Open main menu

దేనినైనా లేక ఎవరినైనా పొగడడాన్ని లేక కీర్తించడాన్ని కీర్తన అంటారు. అలాగే కీర్తనను లయబద్ధంగా అలపిస్తూ పాడడాన్ని సంకీర్తన అంటారు.

ఇవి కూడా చూడండి