విదియ

From tewiki
Revision as of 12:01, 31 May 2020 by imported>ChaduvariAWBNew (→‎మూలాలు: AWB తో {{మొలక-వ్యక్తులు}} చేర్పు)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
పంచాంగ విశేషాలు
హిందూ కాలగణన
తెలుగు సంవత్సరాలు
తెలుగు నెలలు
ఋతువులు

చంద్రమానం ప్రకారం పక్షము రోజులలో రెండవ తిథి విదియ. అధి దేవత - బ్రహ్మ.

విదియ నిర్ణయం

ధర్మ సింధు[1] ప్రకారం కృష్ణ పక్షంలో విదియ పగలు పూర్వార్థం అనగా - రెండు ఝాములలోగా ప్రవేశిస్తే ముందు రోజునే విదియ తిథిగా పరిగణించాలి. కానిచో పరవిద్ధనే గ్రహించాలి.

పండుగ

  1. అన్నాచెల్లెళ్ళ పండుగ - కార్తీక శుద్ధ విదియ

మూలాలు

  1. విదియ నిర్ణయం, ధర్మ సింధు, భాగవతుల సుబ్రహ్మణ్యం, నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ, 2009, పేజీ: 51.