బౌలింగ్

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

బౌలింగ్ (Bowling) అనేది క్రికెట్ ఆటలో బంతిని విసిరే విధానం.

  • ఫాస్ట్ బౌలింగ్ కొన్నిసార్లు పేస్ బౌలింగ్ గా పిలవబడే ఫాస్ట్ బౌలింగ్, క్రికెట్ క్రీడలోని రెండు ప్రధాన బౌలింగ్ విధానములలో ఒకటి. రెండవది స్పిన్ బౌలింగ్. ...
  • స్పిన్ బౌలింగ్ స్పిన్ బౌలింగ్ అనేది క్రికెట్ క్రీడలో బంతిని వేయటానికి ఉపయోగించే ఒక పద్ధతి. దీనిని ఆచరణలో పెట్టేవారిని స్పిన్నర్లు లేదా స్పిన్ బౌలర్లు అని ...