్దిష్ట రకాలు
     
18:30 (cur | prev) +6 Jahangeer talk contribs →‎కాల్పనికేతర సాహిత్యం లోని ప్రధాన రకాలు
     
18:29 (cur | prev) +45 Jahangeer talk contribs →‎కాల్పనికేతర సాహిత్యం లోని ప్రధాన రకాలు
     
18:28 (cur | prev) +963 Jahangeer talk contribs →‎కాల్పనికేతర సాహిత్యం లోని ప్రధాన రకాలు
     
18:26 (cur | prev) +1,352 Jahangeer talk contribs →‎కాల్పనికేతర సాహిత్యం లోని ప్రధాన రకాలు
     
18:22 (cur | prev) +564 Jahangeer talk contribs →‎కాల్పనికేతర సాహిత్యం లోని ప్రధాన రకాలు
     
18:20 (cur | prev) +114 Jahangeer talk contribs →‎కాల్పనికేతర సాహిత్యం లోని విశిష్టతలు
     
18:19 (cur | prev) +286 Jahangeer talk contribs →‎కాల్పనికేతర సాహిత్యం లోని విశిష్టతలు
     
18:17 (cur | prev) +3,937 Jahangeer talk contribs →‎కాల్పనికేతర సాహిత్యం లోని విశిష్టతలు
     
18:14 (cur | prev) +73 Jahangeer talk contribs →‎విశిష్టతలు
     
18:13 (cur | prev) +39 Jahangeer talk contribs
     
18:10 (cur | prev) +1,529 Jahangeer talk contribs
N    
18:07 (cur | prev) +1,315 Jahangeer talk contribs Created page with 'నాన్ ఫిక్షన్ అనేది సమాచారం, ఈవెంట్ లు లేదా వ్యక్తులకు సంబంధ...'
     16:33  (Content model change log) [Nikhil.indicwiki‎ (2×)]
     
16:33 Nikhil.indicwiki talk contribs changed the content model of the page గర్భిణి స్త్రీలు తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు from "plain text" to "wikitext" ‎(Nikhil.indicwiki (చర్చ) దిద్దుబాటు చేసిన కూర్పు 231871 ను రద్దు చేసారు)
     
16:31 Nikhil.indicwiki talk contribs changed the content model of the page గర్భిణి స్త్రీలు తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు from "wikitext" to "plain text" ‎
     16:33  గర్భిణి స్త్రీలు తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు‎‎ 7 changes history +659 [Nikhil.indicwiki‎ (2×); Thirumalgoud‎ (5×)]
     
16:33 (cur | prev) 0 Nikhil.indicwiki talk contribs Nikhil.indicwiki (చర్చ) దిద్దుబాటు చేసిన కూర్పు 231871 ను రద్దు చేసారు Tags: Undo content model change
     
16:31 (cur | prev) 0 Nikhil.indicwiki talk contribs Nikhil.indicwiki పేజీ గర్భిణి స్త్రీలు తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు యొక్క కంటెంటు మోడలును "వికీపాఠ్యం" నుండి "సాదా పాఠ్యం" కు మార్చారు Tag: content model change
     
12:23 (cur | prev) +134 Thirumalgoud talk contribs Tag: Visual edit
     
12:20 (cur | prev) +225 Thirumalgoud talk contribs Tag: Visual edit
     
12:17 (cur | prev) -72 Thirumalgoud talk contribs
     
12:16 (cur | prev) +123 Thirumalgoud talk contribs Tag: Visual edit
     
12:13 (cur | prev) +249 Thirumalgoud talk contribs Tag: Visual edit
N    16:15  పగిడి సేతు మాధవరావు‎‎ 8 changes history +3,086 [Nomula Prabhakar Goud‎ (3×); Parala nagaraju‎ (5×)]
     
16:15 (cur | prev) 0 Nomula Prabhakar Goud talk contribs
     
16:14 (cur | prev) -15 Nomula Prabhakar Goud talk contribs
 m   
16:13 (cur | prev) +49 Nomula Prabhakar Goud talk contribs
     
16:02 (cur | prev) +15 Parala nagaraju talk contribs Tag: Visual edit
 m   
16:01 (cur | prev) +204 Parala nagaraju talk contribs మూలం చేర్చాను Tag: Visual edit
     
15:56 (cur | prev) +202 Parala nagaraju talk contribs వర్గాలు Tag: Visual edit
     
15:54 (cur | prev) +177 Parala nagaraju talk contribs మూలం చేర్చాను Tag: Visual edit
N    
15:49 (cur | prev) +2,454 Parala nagaraju talk contribs పగిడి సేతు మాధవరావు Tag: Visual edit
N    16:13  జాతిరత్నాలు (2021) సినిమా‎‎ 6 changes history +4,985 [Hemanth Vurivi‎ (6×)]
     
16:13 (cur | prev) +58 Hemanth Vurivi talk contribs Tag: Visual edit
     
16:12 (cur | prev) -42 Hemanth Vurivi talk contribs Tag: Visual edit: Switched
     
16:07 (cur | prev) +131 Hemanth Vurivi talk contribs Tag: Visual edit
     
16:04 (cur | prev) +5 Hemanth Vurivi talk contribs
     
16:02 (cur | prev) +972 Hemanth Vurivi talk contribs
N    
15:55 (cur | prev) +3,861 Hemanth Vurivi talk contribs జాతిరత్నాలు Tag: Visual edit
N    16:07  నానక్రాంగూడ‎‎ 2 changes history +92 [Nikhil.indicwiki‎ (2×)]
     
16:07 (cur | prev) -48 Nikhil.indicwiki talk contribs Tag: Visual edit
N    
15:21 (cur | prev) +140 Nikhil.indicwiki talk contribs Created page with 'ఇది హైదరాబాద్ నగరం లోని ఒక ప్రాంతం ఇలా టైప్ చేయొచ్చు' Tag: Visual edit
N    15:58  ది కలర్ పర్పుల్‎‎ 28 changes history +8,136 [Jahangeer‎ (28×)]
     
15:58 (cur | prev) +48 Jahangeer talk contribs
     
09:13 (cur | prev) +77 Jahangeer talk contribs
     
09:11 (cur | prev) +241 Jahangeer talk contribs
     
09:10 (cur | prev) +206 Jahangeer talk contribs
     
09:08 (cur | prev) +48 Jahangeer talk contribs Tag: Visual edit
     
09:07 (cur | prev) +92 Jahangeer talk contribs
     
09:06 (cur | prev) +1 Jahangeer talk contribs →‎ముఖ్య కధాంశం
     
09:00 (cur | prev) +66 Jahangeer talk contribs →‎ముఖ్య కధాంశం
     
08:57 (cur | prev) +1,366 Jahangeer talk contribs
     
08:48 (cur | prev) +262 Jahangeer talk contribs Tag: Visual edit
     
08:42 (cur | prev) +9 Jahangeer talk contribs
     
08:40 (cur | prev) +865 Jahangeer talk contribs
     
08:35 (cur | prev) +378 Jahangeer talk contribs →‎ముఖ్య కధాంశం
     
08:30 (cur | prev) -62 Jahangeer talk contribs →‎ముఖ్య కధాంశం
     
08:26 (cur | prev) -7 Jahangeer talk contribs →‎ముఖ్య కధాంశం
     
08:26 (cur | prev) 0 Jahangeer talk contribs →‎ముఖ్య కధాంశం
     
08:25 (cur | prev) -2,741 Jahangeer talk contribs →‎ముఖ్య కధాంశం
     
08:22 (cur | prev) -36 Jahangeer talk contribs →‎ముఖ్య కధాంశం
     
08:18 (cur | prev) +4,391 Jahangeer talk contribs
     
08:17 (cur | prev) +2,000 Jahangeer talk contribs
     
08:07 (cur | prev) -31 Jahangeer talk contribs
     
08:03 (cur | prev) +31 Jahangeer talk contribs
     
08:02 (cur | prev) +52 Jahangeer talk contribs
     
08:02 (cur | prev) +12 Jahangeer talk contribs
     
08:01 (cur | prev) +39 Jahangeer talk contribs
     
08:01 (cur | prev) +30 Jahangeer talk contribs
     
08:00 (cur | prev) +40 Jahangeer talk contribs
N    
07:58 (cur | prev) +759 Jahangeer talk contribs Created page with '{{short description|1982 novel by Alice Walker}} {{about||the color|Purple|other uses|}} {{Use mdy dates|date=June 2013}} {{Infobox book| | name = ద...'
N    15:22  చర్చ:నానక్రాంగూడ diffhist +57 Nikhil.indicwiki talk contribs Created page with '--~~~~'
N    14:45  ఫ్లిప్కార్ట్‎‎ 9 changes history +26,295 [Nomula Prabhakar Goud‎; Thirumalgoud‎ (8×)]
     
14:45 (cur | prev) +382 Thirumalgoud talk contribs Tag: Visual edit
     
14:32 (cur | prev) +545 Thirumalgoud talk contribs Tags: Mobile web edit Mobile edit
 m   
14:26 (cur | prev) -13 Nomula Prabhakar Goud talk contribs చిన్న మార్పు Tag: Visual edit
     
14:22 (cur | prev) +23 Thirumalgoud talk contribs Tag: Visual edit
     
14:20 (cur | prev) -2 Thirumalgoud talk contribs Tag: Visual edit
     
14:15 (cur | prev) -78 Thirumalgoud talk contribs Tag: Visual edit
     
14:13 (cur | prev) +61 Thirumalgoud talk contribs Tag: Visual edit
     
14:08 (cur | prev) +24,190 Thirumalgoud talk contribs Tag: Visual edit
N    
12:35 (cur | prev) +1,187 Thirumalgoud talk contribs Created page with ' ఫ్లిప్‌కార్ట్ భారతదేశంలోని కర్ణాటకలోని బెంగళూరులో ప్రధా...' Tag: Visual edit
     08:11 Upload log Jahangeer talk contribs uploaded దస్త్రం:ColorPurple.jpg(వికీపీడియా నుంచి స్వీకరించింది)