"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Difference between revisions of "సామెతలు - క"

From tewiki
Jump to navigation Jump to search
 
(మొక్కై వంగనిది మానై వంగునా)
Line 3: Line 3:
 
సాయి విజ్ఞేష్ మాడ ని నోట్లో పెట్టినట్టు
 
సాయి విజ్ఞేష్ మాడ ని నోట్లో పెట్టినట్టు
  
== కంగారులో హడావుడి అన్నట్లు==
+
==కంగారులో హడావుడి అన్నట్లు==
 
==కంచం అమ్మి మెట్టెలు కొన్నట్టు==
 
==కంచం అమ్మి మెట్టెలు కొన్నట్టు==
 
[[అనవసరం|అనవసరపు]] ఖర్చు చేసే వారినుద్దేశించి ఈ సామెత చెప్తారు.  
 
[[అనవసరం|అనవసరపు]] ఖర్చు చేసే వారినుద్దేశించి ఈ సామెత చెప్తారు.  
Line 10: Line 10:
 
==కంచం నిండా తిని, మంచానికి అడ్డంగా పడుకున్నట్లు==
 
==కంచం నిండా తిని, మంచానికి అడ్డంగా పడుకున్నట్లు==
 
ఏ పని చెయ్యకుండా, తిని పడుకునే వాళ్ళ గురించి ఇలా అంటూ ఉంటారు.  
 
ఏ పని చెయ్యకుండా, తిని పడుకునే వాళ్ళ గురించి ఇలా అంటూ ఉంటారు.  
== కంచాలమ్మ కూడబెడితే మంచాలమ్మ మాయం చేసిందని==
+
==కంచాలమ్మ కూడబెడితే మంచాలమ్మ మాయం చేసిందని==
 
ఒకరు సంపదను కూడబెడితే మరొకరు దానిని వృధా చేస్తే ఆ సందర్భంలో ఈ సామెతను ఉపయోగిస్తారు.  
 
ఒకరు సంపదను కూడబెడితే మరొకరు దానిని వృధా చేస్తే ఆ సందర్భంలో ఈ సామెతను ఉపయోగిస్తారు.  
== కంచానికి ఒక్కడు - మంచానికి ఇద్దరు==
+
==కంచానికి ఒక్కడు - మంచానికి ఇద్దరు==
== కంచి లో చేయబోయే దొంగతనానికి కాళహస్తి నుంచే వంగి నడిచినట్లు==
+
==కంచి లో చేయబోయే దొంగతనానికి కాళహస్తి నుంచే వంగి నడిచినట్లు==
 
అత్యంత అమాయకపు చక్రవర్తిని గురించి ఈ సామెత వాడతారు.  
 
అత్యంత అమాయకపు చక్రవర్తిని గురించి ఈ సామెత వాడతారు.  
 
==[[కంచు]] మ్రోగునట్లు కనకంబు మ్రోగునా?==
 
==[[కంచు]] మ్రోగునట్లు కనకంబు మ్రోగునా?==
Line 23: Line 23:
 
[[కంచె]] అంటే చేనుని రక్షించేది, కాని ఆ కంచే చేనుని మేసిందంటే చేనుకి మఱి రక్షణ లేదుకదా? అలాగే రక్షణ కల్పించ వలసిన వారే ఆపద కలిగించినప్పుడు ఈ సామెతను వాడుతారు.
 
[[కంచె]] అంటే చేనుని రక్షించేది, కాని ఆ కంచే చేనుని మేసిందంటే చేనుకి మఱి రక్షణ లేదుకదా? అలాగే రక్షణ కల్పించ వలసిన వారే ఆపద కలిగించినప్పుడు ఈ సామెతను వాడుతారు.
  
==కంచే చేనుమేస్తే కాపేమి చేయగలడు? ==
+
==కంచే చేనుమేస్తే కాపేమి చేయగలడు?==
 
దొంగ పశువులు పంటను మేయకుండా పంట చేలకు కంచె వేస్తారు. కానీ ఆ కంచే చేను మేస్తే ఎవరు ఏమి చేయలేరని భావము.  
 
దొంగ పశువులు పంటను మేయకుండా పంట చేలకు కంచె వేస్తారు. కానీ ఆ కంచే చేను మేస్తే ఎవరు ఏమి చేయలేరని భావము.  
  
==కంచె మంచిది కాకపోతే చేను కొల్లబోతుంది ==
+
==కంచె మంచిది కాకపోతే చేను కొల్లబోతుంది==
 
ఇది వ్యవసాయదారుల సామెత. పొలానికి కంచె గట్టిగా వుండాలి. లేకుంటే దొంగ గొడ్లు వచ్చి పంటను నాశనం చేస్తాయని దీనర్థం.  
 
ఇది వ్యవసాయదారుల సామెత. పొలానికి కంచె గట్టిగా వుండాలి. లేకుంటే దొంగ గొడ్లు వచ్చి పంటను నాశనం చేస్తాయని దీనర్థం.  
  
==కంచెమీద పడ్డ గుడ్డను మెల్లగా తీయాలి ==
+
==కంచెమీద పడ్డ గుడ్డను మెల్లగా తీయాలి==
 
ముళ్ళ కంప పైన పడిన గుడ్డను మెల్లగా తీయాలి. లేకుంటే చిరిగి పోతుంది. అలాగే ఏదైనా కష్టం వచ్చినప్పుడు జాగ్రత్తగా మెలగి దానినుండి బయట పడాలని ఈ సామెత అర్థము.  
 
ముళ్ళ కంప పైన పడిన గుడ్డను మెల్లగా తీయాలి. లేకుంటే చిరిగి పోతుంది. అలాగే ఏదైనా కష్టం వచ్చినప్పుడు జాగ్రత్తగా మెలగి దానినుండి బయట పడాలని ఈ సామెత అర్థము.  
  
==కంచె వేసినదే కమతమన్నట్లు ==
+
==కంచె వేసినదే కమతమన్నట్లు==
 
==కంటికి ఇంపైతే నోటికీ ఇంపే==
 
==కంటికి ఇంపైతే నోటికీ ఇంపే==
 
తినే పదార్థము ఏదైననూ ముందుగా నోటికంటే కూడా కంటికి బాగుండాలి (శుచి, శుభ్రముగా ఉండాలి). ఆపైనే అది నోటికీ ఇంపుగా ఉంటుంది. అదే అసలు కంటికే బాగా లేకపోతే, రుచితో నిమిత్తం లేకుండా పారవేచెదరు.  
 
తినే పదార్థము ఏదైననూ ముందుగా నోటికంటే కూడా కంటికి బాగుండాలి (శుచి, శుభ్రముగా ఉండాలి). ఆపైనే అది నోటికీ ఇంపుగా ఉంటుంది. అదే అసలు కంటికే బాగా లేకపోతే, రుచితో నిమిత్తం లేకుండా పారవేచెదరు.  
==కంటికి తగిలే పుల్లను - కాలికి తగిలే పుల్లను కనిపెట్టి తిరగాలి ==
+
==కంటికి తగిలే పుల్లను - కాలికి తగిలే పుల్లను కనిపెట్టి తిరగాలి==
 
తన చుట్టుప్రక్కల పొంచి వున్న ప్రమాధములను కనిపెట్టుకొని తిరగాలని దీని అర్థము
 
తన చుట్టుప్రక్కల పొంచి వున్న ప్రమాధములను కనిపెట్టుకొని తిరగాలని దీని అర్థము
  
Line 41: Line 41:
 
కంటికి రెప్ప ఏ విధముగా నయితే రక్షగా ఉండునో, చెప్పు కాలికి అదే విధముగా రెప్పవలె ఉండునని ఈ సామెత అర్థం.  
 
కంటికి రెప్ప ఏ విధముగా నయితే రక్షగా ఉండునో, చెప్పు కాలికి అదే విధముగా రెప్పవలె ఉండునని ఈ సామెత అర్థం.  
  
== కంటికి రెప్ప దూరమా==
+
==కంటికి రెప్ప దూరమా==
 
కంటి రెప్ప కంటిపైనే వుండి కంటికి రక్షణగా వుంటుంది. అది దూరము కాదు అనే అర్థంతో ఈ సామెతను ఉపయోగిస్తారు.  
 
కంటి రెప్ప కంటిపైనే వుండి కంటికి రక్షణగా వుంటుంది. అది దూరము కాదు అనే అర్థంతో ఈ సామెతను ఉపయోగిస్తారు.  
==కంటివంటి ప్రకాశం లేదు - మంటివంటి ఆధారం లేదు ==
+
==కంటివంటి ప్రకాశం లేదు - మంటివంటి ఆధారం లేదు==
== కండలేని వానికే [[గండం]]==
+
==కండలేని వానికే [[గండం]]==
 
బలం లేని వారికే ప్రమాదమని ఈ సామెత అర్థం.  
 
బలం లేని వారికే ప్రమాదమని ఈ సామెత అర్థం.  
  
Line 54: Line 54:
 
==కందకు లేదు చేమకు లేదు తోటకూరకెందుకు దురద==
 
==కందకు లేదు చేమకు లేదు తోటకూరకెందుకు దురద==
 
ఇదే అర్థము తెలియచేసే మరో సామెత చూడండి. కందకి లేని దురద కత్తిపీటకెందుకు?
 
ఇదే అర్థము తెలియచేసే మరో సామెత చూడండి. కందకి లేని దురద కత్తిపీటకెందుకు?
*కంద దుంప, చేమ దుంపకు కొంత దురద వుంటుంది......
 
==[[కంది]] పండితే కరువు తీరుతుంది ==
 
  
==[[కందం]] చెప్పినవాడు కవి - పందిని పొడిచినవాడు బంటు ==
+
*కంద దుంప, చేమ దుంపకు కొంత దురద వుంటుంది......
== [[కందెన]] వేయని బండికి కావలసినంత సంగీతం==
+
 
 +
==[[కంది]] పండితే కరువు తీరుతుంది==
 +
 
 +
==[[కందం]] చెప్పినవాడు కవి - పందిని పొడిచినవాడు బంటు==
 +
==[[కందెన]] వేయని బండికి కావలసినంత సంగీతం==
 
కందెన వేయని బండి నడుస్తున్నప్పుడి ఇరుసు ఒరిపిడికి ''కీస్ స్ స్స్'' అనే శబ్దం నిరంతరాయంగా వస్తుంటుంది. దానికి కందెన వేస్తే ఆ శబ్దం రాదు. ఆవిదంగా వచే శబ్దాన్నే సంగీతం పాడుతున్నదే ఈ బండి అని వేళాకోలంగా అంటుంటారు.  
 
కందెన వేయని బండి నడుస్తున్నప్పుడి ఇరుసు ఒరిపిడికి ''కీస్ స్ స్స్'' అనే శబ్దం నిరంతరాయంగా వస్తుంటుంది. దానికి కందెన వేస్తే ఆ శబ్దం రాదు. ఆవిదంగా వచే శబ్దాన్నే సంగీతం పాడుతున్నదే ఈ బండి అని వేళాకోలంగా అంటుంటారు.  
  
 
==కంపలో పడ్డ గొడ్డు వలె==
 
==కంపలో పడ్డ గొడ్డు వలె==
 
ముళ్ళకంపలో పడిన గొడ్డు, తెలివిలేక తప్పించుకును ప్రయత్నములో మరింత బాధకు లోనవును. అదే విధముగా అవివేకులయిన వారు, కష్టములనుండి బయటపడు మార్గము తెలియక మరింత కష్టముల పాలగుదురు. అటువంటి సందర్భంలో చెప్పేదే ఈ సామెత.  
 
ముళ్ళకంపలో పడిన గొడ్డు, తెలివిలేక తప్పించుకును ప్రయత్నములో మరింత బాధకు లోనవును. అదే విధముగా అవివేకులయిన వారు, కష్టములనుండి బయటపడు మార్గము తెలియక మరింత కష్టముల పాలగుదురు. అటువంటి సందర్భంలో చెప్పేదే ఈ సామెత.  
==[[కంప]] తొడుగు ఈడ్చినట్లు ==
+
==[[కంప]] తొడుగు ఈడ్చినట్లు==
==కంసాలింటికెడితే బంగారమంటదుగానీ, కుమ్మరింటికెడితేమాత్రం మట్టి అంటుకుంటుంది ==
+
==కంసాలింటికెడితే బంగారమంటదుగానీ, కుమ్మరింటికెడితేమాత్రం మట్టి అంటుకుంటుంది==
==కంసాలికూడు కాకులు కూడా ముట్టవు ==
+
==కంసాలికూడు కాకులు కూడా ముట్టవు==
==[[కంసాలి]] బర్రెనమ్ముతున్నాడు, లోపల లక్కవుందేమో చూడరా అన్నట్లు ==
+
==[[కంసాలి]] బర్రెనమ్ముతున్నాడు, లోపల లక్కవుందేమో చూడరా అన్నట్లు==
==[[కంసాలి]] దొంగతనం కంసాలికే తెలుస్తుంది ==
+
==[[కంసాలి]] దొంగతనం కంసాలికే తెలుస్తుంది==
 
కంసాలి అనగా బంగారపు పనిచేసే వాడు. అతను చేసే బంగారము దొంగతనము ఎవరు కనిపెట్టలేరనిదీనర్థం.  
 
కంసాలి అనగా బంగారపు పనిచేసే వాడు. అతను చేసే బంగారము దొంగతనము ఎవరు కనిపెట్టలేరనిదీనర్థం.  
  
 
==కక్కిన [[కుక్క]] వద్దకూ కన్న కుక్క వద్దకూ కానివాణ్ణయినా పంపరాదు==
 
==కక్కిన [[కుక్క]] వద్దకూ కన్న కుక్క వద్దకూ కానివాణ్ణయినా పంపరాదు==
 
కక్కిన కుక్క మరియు అప్పుడే కనిన కుక్క రెండునూ తీవ్రమయిన బాధలో ఉండును. అటువంటి స్థితిలో వాటి వద్దకు వెళ్ళుట ప్రమాదహేతువు. ఆ ప్రమాదము ఎంతటి తీవ్రమంటే, శతృవుని కూడా ఆ కుక్క దరికి పంపలేనంత తీవ్రమయినది.  
 
కక్కిన కుక్క మరియు అప్పుడే కనిన కుక్క రెండునూ తీవ్రమయిన బాధలో ఉండును. అటువంటి స్థితిలో వాటి వద్దకు వెళ్ళుట ప్రమాదహేతువు. ఆ ప్రమాదము ఎంతటి తీవ్రమంటే, శతృవుని కూడా ఆ కుక్క దరికి పంపలేనంత తీవ్రమయినది.  
==కక్కిన కూటికి ఆశించినట్లు ==
+
==కక్కిన కూటికి ఆశించినట్లు==
 
అతి నీచమైన బ్రతుకు
 
అతి నీచమైన బ్రతుకు
 
మనపై ఇష్టం లేని వారి వద్ద ఎదైనా ఆశించడం.
 
మనపై ఇష్టం లేని వారి వద్ద ఎదైనా ఆశించడం.
Line 78: Line 80:
 
==[[కక్కుర్తి]] మొగుడు పెళ్ళాం కడుపు నొప్పిబాధ ఎరుగడు==
 
==[[కక్కుర్తి]] మొగుడు పెళ్ళాం కడుపు నొప్పిబాధ ఎరుగడు==
 
డబ్బుకు కక్కుర్తి పడే మొగుడు, పెళ్ళానికి కడుపు నొప్పి వచ్చినా, డబ్బు ఖర్చు అవుతుందని ఆమె బాధను ఎరగనట్టు నటించును. డబ్బుకు కక్కుర్తి పడే వాళ్ళను ఉద్దేశించి ఈ సామెతను వాడెదరు.  
 
డబ్బుకు కక్కుర్తి పడే మొగుడు, పెళ్ళానికి కడుపు నొప్పి వచ్చినా, డబ్బు ఖర్చు అవుతుందని ఆమె బాధను ఎరగనట్టు నటించును. డబ్బుకు కక్కుర్తి పడే వాళ్ళను ఉద్దేశించి ఈ సామెతను వాడెదరు.  
==కక్కుర్తి పడ్డా [[కడుపు]] నిండాలి ==
+
==కక్కుర్తి పడ్డా [[కడుపు]] నిండాలి==
 
==కక్కొచ్చినా కళ్యాణ మొచ్చినా ఆగవు==
 
==కక్కొచ్చినా కళ్యాణ మొచ్చినా ఆగవు==
 
కక్కొచ్చినా కళ్యాణమొచ్చినా ఆగవు అంటే ఏదైనా పని జరిగే సమయం ఆసన్నమైనప్పుడు ఆ పని జరగక మానదు. కొన్ని పనులు ప్రారంబమైతే ఆతర్వాత ఆ పనులు ఎవరి ప్రాబల్యంలేక పోయినా అవి పూర్తవుతాయి. అలాంటి సందర్భంలో చేప్పేదే ఈ సామెత.  
 
కక్కొచ్చినా కళ్యాణమొచ్చినా ఆగవు అంటే ఏదైనా పని జరిగే సమయం ఆసన్నమైనప్పుడు ఆ పని జరగక మానదు. కొన్ని పనులు ప్రారంబమైతే ఆతర్వాత ఆ పనులు ఎవరి ప్రాబల్యంలేక పోయినా అవి పూర్తవుతాయి. అలాంటి సందర్భంలో చేప్పేదే ఈ సామెత.  
==కటికవానికి కత్తి అందించినట్లు ==
+
==కటికవానికి కత్తి అందించినట్లు==
 
==కట్టని [[నోరు]] కట్ట లేని నది ప్రమాద కరము==
 
==కట్టని [[నోరు]] కట్ట లేని నది ప్రమాద కరము==
 
వరద కట్ట లేని నది అదుపు లేని నోరు ప్రమాదములే అని ఈ సామెత అర్థము.  
 
వరద కట్ట లేని నది అదుపు లేని నోరు ప్రమాదములే అని ఈ సామెత అర్థము.  
 
కట్టిన యిల్లు - పెట్టిన పొయ్యి
 
కట్టిన యిల్లు - పెట్టిన పొయ్యి
  
==కట్టిన యింటికి వంకలు చెప్పేవారు మెండు ==
+
==కట్టిన యింటికి వంకలు చెప్పేవారు మెండు==
==కట్టిన వారు ఒకరైతే [[కాపురం]]చేసేవారు ఇంకొకరు ==
+
==కట్టిన వారు ఒకరైతే [[కాపురం]]చేసేవారు ఇంకొకరు==
  
==కట్టినవాని కొక యిల్లయితే అద్దెకున్న వానికి అన్నీ యిళ్ళే ==
+
==కట్టినవాని కొక యిల్లయితే అద్దెకున్న వానికి అన్నీ యిళ్ళే==
 
==కట్టుకున్నదానికి కట్టు బట్టల్లేవు కానీ, ఉంచుకున్నదానికి [[ఉన్ని]] బట్టలు కొంటానన్నాడట==
 
==కట్టుకున్నదానికి కట్టు బట్టల్లేవు కానీ, ఉంచుకున్నదానికి [[ఉన్ని]] బట్టలు కొంటానన్నాడట==
 
సొంత వాళ్ళని పట్టించుకోక గాలికి వదిలేసి, పరాయి వారికి సేవలు చేసే బుద్ధిలేని వానిని ఉద్దేశించి ఈ సామెత చెప్పుదురు.  
 
సొంత వాళ్ళని పట్టించుకోక గాలికి వదిలేసి, పరాయి వారికి సేవలు చేసే బుద్ధిలేని వానిని ఉద్దేశించి ఈ సామెత చెప్పుదురు.  
  
==కట్టుకొన్న పెండ్లామే చేయాలి - కన్నతల్లే చేయాలి ==
+
==కట్టుకొన్న పెండ్లామే చేయాలి - కన్నతల్లే చేయాలి==
==కట్టుకొన్న [[మగడు]] - పెట్టెనున్న నగలు ==
+
==కట్టుకొన్న [[మగడు]] - పెట్టెనున్న నగలు==
==కట్టుకొన్న వాడికంటే వుంచుకున్న వాడి మీదే ప్రేమ ఎక్కువ ==
+
==కట్టుకొన్న వాడికంటే వుంచుకున్న వాడి మీదే ప్రేమ ఎక్కువ==
==కట్టు లేని [[ఊరు]] - [[గట్టు]] లేని [[చెరువు]] ==
+
==కట్టు లేని [[ఊరు]] - [[గట్టు]] లేని [[చెరువు]]==
 
ప్రతి వూరికి కొన్ని కట్టుబాట్లు వుండాలి. అనగా కొన్ని పద్ధతులు. అలా లేకపోతే ఆ వూరు చెడిపోతుందని దీని అర్థము. ఎలాగంటే గట్టులేని చెరువు నిండదు కనుక.  
 
ప్రతి వూరికి కొన్ని కట్టుబాట్లు వుండాలి. అనగా కొన్ని పద్ధతులు. అలా లేకపోతే ఆ వూరు చెడిపోతుందని దీని అర్థము. ఎలాగంటే గట్టులేని చెరువు నిండదు కనుక.  
  
==కట్టె వంకరను [[పొయ్యి]] తీరుస్తుంది. ==
+
==కట్టె వంకరను [[పొయ్యి]] తీరుస్తుంది.==
  
 
==కట్టేవి కాషాయాలు - చేసేవి [[దొమ్మరి]] పనులు==
 
==కట్టేవి కాషాయాలు - చేసేవి [[దొమ్మరి]] పనులు==
 
శ్రీరంగడు అంటే శ్రీ మహా విష్ణువు. [[శ్రీరంగనీతులు]] అంటే శ్రీ మహా విష్ణువు పేరుతో చెప్పే నీతులు. [[దొమ్మరి]] కులస్తులలో కొంత మంది పేదరికం మరియు ఆకలి వల్ల మనసు చంపుకుని [[వ్యభిచారం]] చేస్తారు. కొంత మంది తాము గౌరవంగల మనుషులమని చెప్పుకుంటూనే అందుకు విరుద్ధంగా వ్యభిచారిణులతో పడుకుంటారు. శ్రీరంగ నీతులు చెపుతూ దొమ్మరి గుడిసెలలో దూరడం అంటే దేవుని పేరుతో నీతులు చెపుతూ అందుకు విరుధ్ధముగా పాడు పనులు చెయ్యడం అని అర్థం.  
 
శ్రీరంగడు అంటే శ్రీ మహా విష్ణువు. [[శ్రీరంగనీతులు]] అంటే శ్రీ మహా విష్ణువు పేరుతో చెప్పే నీతులు. [[దొమ్మరి]] కులస్తులలో కొంత మంది పేదరికం మరియు ఆకలి వల్ల మనసు చంపుకుని [[వ్యభిచారం]] చేస్తారు. కొంత మంది తాము గౌరవంగల మనుషులమని చెప్పుకుంటూనే అందుకు విరుద్ధంగా వ్యభిచారిణులతో పడుకుంటారు. శ్రీరంగ నీతులు చెపుతూ దొమ్మరి గుడిసెలలో దూరడం అంటే దేవుని పేరుతో నీతులు చెపుతూ అందుకు విరుధ్ధముగా పాడు పనులు చెయ్యడం అని అర్థం.  
==కడగా పోయే శనీశ్వరుడా మా యింటిదాకా వచ్చి పొమ్మన్నట్లు ==
+
==కడగా పోయే శనీశ్వరుడా మా యింటిదాకా వచ్చి పొమ్మన్నట్లు==
 
ఏరి కోరి కష్టాలు కొని తెచ్చుకునేవారినుద్దేశించి చెప్పిన సామెత ఇది.  
 
ఏరి కోరి కష్టాలు కొని తెచ్చుకునేవారినుద్దేశించి చెప్పిన సామెత ఇది.  
  
==కడచిన దానికి వగచుట యేల? ==
+
==కడచిన దానికి వగచుట యేల?==
 
గతం గతః. గతించిన దానికి చింతించి ప్రయేజనము లేదని ఈ సామెతకు అర్థం.  
 
గతం గతః. గతించిన దానికి చింతించి ప్రయేజనము లేదని ఈ సామెతకు అర్థం.  
  
 
==కడివెడు గుమ్మడికాయైనా కత్తిపీటకి లోకువే==
 
==కడివెడు గుమ్మడికాయైనా కత్తిపీటకి లోకువే==
 
గుమ్మడికాయ కూరగాయలలో పెద్దది. ఐనా కత్తి పీటతో దానిని తరగటం సులభమే. అలాగే, బయటి వారిలో ఎంత పేరుప్రతిష్ఠలు సంపాదించినా ఇంట్లో వారు చనువుగాను కొన్ని సందర్భాలలో చులకనగాను చూస్తారు. అలాంటి సమయంలో ఈ సామెత చెప్తారు.  
 
గుమ్మడికాయ కూరగాయలలో పెద్దది. ఐనా కత్తి పీటతో దానిని తరగటం సులభమే. అలాగే, బయటి వారిలో ఎంత పేరుప్రతిష్ఠలు సంపాదించినా ఇంట్లో వారు చనువుగాను కొన్ని సందర్భాలలో చులకనగాను చూస్తారు. అలాంటి సమయంలో ఈ సామెత చెప్తారు.  
==కడివెడు పాలలో ఒక్క ఉప్పుకల్లు ==
+
==కడివెడు పాలలో ఒక్క ఉప్పుకల్లు==
 
కడివెడు పాలలో అయినా ఒక్క చిన్న ఉప్పు కల్లు పడితే ఆ పాలన్ని విరిగి పోతాయి.  
 
కడివెడు పాలలో అయినా ఒక్క చిన్న ఉప్పు కల్లు పడితే ఆ పాలన్ని విరిగి పోతాయి.  
  
Line 117: Line 119:
 
బాన కడుపు వున్నవారినుద్దేశించి చెప్పినదీ సామెత.  
 
బాన కడుపు వున్నవారినుద్దేశించి చెప్పినదీ సామెత.  
  
==కడుపా - చెరువా? ==
+
==కడుపా - చెరువా?==
 
తిండి ఎక్కువ తినే వారినుద్దేశించి చెప్పినది ఈ సామెత.  
 
తిండి ఎక్కువ తినే వారినుద్దేశించి చెప్పినది ఈ సామెత.  
  
==కడుపుకు పెట్టిందే కన్నతల్లి ==
+
==కడుపుకు పెట్టిందే కన్నతల్లి==
==కడుపు చించుకుంటే కాళ్ళ మీద పడుతుంది ==
+
==కడుపు చించుకుంటే కాళ్ళ మీద పడుతుంది==
==కడుపు చించుకున్నా గారడీ విద్యే అన్నట్లు ==
+
==కడుపు చించుకున్నా గారడీ విద్యే అన్నట్లు==
== కడుపుతో ఉన్నామె కనక మానుతుందా==
+
==కడుపుతో ఉన్నామె కనక మానుతుందా==
 
కడుపుతో వున్నామె తప్పక కంటుంది. ఇది తప్పక జరుగు తుంది అని చెప్పే సందర్భంలో ఈ సామెతను వాడుతారు.  
 
కడుపుతో వున్నామె తప్పక కంటుంది. ఇది తప్పక జరుగు తుంది అని చెప్పే సందర్భంలో ఈ సామెతను వాడుతారు.  
 
==కడుపు కూటికేడిస్తే కొప్పు పూలకు ఏడ్చి నట్ట్లు==
 
==కడుపు కూటికేడిస్తే కొప్పు పూలకు ఏడ్చి నట్ట్లు==
Line 129: Line 131:
 
==కడుపు నిండిన వానికి గారెలు చేదు==
 
==కడుపు నిండిన వానికి గారెలు చేదు==
 
సంతృప్తిగా తిన్నవారికి మరేది రుచించదు. ఎంత రుచిగా వున్నా మరేమి తినలేరు. ఆ సందర్భంలో చెప్పేదే ఈ సామెత.  
 
సంతృప్తిగా తిన్నవారికి మరేది రుచించదు. ఎంత రుచిగా వున్నా మరేమి తినలేరు. ఆ సందర్భంలో చెప్పేదే ఈ సామెత.  
==కడుపు నిండితే గారెలు వగరు ==
+
==కడుపు నిండితే గారెలు వగరు==
 
==కడుపులో లేనిది కౌగలించుకుంటే వస్తుందా?==
 
==కడుపులో లేనిది కౌగలించుకుంటే వస్తుందా?==
 
ఈ సామెత పైపై ప్రేమలు ప్రదర్శించే వారికి వర్తిస్తుంది. మనసులో ఎలాంటి ప్రేమ లేకపోయినా ప్రజల మెప్పు కోసం బాధల్లో ఉన్నవారిని కౌగిలించుకున్నంత మాత్రాన వారికి సాంత్వన చేకూరదు. లేని ప్రేమలు ప్రదర్శించవద్దని దీని అర్థం.  
 
ఈ సామెత పైపై ప్రేమలు ప్రదర్శించే వారికి వర్తిస్తుంది. మనసులో ఎలాంటి ప్రేమ లేకపోయినా ప్రజల మెప్పు కోసం బాధల్లో ఉన్నవారిని కౌగిలించుకున్నంత మాత్రాన వారికి సాంత్వన చేకూరదు. లేని ప్రేమలు ప్రదర్శించవద్దని దీని అర్థం.  
 
==కడుపు చించుకుంటే కాళ్ళ మీద పడుతుంది==
 
==కడుపు చించుకుంటే కాళ్ళ మీద పడుతుంది==
 
కడుపును నిజంగా చించుకున్నట్లయితే, పడేదేదయినా మన కాళ్ళ మీదే కదా! నష్టం మనకే కదా. ఈ విషయాన్నే, మనకే నష్టం కలిగించే నిజాన్ని ఇతరులకు తెలియచేసే సందర్భంలో ఈ సామెత ద్వారా చెప్పుచున్నారు.  
 
కడుపును నిజంగా చించుకున్నట్లయితే, పడేదేదయినా మన కాళ్ళ మీదే కదా! నష్టం మనకే కదా. ఈ విషయాన్నే, మనకే నష్టం కలిగించే నిజాన్ని ఇతరులకు తెలియచేసే సందర్భంలో ఈ సామెత ద్వారా చెప్పుచున్నారు.  
==కడుపు నొప్పికి కంట్లో [[కలికం]] పెట్టినట్లు ==
+
==కడుపు నొప్పికి కంట్లో [[కలికం]] పెట్టినట్లు==
==కడుపున పుట్టిన బిడ్డ - కొంగున కట్టిన రూక ఆదుకుంటాయి ==
+
==కడుపున పుట్టిన బిడ్డ - కొంగున కట్టిన రూక ఆదుకుంటాయి==
==కడుపు నిండిన బేరాలు - కడుపు నిండిన మాటలు ==
+
==కడుపు నిండిన బేరాలు - కడుపు నిండిన మాటలు==
==కడుపులో ఎట్లా వుంటే కాపురమట్లా వుంటుంది ==
+
==కడుపులో ఎట్లా వుంటే కాపురమట్లా వుంటుంది==
==కడుపులో [[చల్ల]] కదలకుండా ==
+
==కడుపులో [[చల్ల]] కదలకుండా==
 
ఏమాత్రం కష్టం చేయకుండా..... అని అర్థము.  
 
ఏమాత్రం కష్టం చేయకుండా..... అని అర్థము.  
  
Line 144: Line 146:
 
కడుపులో మంట కనబడదు/
 
కడుపులో మంట కనబడదు/
  
==కడుపులో లేని ప్రేమ కౌగిలించుకుంటే వస్తుందా? ==
+
==కడుపులో లేని ప్రేమ కౌగిలించుకుంటే వస్తుందా?==
==కడుపులో లేని శాంతి కౌగిలింతలో దొరుకుతుందా? ==
+
==కడుపులో లేని శాంతి కౌగిలింతలో దొరుకుతుందా?==
==కడుపు వస్తే కనే తీరాలి ==
+
==కడుపు వస్తే కనే తీరాలి==
==కడుపే [[కైలాసం]] - యిల్లే [[వైకుంఠం]] ==
+
==కడుపే [[కైలాసం]] - యిల్లే [[వైకుంఠం]]==
 
తిండి ద్యాస ఎక్కువ వున్నవారినుద్దేశించి చెప్పినది ఈ సామెత.  
 
తిండి ద్యాస ఎక్కువ వున్నవారినుద్దేశించి చెప్పినది ఈ సామెత.  
  
== కణత తలగడ కాదు. కల నిజం కాదు==
+
==కణత తలగడ కాదు. కల నిజం కాదు==
 
కలలు నిజమవుతాయని నమ్మేవారి నుద్దేశించి చెప్పినది ఈ సామెత.  
 
కలలు నిజమవుతాయని నమ్మేవారి నుద్దేశించి చెప్పినది ఈ సామెత.  
==కతికితే అతకదు ==
+
==కతికితే అతకదు==
 
==కత్తిమీద [[సాము]] చేసినట్లు==
 
==కత్తిమీద [[సాము]] చేసినట్లు==
 
కత్తిమీద సాము చేస్తే తెగుతుంది. ప్రమాధకరమైన పనిచేస్తున్నవారినుద్దేశించి చెప్పే సామెత ఇది
 
కత్తిమీద సాము చేస్తే తెగుతుంది. ప్రమాధకరమైన పనిచేస్తున్నవారినుద్దేశించి చెప్పే సామెత ఇది
==కత్తి తలగడకాదు - కల నిజం కాదు ==
+
==కత్తి తలగడకాదు - కల నిజం కాదు==
==కత్తిపోటు తప్పినా కలం పోటు తప్పదు ==
+
==కత్తిపోటు తప్పినా కలం పోటు తప్పదు==
==కత్తిమీద సాము ==
+
==కత్తిమీద సాము==
 
చాల ప్రమాధకరమైన పని అర్థము,
 
చాల ప్రమాధకరమైన పని అర్థము,
  
==కత్తు కలిస్తే పొత్తు నిలుస్తుంది ==
+
==కత్తు కలిస్తే పొత్తు నిలుస్తుంది==
==కత్తెరలో వాన కనకపు పంట ==
+
==కత్తెరలో వాన కనకపు పంట==
 
ఇది వ్యవసాయ ధారుల సామెత. కత్తెర కార్తె పంటలు వేయడానికి చాల మంచి అధను అని దీని అర్థము.  
 
ఇది వ్యవసాయ ధారుల సామెత. కత్తెర కార్తె పంటలు వేయడానికి చాల మంచి అధను అని దీని అర్థము.  
  
==కథ అడ్డం తిరిగింది ==
+
==కథ అడ్డం తిరిగింది==
==కథ కంచికీ - మన మింటికీ ==
+
==కథ కంచికీ - మన మింటికీ==
==కదిపితే [[కందిరీగ]]ల తుట్టె ==
+
==కదిపితే [[కందిరీగ]]ల తుట్టె==
==కదిలిస్తే కంపు ==
+
==కదిలిస్తే కంపు==
==కదిలిస్తే [[గచ్చపొద]] ==
+
==కదిలిస్తే [[గచ్చపొద]]==
==కథకు కాళ్ళు లేవు - ముంతకు చెవులు లేవు ==
+
==కథకు కాళ్ళు లేవు - ముంతకు చెవులు లేవు==
==కని గ్రుడ్డి, విని చెవుడు ==
+
==కని గ్రుడ్డి, విని చెవుడు==
==కనిపెంచిననాడు కొడుకులుగానీ, కోడళ్ళు వచ్చాక కొడుకులా? ==
+
==కనిపెంచిననాడు కొడుకులుగానీ, కోడళ్ళు వచ్చాక కొడుకులా?==
== కనులు మూడు గలవు కాడు [[త్రినేత్రుండు]]==
+
==కనులు మూడు గలవు కాడు [[త్రినేత్రుండు]]==
 
కొబ్బరి కాయ (కొబ్బరికాయకు మూడు కన్నులుంటాయి... )
 
కొబ్బరి కాయ (కొబ్బరికాయకు మూడు కన్నులుంటాయి... )
==కనుమునాడు కాకి అయినా కదలదు ==
+
==కనుమునాడు కాకి అయినా కదలదు==
==కనుమునాడు కాకి గూడా మునుగుతుంది ==
+
==కనుమునాడు కాకి గూడా మునుగుతుంది==
 
కనుమ పండగనాడు అందరూ స్నానం చేయాలని చెప్పే సామెత ఇది.  
 
కనుమ పండగనాడు అందరూ స్నానం చేయాలని చెప్పే సామెత ఇది.  
  
==కనుమునాడు [[మినుము]] కొరకాలి ==
+
==కనుమునాడు [[మినుము]] కొరకాలి==
==కన్నతల్లికి కడుపుకు పెడితే, పినతల్లికి పిర్రకాలిందట ==
+
==కన్నతల్లికి కడుపుకు పెడితే, పినతల్లికి పిర్రకాలిందట==
==కన్నతల్లికైనా మరుగుండాలి ==
+
==కన్నతల్లికైనా మరుగుండాలి==
==కన్నమ్మకే పొగరు - ఉన్నమ్మకే పొగరు ==
+
==కన్నమ్మకే పొగరు - ఉన్నమ్మకే పొగరు==
==కన్నామేగానీ, కడుపులో పెట్టుకుంటామా? ==
+
==కన్నామేగానీ, కడుపులో పెట్టుకుంటామా?==
== కన్ను పోయేంత కాటుక పెట్టదన్నట్లు... ==
+
==కన్ను పోయేంత కాటుక పెట్టదన్నట్లు...==
 
కన్నుబోయేటంతటి [[కాటుక]] అనవసరమన్నట్టు. అతి ఎప్పుడు అనర్థమే అని. ఎప్పుడైనా, ఎక్కడైనా ఎంత వరకు ఉండాలో అంత వరకు ఉంటేనే క్షేమదాయకమని ఈ సామెత అర్థం.  
 
కన్నుబోయేటంతటి [[కాటుక]] అనవసరమన్నట్టు. అతి ఎప్పుడు అనర్థమే అని. ఎప్పుడైనా, ఎక్కడైనా ఎంత వరకు ఉండాలో అంత వరకు ఉంటేనే క్షేమదాయకమని ఈ సామెత అర్థం.  
==కన్నామేగానీ, కడుపులో పెట్టుకుంటామా? ==
+
==కన్నామేగానీ, కడుపులో పెట్టుకుంటామా?==
==కన్ను ఎరుగకున్న కడుపు ఎరుగుతుంది ==
+
==కన్ను ఎరుగకున్న కడుపు ఎరుగుతుంది==
==కన్ను గుడ్డిదయితే కడుపు గుడ్డిదా? ==
+
==కన్ను గుడ్డిదయితే కడుపు గుడ్డిదా?==
==కన్ను చూచి కాటుక - పిర్ర చూచి పీట ==
+
==కన్ను చూచి కాటుక - పిర్ర చూచి పీట==
==కన్ను చూచిన దానిని నమ్ము - చెవి విన్నదానిని నమ్ము ==
+
==కన్ను చూచిన దానిని నమ్ము - చెవి విన్నదానిని నమ్ము==
 
చెప్పుడు మాటలు విని చెడిపోవద్దని హెచ్చరించే సామెత ఇది.  
 
చెప్పుడు మాటలు విని చెడిపోవద్దని హెచ్చరించే సామెత ఇది.  
  
==కన్నె నిచ్చినవాణ్నీ, కన్ను యిచ్చినవాణ్నీ కడవరకూ మరువరాదు ==
+
==కన్నె నిచ్చినవాణ్నీ, కన్ను యిచ్చినవాణ్నీ కడవరకూ మరువరాదు==
 
==కన్నూ మనదే - వేలూ మనదే అని పొడుచుకుంటామా?==
 
==కన్నూ మనదే - వేలూ మనదే అని పొడుచుకుంటామా?==
== కన్నెర్రపడ్డా మిన్నెర్రపడ్డా కురవక తప్పదు==
+
==కన్నెర్రపడ్డా మిన్నెర్రపడ్డా కురవక తప్పదు==
==కన్యలో చల్లితే ఊదుకుని తినటానికయినా ఉండవు ==
+
==కన్యలో చల్లితే ఊదుకుని తినటానికయినా ఉండవు==
 
కన్యా రాసిలో పంట పెడితే ఫలితముండని తెలియ జెప్పే సామెత ఇది.  
 
కన్యా రాసిలో పంట పెడితే ఫలితముండని తెలియ జెప్పే సామెత ఇది.  
  
==కన్నొకటి లేదు గానీ కాంతుడు కాడా? ==
+
==కన్నొకటి లేదు గానీ కాంతుడు కాడా?==
==కపటము బయట దేవుడు - ఇంట్లో దయ్యము ==
+
==కపటము బయట దేవుడు - ఇంట్లో దయ్యము==
==కప్పకాటు - బాపనపోటు లేవు ==
+
==కప్పకాటు - బాపనపోటు లేవు==
==కప్పలు కూస్తే వర్షం పడుతుంది ==
+
==కప్పలు కూస్తే వర్షం పడుతుంది==
 
ఇది వ్యవసాయధారుల సామెత. కప్పలు అరిస్తే వర్షం వస్తుందని రైతుల నమ్మిక.  
 
ఇది వ్యవసాయధారుల సామెత. కప్పలు అరిస్తే వర్షం వస్తుందని రైతుల నమ్మిక.  
  
==కప్పి పెట్టుకుంటే కంపు కొట్టదా? ==
+
==కప్పి పెట్టుకుంటే కంపు కొట్టదా?==
==కమ్మ అండ గాదు - తుమ్మ నీడ కాదు ==
+
==కమ్మ అండ గాదు - తుమ్మ నీడ కాదు==
==కమ్మకు వరస లేదు - కప్పకు తోక లేదు ==
+
==కమ్మకు వరస లేదు - కప్పకు తోక లేదు==
==కమ్మగుట్టు గడప దాటదు ==
+
==కమ్మగుట్టు గడప దాటదు==
 
ఇది కులాల గురించి చెప్పిన సామెత. కమ్మవారి ఇండ్లలోని విషయాలు బయటకు తెలియవు అని దీని అర్థం.  
 
ఇది కులాల గురించి చెప్పిన సామెత. కమ్మవారి ఇండ్లలోని విషయాలు బయటకు తెలియవు అని దీని అర్థం.  
  
==కమ్మని రోగాలూ, తియ్యని మందులూ వుంటాయా ==
+
==కమ్మని రోగాలూ, తియ్యని మందులూ వుంటాయా==
==కమ్మనీ, తుమ్మనీ నమ్మరాదు ==
+
==కమ్మనీ, తుమ్మనీ నమ్మరాదు==
==కమ్మరి వీధిలో సూదులమ్మినట్లు ==
+
==కమ్మరి వీధిలో సూదులమ్మినట్లు==
 
కమ్మరి అంటే ఇనుప వస్తువులను తయారు లేదా సరి చేసేవాడు. ఇంగ్లీషులో blacksmith అంటారు. కమ్మరులు నివాసముండే చోట సూదులు ( ఇనపవేగా ఇవి కూడా) అమ్మబోవటం తెలివితక్కువ పని.  
 
కమ్మరి అంటే ఇనుప వస్తువులను తయారు లేదా సరి చేసేవాడు. ఇంగ్లీషులో blacksmith అంటారు. కమ్మరులు నివాసముండే చోట సూదులు ( ఇనపవేగా ఇవి కూడా) అమ్మబోవటం తెలివితక్కువ పని.  
  
 
ఇంగ్లీషులో ఇలాంటి సామెత ఒకటున్నది. 'Carrying coal to NewCastle' అని. అంటే న్యూకాజిల్ అనే ఊరికి బొగ్గు మోసుకు పోయినట్టు అని. ఇంగ్లండులో న్యూకాజిల్ అనేది బొగ్గు గనులకు ప్రసిద్ధి.  
 
ఇంగ్లీషులో ఇలాంటి సామెత ఒకటున్నది. 'Carrying coal to NewCastle' అని. అంటే న్యూకాజిల్ అనే ఊరికి బొగ్గు మోసుకు పోయినట్టు అని. ఇంగ్లండులో న్యూకాజిల్ అనేది బొగ్గు గనులకు ప్రసిద్ధి.  
  
==కయ్యానికైనా, వియ్యానికైనా సమవుజ్జీ కావాలి ==
+
==కయ్యానికైనా, వియ్యానికైనా సమవుజ్జీ కావాలి==
  
==[[కరక్కాయ]] - కన్నతల్లి ==
+
==[[కరక్కాయ]] - కన్నతల్లి==
 
కరక్కాయ ఆయుర్వేధంలో వాడే ఒక దినుసు కాయ. ఇది వంటికి చాల మంచి చేస్తుంది. ఎలాగంటే తల్లి లాగ అని దీని అర్థము.  
 
కరక్కాయ ఆయుర్వేధంలో వాడే ఒక దినుసు కాయ. ఇది వంటికి చాల మంచి చేస్తుంది. ఎలాగంటే తల్లి లాగ అని దీని అర్థము.  
  
==కరణం, కాపూ నా ప్రక్కనుంటే కొట్టరా మొగుడా ఎట్లా కొడతావో చూస్తా అందట ==
+
==కరణం, కాపూ నా ప్రక్కనుంటే కొట్టరా మొగుడా ఎట్లా కొడతావో చూస్తా అందట==
 
==కరణంతో కంటు కాటికి పోయినా తప్పదు==
 
==కరణంతో కంటు కాటికి పోయినా తప్పదు==
==కరణం సాధువూ కాడు - కాకి తెలుపూ కాదు ==
+
==కరణం సాధువూ కాడు - కాకి తెలుపూ కాదు==
 
కరణము ఏనాటికి మంచి వాడు కాడు. తెల్లని కాకి ఎలా వుండదో మంచి కరణం కూడా వుండడని దీని అర్థం.  
 
కరణము ఏనాటికి మంచి వాడు కాడు. తెల్లని కాకి ఎలా వుండదో మంచి కరణం కూడా వుండడని దీని అర్థం.  
  
==కరణానికీ కాపుకీ జత - ఉలికీ గూటానికీ జత ==
+
==కరణానికీ కాపుకీ జత - ఉలికీ గూటానికీ జత==
==కరణానికి తిట్టు దోషం - చాకలికి ముట్టు దోషం లేదు ==
+
==కరణానికి తిట్టు దోషం - చాకలికి ముట్టు దోషం లేదు==
 
కరణం చేసే మోసపు పనులకు అతని ఇలాక లోని ప్రజలందరు తిడుతారు. చాకలి అన్నిరకాల బట్టలను ఉతుకు తాడు. అలా..... కరణానికి తిట్టు దోషం, చాకలికి ముట్టు దోషం వుండదని అర్థం.  
 
కరణం చేసే మోసపు పనులకు అతని ఇలాక లోని ప్రజలందరు తిడుతారు. చాకలి అన్నిరకాల బట్టలను ఉతుకు తాడు. అలా..... కరణానికి తిట్టు దోషం, చాకలికి ముట్టు దోషం వుండదని అర్థం.  
  
Line 234: Line 236:
 
ఇది కులాలకు సంబంధించిన సామెత. కరణం ఎప్పుడు ఒకరికొకరికి తగాదాలు పెట్టుతుంటాడు. అదే విధంగా కంసాలి అనగా బంగారపు పని చేసే వాడు..... ఇతడు తన తల్లి తాళిబొట్టులోనుండి కూడా కొంత బంగారాన్ని తస్కరిస్తాడని నానుడి. ఈవిధంగా ఈ సామెత పుట్టింది.  
 
ఇది కులాలకు సంబంధించిన సామెత. కరణం ఎప్పుడు ఒకరికొకరికి తగాదాలు పెట్టుతుంటాడు. అదే విధంగా కంసాలి అనగా బంగారపు పని చేసే వాడు..... ఇతడు తన తల్లి తాళిబొట్టులోనుండి కూడా కొంత బంగారాన్ని తస్కరిస్తాడని నానుడి. ఈవిధంగా ఈ సామెత పుట్టింది.  
  
==కరణాలూ కాపులూ ఏకమయితే కాకులు కూడా ఎగురలేవు ==
+
==కరణాలూ కాపులూ ఏకమయితే కాకులు కూడా ఎగురలేవు==
 
కరణము మరియు కాపు (మునసబు) వీరిద్దరు గ్రామ పెద్దలు. వీరిద్దరు కలిస్తే ఏమైనా చేయగలరిని దీనర్థం.  
 
కరణము మరియు కాపు (మునసబు) వీరిద్దరు గ్రామ పెద్దలు. వీరిద్దరు కలిస్తే ఏమైనా చేయగలరిని దీనర్థం.  
  
Line 248: Line 250:
 
దానయ్యకేమి చెప్పాలో అర్థం కాలేదంట, అందుకే అతను ఉన్న స్థితిలో ఎవరు ఉన్నా ఇలా అంటారు  
 
దానయ్యకేమి చెప్పాలో అర్థం కాలేదంట, అందుకే అతను ఉన్న స్థితిలో ఎవరు ఉన్నా ఇలా అంటారు  
 
"కరవమంటే కప్పకి కోపం, విడవమంటే పాముకి కోపం"
 
"కరవమంటే కప్పకి కోపం, విడవమంటే పాముకి కోపం"
==కరువుకాలంలో ఒల్లనివాడు పంటకాలంలో పంపమని వచ్చాడట ==
+
==కరువుకాలంలో ఒల్లనివాడు పంటకాలంలో పంపమని వచ్చాడట==
==కరువుకు గ్రహణాలు మెండు ==
+
==కరువుకు గ్రహణాలు మెండు==
==[[కరివేపాకు]] కోసేవాడే వాడినట్లు ==
+
==[[కరివేపాకు]] కోసేవాడే వాడినట్లు==
==కరువుకు దాసరులైతే పదాలెక్కడ వస్తాయి? ==
+
==కరువుకు దాసరులైతే పదాలెక్కడ వస్తాయి?==
==కరువునాటి కష్టాలుండవు గానీ కష్టాలనాటి మాటలుంటాయి ==
+
==కరువునాటి కష్టాలుండవు గానీ కష్టాలనాటి మాటలుంటాయి==
==కరువులో అధికమాసం అన్నట్లు ==
+
==కరువులో అధికమాసం అన్నట్లు==
==కరువు మానుప పంట - మిడతల మానప పంట ==
+
==కరువు మానుప పంట - మిడతల మానప పంట==
==కరువులో అరువు అన్నట్లు ==
+
==కరువులో అరువు అన్నట్లు==
==కరువులో కవల పిల్లలు ==
+
==కరువులో కవల పిల్లలు==
 
==కర్రలేని వాడిని గొర్రె కూడా కరుస్తుంది==
 
==కర్రలేని వాడిని గొర్రె కూడా కరుస్తుంది==
 
పరిస్థితులు అనుకూలముగా లేనపుడు, ఎన్నడూ కూడా జరగని విచిత్ర పరిస్థితులను ఎదురుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ విషయాన్నే, చేతిలో కర్ర లేని కాపరికి సాధు జంతువయిన గొర్రె కూడా కరుస్తుంది, అన్న నిత్యజీవిత సత్యము ద్వారా ఈ సామెత వివరిస్తోంది.  
 
పరిస్థితులు అనుకూలముగా లేనపుడు, ఎన్నడూ కూడా జరగని విచిత్ర పరిస్థితులను ఎదురుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ విషయాన్నే, చేతిలో కర్ర లేని కాపరికి సాధు జంతువయిన గొర్రె కూడా కరుస్తుంది, అన్న నిత్యజీవిత సత్యము ద్వారా ఈ సామెత వివరిస్తోంది.  
Line 265: Line 267:
 
==కర్మకి అంతం లేదు==
 
==కర్మకి అంతం లేదు==
 
==కర్కాటకం చిందిస్తే కాటకముండదు==
 
==కర్కాటకం చిందిస్తే కాటకముండదు==
==కర్కాటకం కురిస్తే కాడిమోకు తడవదు ==
+
==కర్కాటకం కురిస్తే కాడిమోకు తడవదు==
==కర్మ ఛండాలుని కంటే - జాతి ఛండాలుడు మేలు ==
+
==కర్మ ఛండాలుని కంటే - జాతి ఛండాలుడు మేలు==
==కర్ణుడు లేని భారతం - శొంఠి లేని కషాయం ఒక్కటే ==
+
==కర్ణుడు లేని భారతం - శొంఠి లేని కషాయం ఒక్కటే==
==కర్ణునితో భారతం సరి - కార్తీకంతో వానలు సరి ==
+
==కర్ణునితో భారతం సరి - కార్తీకంతో వానలు సరి==
 
==కలకాలం ఆపదలు కాపురముంటాయా?==
 
==కలకాలం ఆపదలు కాపురముంటాయా?==
==కలకాలపు దొంగ ఒకరోజు దొరుకుతాడు ==
+
==కలకాలపు దొంగ ఒకరోజు దొరుకుతాడు==
==కల్పవృక్షాన్ని కాఫీపొడి అడిగినట్లు ==
+
==కల్పవృక్షాన్ని కాఫీపొడి అడిగినట్లు==
 
==కలిగినింటి బిడ్డ కాకరకాయ పైకి కనపడవు==
 
==కలిగినింటి బిడ్డ కాకరకాయ పైకి కనపడవు==
 
కాకరతీగకు కాసే కాయలు ఆకులు దట్టంగా ఉండటం వల్ల ఆకు మాటున ఉండి పైకి వెంటనే కనిపించవు. అలాగే ధనవంతుల ఇంట పుట్టిన బిడ్డ సామాన్య ప్రజల బిడ్డలాగా వీధుల్లో అంత తొందరగా కనిపించడు.  
 
కాకరతీగకు కాసే కాయలు ఆకులు దట్టంగా ఉండటం వల్ల ఆకు మాటున ఉండి పైకి వెంటనే కనిపించవు. అలాగే ధనవంతుల ఇంట పుట్టిన బిడ్డ సామాన్య ప్రజల బిడ్డలాగా వీధుల్లో అంత తొందరగా కనిపించడు.  
 
==కలల అలజడి కవ్వింతల రాజ్యం అన్నట్లు==
 
==కలల అలజడి కవ్వింతల రాజ్యం అన్నట్లు==
==కలలో జరిగింది ఇలలో జరగదు ==
+
==కలలో జరిగింది ఇలలో జరగదు==
==కలలో భోగం కలతోటే సరి ==
+
==కలలో భోగం కలతోటే సరి==
==కలవారింటి ఆడపడుచుకు కాకరకాయ కానరాదు ==
+
==కలవారింటి ఆడపడుచుకు కాకరకాయ కానరాదు==
==కల్ల పసిడికి కాంతి మెండు ==
+
==కల్ల పసిడికి కాంతి మెండు==
==కలిగినదంతా కడుపు కోసమే - ఎంత పెంచినా కాటి కోసమే ==
+
==కలిగినదంతా కడుపు కోసమే - ఎంత పెంచినా కాటి కోసమే==
==కలిగిన వారికి అందరూ చుట్టాలే ==
+
==కలిగిన వారికి అందరూ చుట్టాలే==
==కలిగినమ్మ గాదె తీసేటప్పటికి లేనమ్మ ప్రాణం పోయిందట ==
+
==కలిగినమ్మ గాదె తీసేటప్పటికి లేనమ్మ ప్రాణం పోయిందట==
==కలిగినమ్మ రంకు - కాషాయ బొంకు ఒక్కటే ==
+
==కలిగినమ్మ రంకు - కాషాయ బొంకు ఒక్కటే==
==కలిపి కొట్టరా కావేటి రంగా! ==
+
==కలిపి కొట్టరా కావేటి రంగా!==
==కలిమి ఉన్నంత సేపే బలగము ==
+
==కలిమి ఉన్నంత సేపే బలగము==
==కలిమికి పొంగరాదు - లేమికి క్రుంగరాదు ==
+
==కలిమికి పొంగరాదు - లేమికి క్రుంగరాదు==
==కలిమి గలవాడే కులము గలవాడు ==
+
==కలిమి గలవాడే కులము గలవాడు==
==కలిమిగల లోభికన్నా పేద మేలు ==
+
==కలిమిగల లోభికన్నా పేద మేలు==
 
==కలిమిలేములు కావడి కుండలు==
 
==కలిమిలేములు కావడి కుండలు==
 
కష్టలు ఎల్లకాలముండవని చెప్పడానికి ఈ సామెతను ఉపయోగిస్తారు.  
 
కష్టలు ఎల్లకాలముండవని చెప్పడానికి ఈ సామెతను ఉపయోగిస్తారు.  
==కలిసొచ్చే కాలానికి కుందేలు వంటింట్లోకి వస్తుంది ==
+
==కలిసొచ్చే కాలానికి కుందేలు వంటింట్లోకి వస్తుంది==
==కలిసొచ్చే కాలానికి నడిచొచ్చే పిల్లలు ==
+
==కలిసొచ్చే కాలానికి నడిచొచ్చే పిల్లలు==
 
==కల్ల పసిడికి కాంతి మెండు==
 
==కల్ల పసిడికి కాంతి మెండు==
 
నకిలి బంగారానికి మెరుగు ఎక్కువని అర్థం.  
 
నకిలి బంగారానికి మెరుగు ఎక్కువని అర్థం.  
Line 300: Line 302:
 
పుట్టుకతోనే ఏ బిడ్డా నడవలేడు. కానీ ఈ సామెతను (కాలం కలిసివస్తే నడిచివచ్చే కొడుకు పుడతాడు) అనుకోనిరీతిలో సహాయం కలిసివచ్చే సందర్భములో ఉదహరిస్తారు. అనగా కష్టకాలములో అందిన ఆశించని సహాయము, నడచి వచ్చే కొడుకు యొక్క పుట్టుకతో సమానము అని పోల్చుచున్నారు.  
 
పుట్టుకతోనే ఏ బిడ్డా నడవలేడు. కానీ ఈ సామెతను (కాలం కలిసివస్తే నడిచివచ్చే కొడుకు పుడతాడు) అనుకోనిరీతిలో సహాయం కలిసివచ్చే సందర్భములో ఉదహరిస్తారు. అనగా కష్టకాలములో అందిన ఆశించని సహాయము, నడచి వచ్చే కొడుకు యొక్క పుట్టుకతో సమానము అని పోల్చుచున్నారు.  
 
==కలుపు తీయని మడి - దేవుడు లేని గుడి==
 
==కలుపు తీయని మడి - దేవుడు లేని గుడి==
==కలుపు తీయనివారికి కసువే మిగుల్తుంది ==
+
==కలుపు తీయనివారికి కసువే మిగుల్తుంది==
== కల్లు త్రాగిన కోతిలా==
+
==కల్లు త్రాగిన కోతిలా==
 
అసలే అది కోతి, అది చేసే పనులు అల్లరి చిల్లరగా వుంటాయి. అలాంటిది కల్లు తాగితే ఇక దానిని ఆపడం ఎవరి తరం కాదు. ఈసామెతను ఇంకొంత పొడిగించి ఇలా కూడా అంటుంటారు. ''అసలే కోతి.... కల్లు తాగింది.... దాన్ని తేలు కుట్టింది,,, పైగా నిప్పు తొక్కింది;; అతిగా ఆగడం చేసె వాళ్లకు ఈ సామెత వర్తిస్తుంది.''  
 
అసలే అది కోతి, అది చేసే పనులు అల్లరి చిల్లరగా వుంటాయి. అలాంటిది కల్లు తాగితే ఇక దానిని ఆపడం ఎవరి తరం కాదు. ఈసామెతను ఇంకొంత పొడిగించి ఇలా కూడా అంటుంటారు. ''అసలే కోతి.... కల్లు తాగింది.... దాన్ని తేలు కుట్టింది,,, పైగా నిప్పు తొక్కింది;; అతిగా ఆగడం చేసె వాళ్లకు ఈ సామెత వర్తిస్తుంది.''  
 
==కలిగిన వానికి అందరూ చుట్టాలె==
 
==కలిగిన వానికి అందరూ చుట్టాలె==
Line 309: Line 311:
 
==కళ్ళు ఆర్పే అమ్మ ఇళ్ళు ఆర్పుతుంది==
 
==కళ్ళు ఆర్పే అమ్మ ఇళ్ళు ఆర్పుతుంది==
 
==కళ్ళు ఉంటేనే కాటుక==
 
==కళ్ళు ఉంటేనే కాటుక==
==కళ్ళు కళ్ళు సై అంటే కౌగిళ్ళే మల్లెపందిరి అన్నట్లు ==
+
==కళ్ళు కళ్ళు సై అంటే కౌగిళ్ళే మల్లెపందిరి అన్నట్లు==
 
==కళ్ళు కావాలంటాయి కడుపు వద్దంటుంది==
 
==కళ్ళు కావాలంటాయి కడుపు వద్దంటుంది==
 
ఆశకొద్దీ ఎక్కువ పదార్థాలు వడ్డించుకున్నా తినలేకపోటం. ఆకలితో వున్నప్పుడు ఎంతో తినాలని ఆశ పడతారు. తీరా తినడానికి కూర్చున్నాక తన కడుపు పట్టినంత మాత్రమే తినగలరు. ఆ వుద్దేశముతో చెప్పినదే ఈ సామెత.  
 
ఆశకొద్దీ ఎక్కువ పదార్థాలు వడ్డించుకున్నా తినలేకపోటం. ఆకలితో వున్నప్పుడు ఎంతో తినాలని ఆశ పడతారు. తీరా తినడానికి కూర్చున్నాక తన కడుపు పట్టినంత మాత్రమే తినగలరు. ఆ వుద్దేశముతో చెప్పినదే ఈ సామెత.  
Line 318: Line 320:
 
==కళ్ళు పెద్దవి - కడుపు చిన్నది==
 
==కళ్ళు పెద్దవి - కడుపు చిన్నది==
 
==కళ్ళుపోయిన తర్వాత సూర్యనమస్కారాలు చేసినట్లు==
 
==కళ్ళుపోయిన తర్వాత సూర్యనమస్కారాలు చేసినట్లు==
==కళ్ళెం - పళ్ళెం పెద్దవిగా ఉండాలి ==
+
==కళ్ళెం - పళ్ళెం పెద్దవిగా ఉండాలి==
==కయ్యానికైనా వియ్యానికైనా సమ ఉజ్జీ వుండాలంటారు. ==
+
==కయ్యానికైనా వియ్యానికైనా సమ ఉజ్జీ వుండాలంటారు.==
 
ఏపని చేయడానికైనా తనకు సమానమైన వాడిని ఎంచు కోవాలని
 
ఏపని చేయడానికైనా తనకు సమానమైన వాడిని ఎంచు కోవాలని
==కవికీ - కంసాలికీ సీసం తేలిక ==
+
==కవికీ - కంసాలికీ సీసం తేలిక==
==కవితకు మెప్పు - కాంతకు కొప్పు అందం ==
+
==కవితకు మెప్పు - కాంతకు కొప్పు అందం==
==కవ్వింతల అల్లరికి కౌగిలింతల ఖైదు ==
+
==కవ్వింతల అల్లరికి కౌగిలింతల ఖైదు==
 
==కసవులో పనసకాయ తరగినట్టు==
 
==కసవులో పనసకాయ తరగినట్టు==
 
చెడు పనులకు, దుర్మార్గాలకు అవకాశం ఇవ్వటం. పనస కాయను కసవున్నచోట తరిగితే దుమ్మూధూళి అంటుకొని అది తినటానికి పనికిరాకుండా పోతుంది.  
 
చెడు పనులకు, దుర్మార్గాలకు అవకాశం ఇవ్వటం. పనస కాయను కసవున్నచోట తరిగితే దుమ్మూధూళి అంటుకొని అది తినటానికి పనికిరాకుండా పోతుంది.  
==కసిపోనమ్మ మసి పూసుకున్నదట ==
+
==కసిపోనమ్మ మసి పూసుకున్నదట==
==కష్టపడి ఇల్లు కట్టి, కల్లుతాగి తగలబెట్టినట్లు ==
+
==కష్టపడి ఇల్లు కట్టి, కల్లుతాగి తగలబెట్టినట్లు==
==కష్టపడి సుఖపడమన్నారు ==
+
==కష్టపడి సుఖపడమన్నారు==
==కష్ట సంపాదన - యిష్ట భోజనం ==
+
==కష్ట సంపాదన - యిష్ట భోజనం==
==కష్టాలు కలకాలం కాపురం ఉండవు ==
+
==కష్టాలు కలకాలం కాపురం ఉండవు==
 
==కష్టే ఫలి==
 
==కష్టే ఫలి==
 
కష్టంచేయ కుండా ఎవరికి ఫలితము దక్కదు. వూరక సంపదలు కలుగవు కష్టపడితేనె ఫలితముంటుందని చెప్పేదే ఈ సామెత అర్థం.  
 
కష్టంచేయ కుండా ఎవరికి ఫలితము దక్కదు. వూరక సంపదలు కలుగవు కష్టపడితేనె ఫలితముంటుందని చెప్పేదే ఈ సామెత అర్థం.  
==కాకి అరిస్తే చుట్టాలు వస్తారు ==
+
==కాకి అరిస్తే చుట్టాలు వస్తారు==
 
==కాకి పిల్ల కాకికి ముద్దు==
 
==కాకి పిల్ల కాకికి ముద్దు==
 
తల్లికి బిడ్డ ఎల్లప్పుడూ ముద్దే అని దీని అర్ధం. నల్లగా లేదా అంద విహీనంగా ఉన్న బిడ్డను ఎదుటి వారు చిన్నచూపు చూసినా ఆ తల్లికి మాత్రం బిడ్డ ముద్దుగానే ఉంటుంది. అందుకే ఎదిటి వారికి ఆ తల్లీ బిడ్డల ముద్దుముచ్చట్లు కాకి పిల్ల కాకికి ముద్దు లా అనిపిస్తాయి
 
తల్లికి బిడ్డ ఎల్లప్పుడూ ముద్దే అని దీని అర్ధం. నల్లగా లేదా అంద విహీనంగా ఉన్న బిడ్డను ఎదుటి వారు చిన్నచూపు చూసినా ఆ తల్లికి మాత్రం బిడ్డ ముద్దుగానే ఉంటుంది. అందుకే ఎదిటి వారికి ఆ తల్లీ బిడ్డల ముద్దుముచ్చట్లు కాకి పిల్ల కాకికి ముద్దు లా అనిపిస్తాయి
==కాకి గూటిలో కోయిల పిల్లలాగా ==
+
==కాకి గూటిలో కోయిల పిల్లలాగా==
 
==కాకి ముక్కుకు దొండ పండు==
 
==కాకి ముక్కుకు దొండ పండు==
 
సమంగా లేని జంటను ఇలా అంటారు.  
 
సమంగా లేని జంటను ఇలా అంటారు.  
==కాకి అరిస్తే భయపడి పక్కింటాయన్ని కౌగలించుకున్నదట ==
+
==కాకి అరిస్తే భయపడి పక్కింటాయన్ని కౌగలించుకున్నదట==
 
==కాకులను కొట్టి గద్దలకు వేయడం==
 
==కాకులను కొట్టి గద్దలకు వేయడం==
 
ఫలితం లేని పనిచేసి నప్పుడు ఈ మాటను వాడుతారు. ''నీపని ఎలా వుందంటే కాకులను కొట్టి గద్దల కేసి నట్టుంది.''  
 
ఫలితం లేని పనిచేసి నప్పుడు ఈ మాటను వాడుతారు. ''నీపని ఎలా వుందంటే కాకులను కొట్టి గద్దల కేసి నట్టుంది.''  
==కాకున్నది కాక మానదు ==
+
==కాకున్నది కాక మానదు==
==కాకుల మధ్య కోయిల లాగా ==
+
==కాకుల మధ్య కోయిల లాగా==
==కాకై కలకాలం మన్నేకంటే - హంసై ఆరునెలలున్నా చాలు ==
+
==కాకై కలకాలం మన్నేకంటే - హంసై ఆరునెలలున్నా చాలు==
 
==కాగల కార్యం గంధర్వులే తీర్చారు==
 
==కాగల కార్యం గంధర్వులే తీర్చారు==
 
ఇది మహాభారతంలోని ఓ ఘట్టం నుండి వచ్చింది. పాడవులు అరణ్యవాసం చేస్తూ ఉండగా, వారికి తమ గొప్పదనం చూపించి అవమానించటానికి దుర్యోధనుడు తదితరులు ఘోషయాత్ర పేరిట వారున్న అరణ్య ప్రాంతానికి వస్తూ ఉండగా, గంధర్వ రాజు వారిని ఎదిరించి, యుద్ధం చేసి, ఓడించి, తన రథంలో కట్టిపడేసి తీసుకొనివెళ్ళిపోతాడు. ఈ హడావిడిలో, దుర్యోధనుడి అనుచరుడు ఒకడు తప్పించుకొని, పాండవులను శరణుజొచ్చి, తమ రాజును కాపాడమని కోరతాడు. గంధర్వుల చేతిలో పరాజయం పాలయిన దుర్యోధనుడి భంగపాటును పాండవులు చర్చించుకునే సందర్భంలో, భీముడు అన్న మాటలివి. అనగా మనం ఏదైనా కార్యాన్ని తలపెట్టినపుడు అనుకోకుండా అది మరో విధంగా లేదా మరొకరిచే విజయవంతంగా పూర్తిచేయబడటం.  
 
ఇది మహాభారతంలోని ఓ ఘట్టం నుండి వచ్చింది. పాడవులు అరణ్యవాసం చేస్తూ ఉండగా, వారికి తమ గొప్పదనం చూపించి అవమానించటానికి దుర్యోధనుడు తదితరులు ఘోషయాత్ర పేరిట వారున్న అరణ్య ప్రాంతానికి వస్తూ ఉండగా, గంధర్వ రాజు వారిని ఎదిరించి, యుద్ధం చేసి, ఓడించి, తన రథంలో కట్టిపడేసి తీసుకొనివెళ్ళిపోతాడు. ఈ హడావిడిలో, దుర్యోధనుడి అనుచరుడు ఒకడు తప్పించుకొని, పాండవులను శరణుజొచ్చి, తమ రాజును కాపాడమని కోరతాడు. గంధర్వుల చేతిలో పరాజయం పాలయిన దుర్యోధనుడి భంగపాటును పాండవులు చర్చించుకునే సందర్భంలో, భీముడు అన్న మాటలివి. అనగా మనం ఏదైనా కార్యాన్ని తలపెట్టినపుడు అనుకోకుండా అది మరో విధంగా లేదా మరొకరిచే విజయవంతంగా పూర్తిచేయబడటం.  
==కాచె చెట్టుకే రాళ్ల దెబ్బలు. ==
+
==కాచె చెట్టుకే రాళ్ల దెబ్బలు.==
 
కాయలు కాచే చెట్టుకు రాళ్లు కొట్టి కాయలను రాల్చు కుంటారు పిల్లలు. కాయలు కాయని చెట్టుకు కాయలు లేవు... రాళ్ల దెబ్బలు వుండవు.  
 
కాయలు కాచే చెట్టుకు రాళ్లు కొట్టి కాయలను రాల్చు కుంటారు పిల్లలు. కాయలు కాయని చెట్టుకు కాయలు లేవు... రాళ్ల దెబ్బలు వుండవు.  
 
అదే విదంగా ఇంకో సామెత కూడా ఉంది. 'దున్నే ఎద్దునే పొడుస్తారు' ఆ విధంగా పుట్టినదే ఈ సామెతకాటికి కాళ్ళు చాచినా కుటిలత్వం పోలే
 
అదే విదంగా ఇంకో సామెత కూడా ఉంది. 'దున్నే ఎద్దునే పొడుస్తారు' ఆ విధంగా పుట్టినదే ఈ సామెతకాటికి కాళ్ళు చాచినా కుటిలత్వం పోలే
==కాటికి కాళ్ళు చాచినా కుటిలత్వం పోలేదు ==
+
==కాటికి కాళ్ళు చాచినా కుటిలత్వం పోలేదు==
==కాటికి పోయినా కరణాన్ని నమ్మరాదు ==
+
==కాటికి పోయినా కరణాన్ని నమ్మరాదు==
 
==కాటికి పోయినా కాసు తప్పదు==
 
==కాటికి పోయినా కాసు తప్పదు==
 
==కాటిదగ్గర మాటలు కూటి దగ్గర వుండవు==
 
==కాటిదగ్గర మాటలు కూటి దగ్గర వుండవు==
==కాటుక కళ్ళ వాడూ - కళ్ళార్పు వాడూ కొంపలు ముంచుతారు ==
+
==కాటుక కళ్ళ వాడూ - కళ్ళార్పు వాడూ కొంపలు ముంచుతారు==
==కాడిక్రిందకు వచ్చిన గొడ్డు - చేతికంది వచ్చిన బిడ్డ ==
+
==కాడిక్రిందకు వచ్చిన గొడ్డు - చేతికంది వచ్చిన బిడ్డ==
==కాడిని మోసేవాడికి తెలుస్తుంది బరువు ==
+
==కాడిని మోసేవాడికి తెలుస్తుంది బరువు==
 
==కాని కాలానికి కర్రే పామై కరుస్తుంది==
 
==కాని కాలానికి కర్రే పామై కరుస్తుంది==
==కాని కూడు తిన్నా కడుపు నిండాలి ==
+
==కాని కూడు తిన్నా కడుపు నిండాలి==
 
==కాని పనికి కష్టం మొండు==
 
==కాని పనికి కష్టం మొండు==
==కానీకి కొబ్బరికాయ యిస్తారని కాశీదాకా పోయినట్లు ==
+
==కానీకి కొబ్బరికాయ యిస్తారని కాశీదాకా పోయినట్లు==
== కాపురం చేసే కళ కాళ్ళ పారాణి దగ్గరే తెలుస్తుంది==
+
==కాపురం చేసే కళ కాళ్ళ పారాణి దగ్గరే తెలుస్తుంది==
 
పచ్చగా కాపురం చేయాలని వచ్చిన పెళ్ళి కూతురు అతి జాగ్రత్తగా అందంగా కాళ్లకు పారయణం పెట్టుకొని వస్తుంది. ఇష్టంలేని పెళ్ళికూతురు ఏదో మొక్కుబడిగా పారాణి పెట్టుకొని వస్తుంది. ఆ విషయం గ్రహించిన పెద్దలు ఈ సామెతను చెప్తారు.  
 
పచ్చగా కాపురం చేయాలని వచ్చిన పెళ్ళి కూతురు అతి జాగ్రత్తగా అందంగా కాళ్లకు పారయణం పెట్టుకొని వస్తుంది. ఇష్టంలేని పెళ్ళికూతురు ఏదో మొక్కుబడిగా పారాణి పెట్టుకొని వస్తుంది. ఆ విషయం గ్రహించిన పెద్దలు ఈ సామెతను చెప్తారు.  
==కాపు - కరణం ఏకమయితే నీళ్ళు కూడా దొరకవు ==
+
==కాపు - కరణం ఏకమయితే నీళ్ళు కూడా దొరకవు==
==కాపుకు విశ్వాసం లేదు - కందికి చమురు లేదు ==
+
==కాపుకు విశ్వాసం లేదు - కందికి చమురు లేదు==
==కాపు బీదైతే కళ్ళం బీద ==
+
==కాపు బీదైతే కళ్ళం బీద==
==కాపురం గుట్టు - రోగం రట్టు ==
+
==కాపురం గుట్టు - రోగం రట్టు==
==కాపురం చేసే కళ కాలు త్రొక్కేవేళే తెలుస్తుంది ==
+
==కాపురం చేసే కళ కాలు త్రొక్కేవేళే తెలుస్తుంది==
==కాపుల కష్టం - భూపుల సంపద ==
+
==కాపుల కష్టం - భూపుల సంపద==
==కాపుల చదువులు కాసుల నష్టం - బాపల సేద్యం భత్యం నష్టం ==
+
==కాపుల చదువులు కాసుల నష్టం - బాపల సేద్యం భత్యం నష్టం==
==కాపుల జాతకాలు కరణాల కెరుక ==
+
==కాపుల జాతకాలు కరణాల కెరుక==
==కామానికి సిగ్గూ లజ్జా లేవు ==
+
==కామానికి సిగ్గూ లజ్జా లేవు==
==కామానికి కండ్లు లేవు ==
+
==కామానికి కండ్లు లేవు==
==కామి గాక మోక్షగామి కాలేడు ==
+
==కామి గాక మోక్షగామి కాలేడు==
==కాముని పట్నంలో కౌగిలి కట్నాలన్నట్లు ==
+
==కాముని పట్నంలో కౌగిలి కట్నాలన్నట్లు==
==కామెర్ల రోగికి లోకమంతా పచ్చగా కనబడుతుంది. ==
+
==కామెర్ల రోగికి లోకమంతా పచ్చగా కనబడుతుంది.==
 
దొంగోనికి అందరు దొంగల్లాగా.... మంచోనికి అందరు మంచి వారుగా కనబడతారు. అలా పుట్టిందే ఈ సామెత.  
 
దొంగోనికి అందరు దొంగల్లాగా.... మంచోనికి అందరు మంచి వారుగా కనబడతారు. అలా పుట్టిందే ఈ సామెత.  
==కాయని కడుపూ - కాయని చెట్టూ ==
+
==కాయని కడుపూ - కాయని చెట్టూ==
==కాయలో పత్తి కాయలో ఉండగానే సోమన్నకు ఆరుమూరలు నాకు పదిమూరలు అన్నట్లు ==
+
==కాయలో పత్తి కాయలో ఉండగానే సోమన్నకు ఆరుమూరలు నాకు పదిమూరలు అన్నట్లు==
 
==కార్చిచ్చుకు గాడ్పు తోడైనట్లు==
 
==కార్చిచ్చుకు గాడ్పు తోడైనట్లు==
 
కార్చిచ్చు అడవికి ఓ అనర్ధము, దానికి గాలి కూడా తోడైతే ఇక అంతా భస్మీపటలమే. ఒక కష్టానికి మరొకటి తోడైన సందర్భములో ఈ సామెతను ఉదహరిస్తారు.  
 
కార్చిచ్చు అడవికి ఓ అనర్ధము, దానికి గాలి కూడా తోడైతే ఇక అంతా భస్మీపటలమే. ఒక కష్టానికి మరొకటి తోడైన సందర్భములో ఈ సామెతను ఉదహరిస్తారు.  
==కారణం లేకుండా కార్యం పుట్టదు ==
+
==కారణం లేకుండా కార్యం పుట్టదు==
==కారాని కాలానికి రారాని పాట్లు ==
+
==కారాని కాలానికి రారాని పాట్లు==
==కారుచిచ్చుకు గాలి తోడైనట్లు ==
+
==కారుచిచ్చుకు గాలి తోడైనట్లు==
==కార్యం అయ్యేదాకా తలవంచుకుంటే, కలకాలం తలెత్తుకు తిరగవచ్చు ==
+
==కార్యం అయ్యేదాకా తలవంచుకుంటే, కలకాలం తలెత్తుకు తిరగవచ్చు==
==కార్తీక మాసాన కడవలు కడిగే పొద్దుండదు ==
+
==కార్తీక మాసాన కడవలు కడిగే పొద్దుండదు==
==కార్తె ముందు ఉరిమినా, కార్యం ముందు వదరినా చెడుతాయి ==
+
==కార్తె ముందు ఉరిమినా, కార్యం ముందు వదరినా చెడుతాయి==
==కాలం గడిచి పోతుంది - మాట నిలిచిపోతుంది ==
+
==కాలం గడిచి పోతుంది - మాట నిలిచిపోతుంది==
==కాలం తప్పిననాడు పై బట్టే పామై కరుస్తుంది ==
+
==కాలం తప్పిననాడు పై బట్టే పామై కరుస్తుంది==
==కాలం వచ్చి చిక్కింది గానీ లేడికి కాళ్ళు లేక కాదు ==
+
==కాలం వచ్చి చిక్కింది గానీ లేడికి కాళ్ళు లేక కాదు==
==కాలమొక్కరీతిగా గడిపిన వాడే గడిచి బ్రతికిన వాడు ==
+
==కాలమొక్కరీతిగా గడిపిన వాడే గడిచి బ్రతికిన వాడు==
==కాలికి చుట్టుకున్న పాము కరవక మానదు ==
+
==కాలికి చుట్టుకున్న పాము కరవక మానదు==
==కాలికి దూరమయితే కన్నుకు దూరమా? ==
+
==కాలికి దూరమయితే కన్నుకు దూరమా?==
==కాలికి రాని చెప్పును కడగా వుంచమన్నారు ==
+
==కాలికి రాని చెప్పును కడగా వుంచమన్నారు==
==కాలికి వేస్తే మెడకు - మెడకు వేస్తే కాలికి ==
+
==కాలికి వేస్తే మెడకు - మెడకు వేస్తే కాలికి==
==కాలికి బలపం కట్టుకు తిరిగినట్లు ==
+
==కాలికి బలపం కట్టుకు తిరిగినట్లు==
 
==కాలిది తీసి నెత్తికి రాచుకున్నట్లు==
 
==కాలిది తీసి నెత్తికి రాచుకున్నట్లు==
 
==కాలు కాలిన పిల్లిలా==
 
==కాలు కాలిన పిల్లిలా==
 
కాలు కాలిన పిల్లి ఒక చోట నిలవకుండా, అటూ ఇటూ తిరుగుతూ గంతులు వేయును. ఈ విషయమునే ఓ నిలకడలేని వ్యక్తిని ఉద్దేశించి వ్యంగ్యముగా ఈ సామెతను పలికెదరు.  
 
కాలు కాలిన పిల్లి ఒక చోట నిలవకుండా, అటూ ఇటూ తిరుగుతూ గంతులు వేయును. ఈ విషయమునే ఓ నిలకడలేని వ్యక్తిని ఉద్దేశించి వ్యంగ్యముగా ఈ సామెతను పలికెదరు.  
==కాలూ, చెయ్యి ఉన్నంతకాలం కాలం గడుస్తుంది ==
+
==కాలూ, చెయ్యి ఉన్నంతకాలం కాలం గడుస్తుంది==
 
==కాలు జారితె తీసుకోవచ్చు.... నోరుజారితె తీసుకోలేరు==
 
==కాలు జారితె తీసుకోవచ్చు.... నోరుజారితె తీసుకోలేరు==
 
నోరు జారడమంటే ఒక మాట అనడము. మాట బయటకు వచ్చిందంటే అది ఎవరో ఒకరు వింటారు. దాన్ని వెనక్కి తీసుకోలేము అనగా ఆమాట అనలేదు అని అనలేరు. అని అర్థము
 
నోరు జారడమంటే ఒక మాట అనడము. మాట బయటకు వచ్చిందంటే అది ఎవరో ఒకరు వింటారు. దాన్ని వెనక్కి తీసుకోలేము అనగా ఆమాట అనలేదు అని అనలేరు. అని అర్థము
 
==కాలం కలిసి రాకపోతే కర్రే పామవుతుంది==
 
==కాలం కలిసి రాకపోతే కర్రే పామవుతుంది==
 
కాలం కలిసి రాకపోతే ఏ పని చేపట్టినా అది పూర్తి కాదు సరికదా వ్యతిరేక ఫలం వస్తుంది కర్రే పామై కరిచినంత విచిత్రంగా!
 
కాలం కలిసి రాకపోతే ఏ పని చేపట్టినా అది పూర్తి కాదు సరికదా వ్యతిరేక ఫలం వస్తుంది కర్రే పామై కరిచినంత విచిత్రంగా!
==కాలు తడవకుండా సముద్రం దాటొచ్చుగానీ కన్ను తడవకుండా జీవితం దాటలేం ==
+
==కాలు తడవకుండా సముద్రం దాటొచ్చుగానీ కన్ను తడవకుండా జీవితం దాటలేం==
 
==కాలంకలిసిరాకపోతే తాడే పామై కరుస్తుంది==
 
==కాలంకలిసిరాకపోతే తాడే పామై కరుస్తుంది==
 
ఏపని కావాలన్నా శ్రమతో పాటు కాలంకూడ కలిసి రావాలనే చేప్పే సందర్భంలో ఈ సామెతను వాడుతారు.  
 
ఏపని కావాలన్నా శ్రమతో పాటు కాలంకూడ కలిసి రావాలనే చేప్పే సందర్భంలో ఈ సామెతను వాడుతారు.  
Line 411: Line 413:
 
==కాలువ దాటలేని వాడు కడలి దాట గలడా==
 
==కాలువ దాటలేని వాడు కడలి దాట గలడా==
 
(ఉట్టికెక్కలేనమ్మ స్వర్గాని కెక్కగలదా..... అలాంటిదే ఈ సామెత కూడా)
 
(ఉట్టికెక్కలేనమ్మ స్వర్గాని కెక్కగలదా..... అలాంటిదే ఈ సామెత కూడా)
==కాలు త్రొక్కిన వేళ - కంకణం కట్టినవేళ ==
+
==కాలు త్రొక్కిన వేళ - కంకణం కట్టినవేళ==
==కాలు నొచ్చినా, కన్ను నొచ్చినా చేసేవాళ్ళు కావాలి ==
+
==కాలు నొచ్చినా, కన్ను నొచ్చినా చేసేవాళ్ళు కావాలి==
 
==కాలె కడుపుకు గంజే పానకం==
 
==కాలె కడుపుకు గంజే పానకం==
 
ఆకలి రుచి ఎరుగదు అనే సామెత లాంటిదే ఈ సామెత కూడ. కడుపు ఆకలితో కాలుతుంటే ఏదైనా తిని ఆకలి తీర్చుకోవాలి అని అర్థం.  
 
ఆకలి రుచి ఎరుగదు అనే సామెత లాంటిదే ఈ సామెత కూడ. కడుపు ఆకలితో కాలుతుంటే ఏదైనా తిని ఆకలి తీర్చుకోవాలి అని అర్థం.  
==కాలే గుడిసెకు పీకే వాసమే లాభం ==
+
==కాలే గుడిసెకు పీకే వాసమే లాభం==
== కాళ్లకు రాచుకుంటే కళ్లకు చలువ==
+
==కాళ్లకు రాచుకుంటే కళ్లకు చలువ==
 
వేడిచేసినప్పుడు కళ్ళమంటలు, ఒళ్ళు నొప్పులు లాంటి బాధలు కలుగుతుంటాయి. ఆముదాన్ని అరికాళ్లకు మర్దన చేస్తే ఆ వేడి తగ్గి కళ్లమంటలు పోయి చల్లగా హాయిగా ఉంటుంది. అరికాలిలో శరీరానికి సంబంధించిన నాడీమండలం కేంద్రీకృతం అయి ఉంటుంది. ఆముదం మర్దించినందువల్ల నాడీ మండలం ద్వారా నాడులు చల్లబడి దాని ద్వారా వేడి తగ్గుతుందని చిట్కా వైద్యం ఈ సామెత.  
 
వేడిచేసినప్పుడు కళ్ళమంటలు, ఒళ్ళు నొప్పులు లాంటి బాధలు కలుగుతుంటాయి. ఆముదాన్ని అరికాళ్లకు మర్దన చేస్తే ఆ వేడి తగ్గి కళ్లమంటలు పోయి చల్లగా హాయిగా ఉంటుంది. అరికాలిలో శరీరానికి సంబంధించిన నాడీమండలం కేంద్రీకృతం అయి ఉంటుంది. ఆముదం మర్దించినందువల్ల నాడీ మండలం ద్వారా నాడులు చల్లబడి దాని ద్వారా వేడి తగ్గుతుందని చిట్కా వైద్యం ఈ సామెత.  
== కావడి వంకరైనా గమ్యం చేరడం ముఖ్యం==
+
==కావడి వంకరైనా గమ్యం చేరడం ముఖ్యం==
==కావలసినవన్నీ తాకట్టు పెడతా స్వంతం చేసుకుంటావా అందిట ==
+
==కావలసినవన్నీ తాకట్టు పెడతా స్వంతం చేసుకుంటావా అందిట==
==కాళ్ళ తంతే పెరిగేది పుచ్చకాయ - కుళ్ళేది గుమ్మడి కాయ ==
+
==కాళ్ళ తంతే పెరిగేది పుచ్చకాయ - కుళ్ళేది గుమ్మడి కాయ==
==కాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చిన బేరం కాశీకి వెళ్ళినా దొరకదు ==
+
==కాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చిన బేరం కాశీకి వెళ్ళినా దొరకదు==
==కాళిదాసు కవిత్వం కొంత - నా పైత్యం కొంత అన్నట్లు ==
+
==కాళిదాసు కవిత్వం కొంత - నా పైత్యం కొంత అన్నట్లు==
==కాశీకి పోయి కొంగ పియ్య తెచ్చినట్లు ==
+
==కాశీకి పోయి కొంగ పియ్య తెచ్చినట్లు==
==కాశీకి పోయినవాడూ - కాటికి పోయినవాడూ ఒక్కటే ==
+
==కాశీకి పోయినవాడూ - కాటికి పోయినవాడూ ఒక్కటే==
 
ఒకప్పుడు... యాత్రలు చేయడానికి ఇప్పుడున్నన్ని ప్రయాంణ సాధనాలు లేవు. యాత్రీకులు ఎడ్లబండ్లమీదను, కాలి నడకనో తీర్థ యాత్రలకు వెళ్ళేవారు. తెలుగు రాష్ట్రానికి [[కాసి]] చాల దూరం. కనుక కాశీకి వెళ్ళడానికి కొన్ని నెలలు పట్టేది. కనుక ఆ వెళ్ళిన వారు తిరిగి రావచ్చును, లేదా అక్కడే మరణించ వచ్చు. పైగా కాసీలో మరణిస్తే పుణ్యమని ప్రజల నమ్మిక. ఆ విధంగా పుట్టినది ఈ జాతీయము.  
 
ఒకప్పుడు... యాత్రలు చేయడానికి ఇప్పుడున్నన్ని ప్రయాంణ సాధనాలు లేవు. యాత్రీకులు ఎడ్లబండ్లమీదను, కాలి నడకనో తీర్థ యాత్రలకు వెళ్ళేవారు. తెలుగు రాష్ట్రానికి [[కాసి]] చాల దూరం. కనుక కాశీకి వెళ్ళడానికి కొన్ని నెలలు పట్టేది. కనుక ఆ వెళ్ళిన వారు తిరిగి రావచ్చును, లేదా అక్కడే మరణించ వచ్చు. పైగా కాసీలో మరణిస్తే పుణ్యమని ప్రజల నమ్మిక. ఆ విధంగా పుట్టినది ఈ జాతీయము.  
  
==కాశీకి పోయినా కర్మ తప్పదు ==
+
==కాశీకి పోయినా కర్మ తప్పదు==
 
==కాసిలో దొంగతనం చెయ్యడానికి ఇక్కడి నుండే వొంగొని వెళ్లాడట==
 
==కాసిలో దొంగతనం చెయ్యడానికి ఇక్కడి నుండే వొంగొని వెళ్లాడట==
 
==కాసుకు గతిలేదుకానీ... నూటికి ఫరవాలేదన్నట్లు==
 
==కాసుకు గతిలేదుకానీ... నూటికి ఫరవాలేదన్నట్లు==
 
మింగ మెతుకు లేదు మీసాలకి సంపెంగ నూనె లాగా కొంతమంది చేతిలో ఏ కొద్దిపాటి ధనం లేకపోయినా గొప్పలు చెప్పుకుంటూ బ్రతుకుతుంటారు. అలాగే ఆదాయానికి ఎటువంటి అవకాశం, వనరులూ లేకపోయినా ముందుచూపు లేకుండా స్థాయికి మించిన అప్పులు చేస్తుంటారు. దగ్గర కనీసం నామమాత్రంగా ధనం లేకపోయినా ఎంతెంతో సంపద ఉన్నట్లు ఆడంబరంగా పలికే పద్ధతి మంచిది కాదని ఈ సామెత.  
 
మింగ మెతుకు లేదు మీసాలకి సంపెంగ నూనె లాగా కొంతమంది చేతిలో ఏ కొద్దిపాటి ధనం లేకపోయినా గొప్పలు చెప్పుకుంటూ బ్రతుకుతుంటారు. అలాగే ఆదాయానికి ఎటువంటి అవకాశం, వనరులూ లేకపోయినా ముందుచూపు లేకుండా స్థాయికి మించిన అప్పులు చేస్తుంటారు. దగ్గర కనీసం నామమాత్రంగా ధనం లేకపోయినా ఎంతెంతో సంపద ఉన్నట్లు ఆడంబరంగా పలికే పద్ధతి మంచిది కాదని ఈ సామెత.  
==కాసుకు కాలెత్తేదానికి కాశీ ఎందుకు? ==
+
==కాసుకు కాలెత్తేదానికి కాశీ ఎందుకు?==
==కాసుకు గతి లేదు గానీ కోటికి కొంగు పట్టాడట ==
+
==కాసుకు గతి లేదు గానీ కోటికి కొంగు పట్టాడట==
==కాసులుగలమ్మ కట్టా విప్పా - వేషంకలమ్మ విడవా మడవా ==
+
==కాసులుగలమ్మ కట్టా విప్పా - వేషంకలమ్మ విడవా మడవా==
==కాసులు గలవాడే రాజు ==
+
==కాసులు గలవాడే రాజు==
 
==కాస్త ఓడంటే అంతా ఓడినట్లు==
 
==కాస్త ఓడంటే అంతా ఓడినట్లు==
==కాషాయంపైన, కషాయంలోపల వుంటే ప్రయోజనం లేదు ==
+
==కాషాయంపైన, కషాయంలోపల వుంటే ప్రయోజనం లేదు==
==కాంతా కనకాలే కయ్యాలకి మూలాలు ==
+
==కాంతా కనకాలే కయ్యాలకి మూలాలు==
 
==కాసే చెట్టుకే రాళ్ల దెబ్బలు==
 
==కాసే చెట్టుకే రాళ్ల దెబ్బలు==
 
ఇతరులకై కాయలు కాసే చెట్టు ఆ కాయలు తినాలనుకునే వారిచేతనే రాళ్ళదెబ్బలు తింటుంది. అంటే, పరోపకారి అయినా కష్టాలపాలు అవుతోంది. అలానే, మెత్తనివాళ్ళనే లోకులు వారి మంచితనం ఆసరాతో మోసగిస్తారు. ఈ విషయాన్నే ఈ సామెత తెలియజేస్తోంది.  
 
ఇతరులకై కాయలు కాసే చెట్టు ఆ కాయలు తినాలనుకునే వారిచేతనే రాళ్ళదెబ్బలు తింటుంది. అంటే, పరోపకారి అయినా కష్టాలపాలు అవుతోంది. అలానే, మెత్తనివాళ్ళనే లోకులు వారి మంచితనం ఆసరాతో మోసగిస్తారు. ఈ విషయాన్నే ఈ సామెత తెలియజేస్తోంది.  
 
==కావడి వంకరైనా గమ్యం చేరడం ముఖ్యం==
 
==కావడి వంకరైనా గమ్యం చేరడం ముఖ్యం==
==కాంతా కనకాలే కయ్యాలకి మూలాలు ==
+
==కాంతా కనకాలే కయ్యాలకి మూలాలు==
 
==క్రింద పడ్డావేమంటే?.... మీసాలకు మట్టి అంట లేదుగా అన్నాట్ట==
 
==క్రింద పడ్డావేమంటే?.... మీసాలకు మట్టి అంట లేదుగా అన్నాట్ట==
 
తాను చేసిన చెడుపనిని కూడా సమర్థించుకునే వారి గురించి ఈ సామెతను ఉటంకిస్తారు
 
తాను చేసిన చెడుపనిని కూడా సమర్థించుకునే వారి గురించి ఈ సామెతను ఉటంకిస్తారు
Line 447: Line 449:
 
ఓటమిని అంగీకరించని వితండ వాధుల నుద్దేశించి చెప్పినదీ ఈ సామెత
 
ఓటమిని అంగీకరించని వితండ వాధుల నుద్దేశించి చెప్పినదీ ఈ సామెత
  
==కింద పెట్టిన పంటలుండవు - పైన పెట్టిన వానలుండవు ==
+
==కింద పెట్టిన పంటలుండవు - పైన పెట్టిన వానలుండవు==
==కిష్కింధాపుర అగ్రహారీకులు లాగా ==
+
==కిష్కింధాపుర అగ్రహారీకులు లాగా==
==కీడెంచి మేలెంచవలె ==
+
==కీడెంచి మేలెంచవలె==
 
==కీలెరిగి వాత పెట్టాల==
 
==కీలెరిగి వాత పెట్టాల==
 
ఏ పనైనా సమయం చూసి అనుకూలమై నప్పుడే చేయాలని ఈ సామెత అంతరార్థం.  
 
ఏ పనైనా సమయం చూసి అనుకూలమై నప్పుడే చేయాలని ఈ సామెత అంతరార్థం.  
==కుంచమంత కూతురుంటే మంచంలోనే కూడు ==
+
==కుంచమంత కూతురుంటే మంచంలోనే కూడు==
  
== 'కురూపీ, కురూపీ ఎందుకు పుట్టేవే?' అంటే 'స్వరూపాలెంచటానికి అందిట. ==
+
=='కురూపీ, కురూపీ ఎందుకు పుట్టేవే?' అంటే 'స్వరూపాలెంచటానికి అందిట.==
 
==కుంచెడు గింజల కూలికి పోతే.. తూమెడు గింజలు దూడమేసినట్లు==
 
==కుంచెడు గింజల కూలికి పోతే.. తూమెడు గింజలు దూడమేసినట్లు==
 
వెనకటికి ఎవరో కుంచెడు తిండి గింజల కోసము కూలికెళితే, ఇంట్లోని తూమెడు గింజల్ని దూడ మేసిందిట. అనగా, సంపాదించిన దాని కన్నా ఎక్కువ పోగొట్టుకున్నదనమాట. ఈ సామెతను ఈ విధమయిన సందర్భములో వాడెదరు.  
 
వెనకటికి ఎవరో కుంచెడు తిండి గింజల కోసము కూలికెళితే, ఇంట్లోని తూమెడు గింజల్ని దూడ మేసిందిట. అనగా, సంపాదించిన దాని కన్నా ఎక్కువ పోగొట్టుకున్నదనమాట. ఈ సామెతను ఈ విధమయిన సందర్భములో వాడెదరు.  
==కుంటికులాసం ఇంటికి మోసం ==
+
==కుంటికులాసం ఇంటికి మోసం==
==కుంటి గాడిదకు జారిందే సాకు ==
+
==కుంటి గాడిదకు జారిందే సాకు==
==కుంటివాడి తిప్పలు కుంటివాడివి - గూనివాడి తిప్పలు గూనివాడివి ==
+
==కుంటివాడి తిప్పలు కుంటివాడివి - గూనివాడి తిప్పలు గూనివాడివి==
 
ఎవరి తిప్పలు వారికుంటాయి అని ఈ సామెతకు అర్థము.  
 
ఎవరి తిప్పలు వారికుంటాయి అని ఈ సామెతకు అర్థము.  
  
==కుంటి సాకులు - కొంటె మాటలు ==
+
==కుంటి సాకులు - కొంటె మాటలు==
==కుంటి వాడయినా ఇంటి వాడే మేలు ==
+
==కుంటి వాడయినా ఇంటి వాడే మేలు==
==కుండ ఎప్పుడు వేరో కుదురూ అప్పుడే వేరు ==
+
==కుండ ఎప్పుడు వేరో కుదురూ అప్పుడే వేరు==
==కుండల దుమ్ము రోకళ్ళతో దులిపినట్లు ==
+
==కుండల దుమ్ము రోకళ్ళతో దులిపినట్లు==
 
==కుండలో కూడు కుండలోనుండవలె, పిల్లలు చూడ గుండులవలెనుండవలె==
 
==కుండలో కూడు కుండలోనుండవలె, పిల్లలు చూడ గుండులవలెనుండవలె==
 
కుండలో కూడు కుండలోనే ఉండాలి, బిడ్డలు మాత్రం దుడ్డుల్లాగా ఉండాలి
 
కుండలో కూడు కుండలోనే ఉండాలి, బిడ్డలు మాత్రం దుడ్డుల్లాగా ఉండాలి
Line 474: Line 476:
 
==కుండల్లో గుర్రాలు తోలినట్లు==
 
==కుండల్లో గుర్రాలు తోలినట్లు==
 
==కుండ వేరయితే కులం వేరా?==
 
==కుండ వేరయితే కులం వేరా?==
==కుందేటి కొమ్ము సాధించినట్లు ==
+
==కుందేటి కొమ్ము సాధించినట్లు==
 
==కుక్క కాటుకి చెప్పు దెబ్బ==
 
==కుక్క కాటుకి చెప్పు దెబ్బ==
 
కుక్క ఎవర్నైనా కరచినప్పుడు దాన్ని చెప్పుతో కొడితే, అది చేసిన తప్పుకు శిక్షించినట్టు అవుతుంది. అదే విధంగా ఎవరైనా తప్పు చేసినప్పుడు ఆ తప్పుకు తగ్గ ఫలితం వెంటనే అనుభవిస్తే ఈ సామెతను వాడుతారు.  
 
కుక్క ఎవర్నైనా కరచినప్పుడు దాన్ని చెప్పుతో కొడితే, అది చేసిన తప్పుకు శిక్షించినట్టు అవుతుంది. అదే విధంగా ఎవరైనా తప్పు చేసినప్పుడు ఆ తప్పుకు తగ్గ ఫలితం వెంటనే అనుభవిస్తే ఈ సామెతను వాడుతారు.  
 
==కుక్క కి చెప్పు తీపి తెలుసు కానీ... చెరకు తీపి తెలుస్తుందా==
 
==కుక్క కి చెప్పు తీపి తెలుసు కానీ... చెరకు తీపి తెలుస్తుందా==
 
కుక్క సహజ స్వభావము తోలును తినటము. కానీ, అదే కుక్కకు చెరకు గడ ఇచ్చిననూ అది అయిష్టతచే రుచిచూడదు. కావున ఇక్కడ చెరకుగడ అన్నది కుక్కకు అపాత్రదానము. ఈ విషయమునే ఈ సామెత తెలుపుచున్నది. (వేమన పద్య పాదము: చెప్పుతినెడి కుక్క చెరకు తీపెరుగునా.. విశ్వదాబి రామ వినుర వేమా)
 
కుక్క సహజ స్వభావము తోలును తినటము. కానీ, అదే కుక్కకు చెరకు గడ ఇచ్చిననూ అది అయిష్టతచే రుచిచూడదు. కావున ఇక్కడ చెరకుగడ అన్నది కుక్కకు అపాత్రదానము. ఈ విషయమునే ఈ సామెత తెలుపుచున్నది. (వేమన పద్య పాదము: చెప్పుతినెడి కుక్క చెరకు తీపెరుగునా.. విశ్వదాబి రామ వినుర వేమా)
==కుక్కకు ఏ వేషం వేసినా మొరగక మానదు ==
+
==కుక్కకు ఏ వేషం వేసినా మొరగక మానదు==
==కుక్క తెచ్చేవన్నీ గొద్దెలే ==
+
==కుక్క తెచ్చేవన్నీ గొద్దెలే==
==కుక్క తోక చక్కనౌతుందా? ==
+
==కుక్క తోక చక్కనౌతుందా?==
 
==కుక్క తోక పట్టి గోదారి దాటాలనుకొన్నట్లు==
 
==కుక్క తోక పట్టి గోదారి దాటాలనుకొన్నట్లు==
 
అసమర్ధుల సహాయం మీద ఆధార పడకూడదని దీని భావం. కుక్కకి ఈదే సామర్ధ్యం తక్కువ. ఆ కుక్క తోకను పట్టుకుని గోదావరిని దాటాలనుకోవటం అసమర్ధుని సహాయంతో మహా కార్యాన్ని సాధించాలనుకోవటంలాంటిదే అని చెప్పడమే ఈ సామెత ఉద్దేశం.  
 
అసమర్ధుల సహాయం మీద ఆధార పడకూడదని దీని భావం. కుక్కకి ఈదే సామర్ధ్యం తక్కువ. ఆ కుక్క తోకను పట్టుకుని గోదావరిని దాటాలనుకోవటం అసమర్ధుని సహాయంతో మహా కార్యాన్ని సాధించాలనుకోవటంలాంటిదే అని చెప్పడమే ఈ సామెత ఉద్దేశం.  
==కుక్క తోక పట్టుకుని గోదావరి ఈదినట్లు ==
+
==కుక్క తోక పట్టుకుని గోదావరి ఈదినట్లు==
==కుక్కను తెచ్చి అందలంలో కూర్చోపెడితే కుచ్చులన్నీ తెగ కొరికిందట ==
+
==కుక్కను తెచ్చి అందలంలో కూర్చోపెడితే కుచ్చులన్నీ తెగ కొరికిందట==
==కుక్కను ముద్దు చేస్తే మూతంతా నాకుతుంది ==
+
==కుక్కను ముద్దు చేస్తే మూతంతా నాకుతుంది==
==కుక్క బ్రతుకు - నక్క చావు ==
+
==కుక్క బ్రతుకు - నక్క చావు==
==కుక్క బుద్ధి దాలిగుంటలో వున్నంతసేపే ==
+
==కుక్క బుద్ధి దాలిగుంటలో వున్నంతసేపే==
==కుక్క ముట్టిన కుండ ==
+
==కుక్క ముట్టిన కుండ==
==కుక్కలూ కుక్కలూ కాట్లాడుకుని కూటిలో దుమ్ము పోసుకుంటాయి ==
+
==కుక్కలూ కుక్కలూ కాట్లాడుకుని కూటిలో దుమ్ము పోసుకుంటాయి==
==కుక్కలు చింపిన విస్తరిలాగా ==
+
==కుక్కలు చింపిన విస్తరిలాగా==
==కుక్క వస్తే రాయి దొరకదు..... రాయి దొరికితే కుక్కరాదు. ==
+
==కుక్క వస్తే రాయి దొరకదు..... రాయి దొరికితే కుక్కరాదు.==
 
అన్ని వసతులు ఒక్కసారి ఒనగూరవని తెలియ జెప్పేదే ఈ సామెత
 
అన్ని వసతులు ఒక్కసారి ఒనగూరవని తెలియ జెప్పేదే ఈ సామెత
 
==కుక్కతోక వంకరన్నట్లు... !==
 
==కుక్కతోక వంకరన్నట్లు... !==
Line 498: Line 500:
 
==కుండల దుమ్ము రోకలితో దులిపినట్లు==
 
==కుండల దుమ్ము రోకలితో దులిపినట్లు==
 
కుండలకు పట్టిన దుమ్ము దులపడానికి మృధువైన బట్టలతో దులపాలి కానీ...... రోకలితో దులపరు.. అల దులిపితే అవి పగిలిపోతాయి. తెలివి లేని వారి చేసే పనులనుద్దేశించి ఈ సామెతను వాడుతారు.  
 
కుండలకు పట్టిన దుమ్ము దులపడానికి మృధువైన బట్టలతో దులపాలి కానీ...... రోకలితో దులపరు.. అల దులిపితే అవి పగిలిపోతాయి. తెలివి లేని వారి చేసే పనులనుద్దేశించి ఈ సామెతను వాడుతారు.  
==కుచేల సంతానంలాగా ==
+
==కుచేల సంతానంలాగా==
==కుట్టని రవిక చేతిలో వున్నా ఒకటే - ఏలని మొగుడు ఊరిలో వున్నా ఒకటే ==
+
==కుట్టని రవిక చేతిలో వున్నా ఒకటే - ఏలని మొగుడు ఊరిలో వున్నా ఒకటే==
==కుట్టితే తేలు - కుట్టకుంటే కుమ్మరి పురుగు ==
+
==కుట్టితే తేలు - కుట్టకుంటే కుమ్మరి పురుగు==
==కుట్టేవాడి కుడిచేతి క్రింద - చీదేవాడి ఎడమచేతి క్రింద ఉండరాదు ==
+
==కుట్టేవాడి కుడిచేతి క్రింద - చీదేవాడి ఎడమచేతి క్రింద ఉండరాదు==
==కుడవబోతూ రుచు లడిగినట్లు ==
+
==కుడవబోతూ రుచు లడిగినట్లు==
==కుడికాలు పెడితే కుల క్షయం - ఎడమకాలు పెడితే వంశ క్షయం ==
+
==కుడికాలు పెడితే కుల క్షయం - ఎడమకాలు పెడితే వంశ క్షయం==
==కుడిచేత్తో యిచ్చి, ఎడమచేత్తో తీసుకున్నట్లు ==
+
==కుడిచేత్తో యిచ్చి, ఎడమచేత్తో తీసుకున్నట్లు==
==కుడిచేత్తో చేసే దానం ఎడమచేయికి తెలియరాదు ==
+
==కుడిచేత్తో చేసే దానం ఎడమచేయికి తెలియరాదు==
==కుడితిలో పడ్డ ఎలుకలాగా ==
+
==కుడితిలో పడ్డ ఎలుకలాగా==
==కుదువ సొమ్ముకు కొంత హాని ==
+
==కుదువ సొమ్ముకు కొంత హాని==
==కుప్ప తగులపెట్టి.. పేలాలు ఏరుకుతిన్నట్లు... ==
+
==కుప్ప తగులపెట్టి.. పేలాలు ఏరుకుతిన్నట్లు...==
 
ఈ సామెత ఒక అవివేకిని ఉద్దేశించి చెప్పబడింది. వెనకటికొకడు, ధాన్యాలు ఉన్న కుప్పను తగలబెట్టి, ఆ కాల్చటము వలన తయారయిన పేలాలు తింటూ కూర్చున్నాడట. కాలిన ధాన్యం విలువ పేలాల కంటే ఎన్నో రెట్లు విలువయినవి కదా. పేలాల కొరకు ధాన్యమును తగులబెట్టుట అవివేకము.  
 
ఈ సామెత ఒక అవివేకిని ఉద్దేశించి చెప్పబడింది. వెనకటికొకడు, ధాన్యాలు ఉన్న కుప్పను తగలబెట్టి, ఆ కాల్చటము వలన తయారయిన పేలాలు తింటూ కూర్చున్నాడట. కాలిన ధాన్యం విలువ పేలాల కంటే ఎన్నో రెట్లు విలువయినవి కదా. పేలాల కొరకు ధాన్యమును తగులబెట్టుట అవివేకము.  
==కుమ్మరి పురుగుకు మన్ను అంటుతుందా? ==
+
==కుమ్మరి పురుగుకు మన్ను అంటుతుందా?==
==కుమ్మరి వీధిలో కుండలమ్మినట్లు ==
+
==కుమ్మరి వీధిలో కుండలమ్మినట్లు==
==కుమ్మరాయిలో ఇత్తడి ముంతలు ఏరినట్లు ==
+
==కుమ్మరాయిలో ఇత్తడి ముంతలు ఏరినట్లు==
==కుమ్మరి వారి కోడలు ఆము దగ్గరైనా కన్పించదా? ==
+
==కుమ్మరి వారి కోడలు ఆము దగ్గరైనా కన్పించదా?==
==కుర్రవాడి గూర్చి అడగండిగానీ చెవుల కమ్మల విషయం మాత్రం అడగొద్దు అన్నట్లు ==
+
==కుర్రవాడి గూర్చి అడగండిగానీ చెవుల కమ్మల విషయం మాత్రం అడగొద్దు అన్నట్లు==
==కులం కన్నా గుణం ప్రధానం ==
+
==కులం కన్నా గుణం ప్రధానం==
==కులం కొద్దీ గుణం ==
+
==కులం కొద్దీ గుణం==
==కులం చెడ్డా గుణం దక్కవలె ==
+
==కులం చెడ్డా గుణం దక్కవలె==
==కులమింటి కోతి అయినా మేలు ==
+
==కులమింటి కోతి అయినా మేలు==
 
==కులుకులాడి సంతకు పోతె ఎక్కా దిగా సరిపోయిందట==
 
==కులుకులాడి సంతకు పోతె ఎక్కా దిగా సరిపోయిందట==
 
==కులం చెడ్డా సుఖం దక్కిందన్నాడట==
 
==కులం చెడ్డా సుఖం దక్కిందన్నాడట==
==కులము చెరిచేవారే గానీ కూడు పెట్టే వారుండరు ==
+
==కులము చెరిచేవారే గానీ కూడు పెట్టే వారుండరు==
==కులము తక్కువ వాడు కూటికి ముందు ==
+
==కులము తక్కువ వాడు కూటికి ముందు==
==కుల మెరిగి కోడలిని - జాతి నెరిగి గొడ్డును తీసుకోవాలి ==
+
==కుల మెరిగి కోడలిని - జాతి నెరిగి గొడ్డును తీసుకోవాలి==
==కులవిద్యకు సాటిలేదు గువ్వల చెన్నా ==
+
==కులవిద్యకు సాటిలేదు గువ్వల చెన్నా==
==కుళ్ళే వాళ్ళ ముందే కులకాలి ==
+
==కుళ్ళే వాళ్ళ ముందే కులకాలి==
==కుళ్ళే వాళ్ళ ముందే భగవంతుడు కులుకుతాడు ==
+
==కుళ్ళే వాళ్ళ ముందే భగవంతుడు కులుకుతాడు==
==కులహీనమైనా వరహీనం కారాదు ==
+
==కులహీనమైనా వరహీనం కారాదు==
==కూచమ్మ కూడబెడితే మాచమ్మ మాయం చేసిందట ==
+
==కూచమ్మ కూడబెడితే మాచమ్మ మాయం చేసిందట==
 
==కూటికి లేకున్నా కాటుక మాననట్లు==
 
==కూటికి లేకున్నా కాటుక మాననట్లు==
 
ఇదే అర్థము గల మరో సామెత ఇచట ఉంది. మింగ మెతుకు లేదు మీసాలకి సంపెంగ నూనె
 
ఇదే అర్థము గల మరో సామెత ఇచట ఉంది. మింగ మెతుకు లేదు మీసాలకి సంపెంగ నూనె
 
==కూటికి తక్కువైనా... గుణానికి తక్కువేం కాదు==
 
==కూటికి తక్కువైనా... గుణానికి తక్కువేం కాదు==
==కూటికి గతి లేదు గానీ మీసాలకు సంపంగ నూనె ==
+
==కూటికి గతి లేదు గానీ మీసాలకు సంపంగ నూనె==
==కూటికి తక్కువైతే కులానికి తక్కువా? ==
+
==కూటికి తక్కువైతే కులానికి తక్కువా?==
==కూటికి పేదయినా చేతకు బీద కాదు ==
+
==కూటికి పేదయినా చేతకు బీద కాదు==
==కూటికుంటే కోటికున్నట్లే ==
+
==కూటికుంటే కోటికున్నట్లే==
==కూటి కోసం కోటి విద్యలు ==
+
==కూటి కోసం కోటి విద్యలు==
==కూటి పేద తోడు పోగొట్టుకుంటాడు ==
+
==కూటి పేద తోడు పోగొట్టుకుంటాడు==
 
==కూటి పేద తోడు పోగొట్టుకుంటాడు==
 
==కూటి పేద తోడు పోగొట్టుకుంటాడు==
==కూడబెట్టిన వాడు కుడవ నేర్చునా? ==
+
==కూడబెట్టిన వాడు కుడవ నేర్చునా?==
 
==కూడు వండటం గంజికోసమన్నట్టు==
 
==కూడు వండటం గంజికోసమన్నట్టు==
 
అన్నీ ఉన్నా వాటిని అనుభవించక లేనివారిలాగానే ఉండటం. గంజి మాత్రమే దొరికేవారికి బియ్యం సరిపోయినంతగా లభించినా అన్నం వండి, ఆ అన్నం తినకుండా గంజి మాత్రమే తాగి పూర్వంలాగానే లేమితో బాధపడ్డారట.  
 
అన్నీ ఉన్నా వాటిని అనుభవించక లేనివారిలాగానే ఉండటం. గంజి మాత్రమే దొరికేవారికి బియ్యం సరిపోయినంతగా లభించినా అన్నం వండి, ఆ అన్నం తినకుండా గంజి మాత్రమే తాగి పూర్వంలాగానే లేమితో బాధపడ్డారట.  
==కూడు తిని కుల మెంచినట్లు ==
+
==కూడు తిని కుల మెంచినట్లు==
 
==కూడు ఎక్కువైతే కువ్వాడ మెక్కువ==
 
==కూడు ఎక్కువైతే కువ్వాడ మెక్కువ==
==కూడు పెట్టినామెను తొడ పొందు అడిగినట్లు ==
+
==కూడు పెట్టినామెను తొడ పొందు అడిగినట్లు==
 
==కూడూ గుడ్డా అడక్కపోతే బిడ్డను సాకినట్లు సాకుతా అన్నాడట==
 
==కూడూ గుడ్డా అడక్కపోతే బిడ్డను సాకినట్లు సాకుతా అన్నాడట==
 
కూడూ గుడ్డా అన్నవి మనిషికి కనీస అవసరములు. అవి లేనిచో జీవించుట కష్టము. అవి అడగనిచో బాగుగా చూసుకొందును అనుటలో, ఆ వ్యక్తికి ఇతరులకు సహాయము చేయు ఆలోచన లేదని తెలియుచున్నది. ఈ విషయమునే పై సామెత తెలుపుచున్నది.  
 
కూడూ గుడ్డా అన్నవి మనిషికి కనీస అవసరములు. అవి లేనిచో జీవించుట కష్టము. అవి అడగనిచో బాగుగా చూసుకొందును అనుటలో, ఆ వ్యక్తికి ఇతరులకు సహాయము చేయు ఆలోచన లేదని తెలియుచున్నది. ఈ విషయమునే పై సామెత తెలుపుచున్నది.  
==కూడే కూడే కాపురాన్ని కూలదొయ్యకపోతే నేను నీ రంకు మొగుణ్ణే కాదు అన్నాడుట ==
+
==కూడే కూడే కాపురాన్ని కూలదొయ్యకపోతే నేను నీ రంకు మొగుణ్ణే కాదు అన్నాడుట==
==కూతురని కుంచడిస్తే, తల్లని కంచెడు యిచ్చిందట ==
+
==కూతురని కుంచడిస్తే, తల్లని కంచెడు యిచ్చిందట==
==కూతురి పురుడు యింట్లో - కోడలి పురుడు అడవిలో ==
+
==కూతురి పురుడు యింట్లో - కోడలి పురుడు అడవిలో==
==కూతురు కనకపోతే అల్లుడిమీద పడి ఏడ్చినట్లు ==
+
==కూతురు కనకపోతే అల్లుడిమీద పడి ఏడ్చినట్లు==
==కూతురు చెడితే తప్పు తల్లిది ==
+
==కూతురు చెడితే తప్పు తల్లిది==
== కూనను పెంచితే గుండై కరవ వచ్చినట్లు==
+
==కూనను పెంచితే గుండై కరవ వచ్చినట్లు==
 
==కూర్చుని తింటే, కొండలైనా తరిగిపోతాయి==
 
==కూర్చుని తింటే, కొండలైనా తరిగిపోతాయి==
 
శ్రమించకుండా తాతలు, తండ్రులనుండి సంక్రమించిన ఆస్తులను ఖర్చుపెడుతూ జీవిస్తే అవి ఎంతో కాలం మిగలవు అని చెప్పటానికి ఈ సామెతను ఉపయోగిస్తారు.  
 
శ్రమించకుండా తాతలు, తండ్రులనుండి సంక్రమించిన ఆస్తులను ఖర్చుపెడుతూ జీవిస్తే అవి ఎంతో కాలం మిగలవు అని చెప్పటానికి ఈ సామెతను ఉపయోగిస్తారు.  
==కూనలమ్మ సంగీతం వింటూంటే కూడు దొరికినట్లే! ==
+
==కూనలమ్మ సంగీతం వింటూంటే కూడు దొరికినట్లే!==
==కూపస్థ మండూకం లాగా ==
+
==కూపస్థ మండూకం లాగా==
==కూరకు తాలింపు - చీరకు ఝాడింపు ==
+
==కూరకు తాలింపు - చీరకు ఝాడింపు==
==కూర లేని తిండి కుక్క తిండి ==
+
==కూర లేని తిండి కుక్క తిండి==
 
==కూరిమిగల దినములలో నేరము లెన్నడును తోచవు==
 
==కూరిమిగల దినములలో నేరము లెన్నడును తోచవు==
==కూరిమి చెడితే అన్నీ దోషాలే ==
+
==కూరిమి చెడితే అన్నీ దోషాలే==
==కూర్చుంటే కుక్క కఱవదు ==
+
==కూర్చుంటే కుక్క కఱవదు==
==కూర్చుంటే లేవలేడు గానీ, ఎగిరెగిరి తంతాడట ==
+
==కూర్చుంటే లేవలేడు గానీ, ఎగిరెగిరి తంతాడట==
==కూర్చున్నవానికి కుప్పలు - తిరిగేవానికి తిప్పలు ==
+
==కూర్చున్నవానికి కుప్పలు - తిరిగేవానికి తిప్పలు==
==కూర్చుని తింటుంటే గుళ్ళూ, గోపురాలూ ఆగవు ==
+
==కూర్చుని తింటుంటే గుళ్ళూ, గోపురాలూ ఆగవు==
==కూర్చొని తింటే కొండలయినా కరిగిపోతాయి ! ==
+
==కూర్చొని తింటే కొండలయినా కరిగిపోతాయి !==
==కూలికి వచ్చి పాలికి మాట్లాడినట్లు ==
+
==కూలికి వచ్చి పాలికి మాట్లాడినట్లు==
==కూలికి వచ్చి మానం దోచినట్లు ==
+
==కూలికి వచ్చి మానం దోచినట్లు==
==కూలివాడి ప్రొద్దా! కుంకవే ప్రొద్దా! ==
+
==కూలివాడి ప్రొద్దా! కుంకవే ప్రొద్దా!==
 
==కృత్తిక, పునర్వసులు సత్తువ పంట==
 
==కృత్తిక, పునర్వసులు సత్తువ పంట==
 
==కృత్తికలో కుతికె పిసుకుడు==
 
==కృత్తికలో కుతికె పిసుకుడు==
==కృత్తికలో విత్తితే కుత్తుకలు నిండవు ==
+
==కృత్తికలో విత్తితే కుత్తుకలు నిండవు==
==కృష్ణా స్నానానికి కొండుభొట్లాజ్ఞా ==
+
==కృష్ణా స్నానానికి కొండుభొట్లాజ్ఞా==
 
==కూసే గాడిద వచ్చి మేసే గాడిదని చెడగొట్టినట్లు==
 
==కూసే గాడిద వచ్చి మేసే గాడిదని చెడగొట్టినట్లు==
 
కూసే గాడిద అంటే ఏ పనీ పాటా లేకుండా జులాయిగా తిరిగేవారు అనీ, మేసే గాడిద అంటే చక్కగా పని చేసేవారు అని భావము.  
 
కూసే గాడిద అంటే ఏ పనీ పాటా లేకుండా జులాయిగా తిరిగేవారు అనీ, మేసే గాడిద అంటే చక్కగా పని చేసేవారు అని భావము.  
Line 578: Line 580:
 
==కొన్నది వంకాయ కొసరింది గుమ్మడి కాయ==
 
==కొన్నది వంకాయ కొసరింది గుమ్మడి కాయ==
 
చిన్న వస్తువు కొని పెద్ద వస్తువును కొసరు అడిగే వారుంటారని దీని అర్థం. ఇలాంటిదే మరొక సామెత 'అసలు కంటే కొసరు ఎక్కువ. '
 
చిన్న వస్తువు కొని పెద్ద వస్తువును కొసరు అడిగే వారుంటారని దీని అర్థం. ఇలాంటిదే మరొక సామెత 'అసలు కంటే కొసరు ఎక్కువ. '
==కొంగ జపము చేపల కోసమే ==
+
==కొంగ జపము చేపల కోసమే==
==కొంగు తడిస్తే చలిగానీ కోకంతా తడిస్తే చలేమిటి? ==
+
==కొంగు తడిస్తే చలిగానీ కోకంతా తడిస్తే చలేమిటి?==
==కొంగు తాకితే కోటి వరహాలు ==
+
==కొంగు తాకితే కోటి వరహాలు==
==కొంగులాగితే రానిది కన్ను గీటితే వస్తుందా? ==
+
==కొంగులాగితే రానిది కన్ను గీటితే వస్తుందా?==
==కొంగున నిప్పు మూట కట్టుకొన్నట్లు ==
+
==కొంగున నిప్పు మూట కట్టుకొన్నట్లు==
==కొంటే రానిదే కొసరితే వస్తుందా? ==
+
==కొంటే రానిదే కొసరితే వస్తుందా?==
 
==కొండ ఎక్కేవాడి నడుమును కొడవలి చెక్కినట్టు==
 
==కొండ ఎక్కేవాడి నడుమును కొడవలి చెక్కినట్టు==
 
అదనపు భారం, పడుతున్న కష్టానికి తోడు మరో కష్టం తోడు కావటం  
 
అదనపు భారం, పడుతున్న కష్టానికి తోడు మరో కష్టం తోడు కావటం  
Line 594: Line 596:
 
==కొండను త్రవ్వి ఎలుకను పట్టి నట్టు==
 
==కొండను త్రవ్వి ఎలుకను పట్టి నట్టు==
 
అతి పెద్ద కష్టమైన పనిచేసి అతి స్వల్ప ఫలితం పొందితే ఈ సామెతను వాడుతారు.  
 
అతి పెద్ద కష్టమైన పనిచేసి అతి స్వల్ప ఫలితం పొందితే ఈ సామెతను వాడుతారు.  
==కొండంత తెలివికంటే గోరంత కలిమి మేలు ==
+
==కొండంత తెలివికంటే గోరంత కలిమి మేలు==
==కొండంత చీకటి - గోరంత దీపం ==
+
==కొండంత చీకటి - గోరంత దీపం==
==కొండంత దూదికి కొండంత నిప్పెందుకు? ==
+
==కొండంత దూదికి కొండంత నిప్పెందుకు?==
==కొండంత నిరాశ - గోరంత ఆశ ==
+
==కొండంత నిరాశ - గోరంత ఆశ==
==కొండంత దేవుణ్ణి కొండంత పత్రితో పూజించగలమా ==
+
==కొండంత దేవుణ్ణి కొండంత పత్రితో పూజించగలమా==
==కొండంత దేవుడికి గోరంత బెల్లం ==
+
==కొండంత దేవుడికి గోరంత బెల్లం==
==కొండంత మొగుడే పోగా లేంది ఇవన్నీ యెందుకు అన్నదట ==
+
==కొండంత మొగుడే పోగా లేంది ఇవన్నీ యెందుకు అన్నదట==
==కొండంత రాగంతీసి గోరంత పదం చెప్పినట్లు ==
+
==కొండంత రాగంతీసి గోరంత పదం చెప్పినట్లు==
==కొండ అద్దంలో కొంచెమే ==
+
==కొండ అద్దంలో కొంచెమే==
==కొండకు వెంట్రుక ముడివేసి లాగితే, వస్తే కొండ వస్తుంది, పోతే వెంట్రుక పోతుంది ==
+
==కొండకు వెంట్రుక ముడివేసి లాగితే, వస్తే కొండ వస్తుంది, పోతే వెంట్రుక పోతుంది==
==కొండగాలికి పైట జారితే, అందగాడి చూపుకి చీర జారిందట ==
+
==కొండగాలికి పైట జారితే, అందగాడి చూపుకి చీర జారిందట==
==కొండ నాలుకకి మందువేస్తే ఉన్న నాలుక ఊడిపోయిందట ==
+
==కొండ నాలుకకి మందువేస్తే ఉన్న నాలుక ఊడిపోయిందట==
==కొండను తలతో ఢీకొన్నట్లు ==
+
==కొండను తలతో ఢీకొన్నట్లు==
==కొండను త్రవ్వి ఎలుకను పట్టినట్లు ==
+
==కొండను త్రవ్వి ఎలుకను పట్టినట్లు==
==కొండలి మంగలి పనిలాగా ==
+
==కొండలి మంగలి పనిలాగా==
==కొండలు మ్రింగేవాడికి గుడులొక లెక్కా ==
+
==కొండలు మ్రింగేవాడికి గుడులొక లెక్కా==
==కొండ మీద గోలేమిటంటే కోమటాళ్ళ రహస్యాలన్నట్లు ==
+
==కొండ మీద గోలేమిటంటే కోమటాళ్ళ రహస్యాలన్నట్లు==
==కొండముచ్చు పెళ్ళికి కోతి పేరంటాళ్ళు ==
+
==కొండముచ్చు పెళ్ళికి కోతి పేరంటాళ్ళు==
==కొండలు పిండి కొట్టినట్లు ==
+
==కొండలు పిండి కొట్టినట్లు==
==కొండవీటి చేంతాడులాగా ==
+
==కొండవీటి చేంతాడులాగా==
==కొండి మీటుడు - గోడ కెక్కుడు ==
+
==కొండి మీటుడు - గోడ కెక్కుడు==
==కొంపకాలి ఏడుస్తుంటే నీళ్ళు కాచుకోనా అని అడిగినట్లు ==
+
==కొంపకాలి ఏడుస్తుంటే నీళ్ళు కాచుకోనా అని అడిగినట్లు==
==కొక్కిరాయీ కొక్కిరాయీ ఎందుకు పుట్టావంటే చక్కని వాళ్ళను వెక్కిరించటానికి అన్నదట ==
+
==కొక్కిరాయీ కొక్కిరాయీ ఎందుకు పుట్టావంటే చక్కని వాళ్ళను వెక్కిరించటానికి అన్నదట==
==కొట్టా వద్దు తిట్టా వద్దు వాడి చావు వాడే చస్తాడన్నట్లు ==
+
==కొట్టా వద్దు తిట్టా వద్దు వాడి చావు వాడే చస్తాడన్నట్లు==
==కొడితే కొట్టాడు కానీ క్రొత్తకోక పెట్టాడు ==
+
==కొడితే కొట్టాడు కానీ క్రొత్తకోక పెట్టాడు==
==కొడుకు బాగుండాలి - కోడలు ముండమొయ్యాలన్నట్లు ==
+
==కొడుకు బాగుండాలి - కోడలు ముండమొయ్యాలన్నట్లు==
==కొడుకు మనవాడైతే కోడలు మనదౌతుందా? ==
+
==కొడుకు మనవాడైతే కోడలు మనదౌతుందా?==
==కొడుకు ముద్దు - కోడలు మొద్దు ==
+
==కొడుకు ముద్దు - కోడలు మొద్దు==
 
==కొడితె కొట్టాడులే కానీ కొత్తకోక తెచ్చాడులే అందిట==
 
==కొడితె కొట్టాడులే కానీ కొత్తకోక తెచ్చాడులే అందిట==
 
ఈ సామెత ఒక అమాయక మనస్తత్వాన్ని తెలుపుతుంది. భర్త కొట్టిన దెబ్బలు మరచి, ఆతడు తెచ్చిన చీరను చూసుకు మురిసిపోయిందిట వెనకటికొక అమాయకపు భార్య.  
 
ఈ సామెత ఒక అమాయక మనస్తత్వాన్ని తెలుపుతుంది. భర్త కొట్టిన దెబ్బలు మరచి, ఆతడు తెచ్చిన చీరను చూసుకు మురిసిపోయిందిట వెనకటికొక అమాయకపు భార్య.  
 
==కొత్త ఒక వింత పాత ఒక రోత==
 
==కొత్త ఒక వింత పాత ఒక రోత==
 
ఏదైనా కొత్తగా వున్నప్పుడు వింతగాను, ఆనందంగాను వుంటుంది. రాను రాను అది పాతబడితె దానిమీదున్న ఇష్టం రాను రాను తగ్గుతుంది. ఇది లోక రీతి. ఆ విధంగా పుట్టినదే ఈ సామెత.  
 
ఏదైనా కొత్తగా వున్నప్పుడు వింతగాను, ఆనందంగాను వుంటుంది. రాను రాను అది పాతబడితె దానిమీదున్న ఇష్టం రాను రాను తగ్గుతుంది. ఇది లోక రీతి. ఆ విధంగా పుట్టినదే ఈ సామెత.  
==కొత్త అప్పుకు పోతే పాత అప్పు పైన బడ్డదట ==
+
==కొత్త అప్పుకు పోతే పాత అప్పు పైన బడ్డదట==
==కొత్త ఆవకాయ - కొత్త పెళ్ళాం ==
+
==కొత్త ఆవకాయ - కొత్త పెళ్ళాం==
==కొత్త కాపురం, కొత్త కత్తిపీట కొత్తలో కంటే కొంచెం పదును పడ్డాకే బాగుంటాయి ==
+
==కొత్త కాపురం, కొత్త కత్తిపీట కొత్తలో కంటే కొంచెం పదును పడ్డాకే బాగుంటాయి==
==కొత్త కుండలో నీళ్ళు, కొత్త పెళ్ళాం బహు తీపి ==
+
==కొత్త కుండలో నీళ్ళు, కొత్త పెళ్ళాం బహు తీపి==
==కొత్తంత పండుగా లేదు - తల్లంత దయా లేదు ==
+
==కొత్తంత పండుగా లేదు - తల్లంత దయా లేదు==
==కొత్తది నేర్వలేడు - పాతది మరువలేడు ==
+
==కొత్తది నేర్వలేడు - పాతది మరువలేడు==
==కొత్త నీరు వచ్చి పాతనీరు కొట్టుకుపోయినట్లు ==
+
==కొత్త నీరు వచ్చి పాతనీరు కొట్టుకుపోయినట్లు==
 
==కొత్త బిచ్చగాడు పొద్దు ఎరగడు==
 
==కొత్త బిచ్చగాడు పొద్దు ఎరగడు==
 
కొత్తగా బిచ్చం అడుక్కోటము మొదలు పెట్టిన వాడికి, ఏ సమయములో అడుక్కోవాలో తెలియక పొద్దస్తమానం అడుక్కుంటూ ఉంటాడు. అదే విధముగా, కొత్తగా ఏ పనయినా మొదలు పెట్టినవాడు, అదేపనిగా ఆ పనే చేస్తుంటే ఈ సామెతను వాడటము పరిపాటి.  
 
కొత్తగా బిచ్చం అడుక్కోటము మొదలు పెట్టిన వాడికి, ఏ సమయములో అడుక్కోవాలో తెలియక పొద్దస్తమానం అడుక్కుంటూ ఉంటాడు. అదే విధముగా, కొత్తగా ఏ పనయినా మొదలు పెట్టినవాడు, అదేపనిగా ఆ పనే చేస్తుంటే ఈ సామెతను వాడటము పరిపాటి.  
==కొత్త వైద్యుని కంటే పాత రోగి మేలు ==
+
==కొత్త వైద్యుని కంటే పాత రోగి మేలు==
 
==కొత్త పెళ్ళి కొడుకు పొద్దు ఎరగడు==
 
==కొత్త పెళ్ళి కొడుకు పొద్దు ఎరగడు==
 
కొత్తగా పెళ్ళి అయినవాడికి, సమయమూ సందర్భమూ లేకుండా సంసారసుఖానికై పరితపిస్తూ ఉంటాడు. అదే విధముగా, కొత్తగా ఏ పనయినా మొదలు పెట్టినవాడు, అదేపనిగా ఆ పనే చేస్తుంటే ఈ సామెతను వాడటము పరిపాటి.  
 
కొత్తగా పెళ్ళి అయినవాడికి, సమయమూ సందర్భమూ లేకుండా సంసారసుఖానికై పరితపిస్తూ ఉంటాడు. అదే విధముగా, కొత్తగా ఏ పనయినా మొదలు పెట్టినవాడు, అదేపనిగా ఆ పనే చేస్తుంటే ఈ సామెతను వాడటము పరిపాటి.  
Line 643: Line 645:
 
==కొత్త వైష్ణవానికి ఒళ్ళంతా నామాలే==
 
==కొత్త వైష్ణవానికి ఒళ్ళంతా నామాలే==
  
==కొత్త సేద్యగాడు పొద్దెరుగడు ==
+
==కొత్త సేద్యగాడు పొద్దెరుగడు==
 
==కొన్న దగ్గర కొసరుగానీ, కోరిన దగ్గర కొసరా?==
 
==కొన్న దగ్గర కొసరుగానీ, కోరిన దగ్గర కొసరా?==
 
==కొన్నంగడిలోనే మారు బేరమా?==
 
==కొన్నంగడిలోనే మారు బేరమా?==
 
==కొన్నది వంకాయ - కొసరింది గుమ్మడికాయ==
 
==కొన్నది వంకాయ - కొసరింది గుమ్మడికాయ==
 
==కొన్నవాడు తినక మానడు==
 
==కొన్నవాడు తినక మానడు==
==కొన్నాళ్ళు చీకటి - కొన్నాళ్ళు వెన్నెల ==
+
==కొన్నాళ్ళు చీకటి - కొన్నాళ్ళు వెన్నెల==
==కొని తింటూంటే కోమటి నేస్తం ==
+
==కొని తింటూంటే కోమటి నేస్తం==
==కొప్పున్నామె ఎటు తిప్పినా అందమే ==
+
==కొప్పున్నామె ఎటు తిప్పినా అందమే==
 
==కొబ్బరి చెట్టు ఎందుకు ఎక్కావంటే దూడ గడ్డి కోసం అన్నాడట==
 
==కొబ్బరి చెట్టు ఎందుకు ఎక్కావంటే దూడ గడ్డి కోసం అన్నాడట==
 
దీనికి సమానార్థంలో సంస్కృత న్యాయము: నారికేళతృణన్యాయము=కొబ్బరిచెట్టు నెందుల కెక్కెదవనిన దూడ గడ్డికొఱకు అనినట్లు.  
 
దీనికి సమానార్థంలో సంస్కృత న్యాయము: నారికేళతృణన్యాయము=కొబ్బరిచెట్టు నెందుల కెక్కెదవనిన దూడ గడ్డికొఱకు అనినట్లు.  
==కొమ్ములు చూచి బేరమాడినట్లు ==
+
==కొమ్ములు చూచి బేరమాడినట్లు==
 
==కొయ్యరా కొయ్యరా పోలిగా అంటే టంగుటూరి మిరియాలు తాటికాయలంత అన్నాడట==
 
==కొయ్యరా కొయ్యరా పోలిగా అంటే టంగుటూరి మిరియాలు తాటికాయలంత అన్నాడట==
 
==కొర్ర గింజంత కోడల్ని చూస్తే కొండంత అత్తకు చలిజ్వరం వచ్చిందట==
 
==కొర్ర గింజంత కోడల్ని చూస్తే కొండంత అత్తకు చలిజ్వరం వచ్చిందట==
Line 661: Line 663:
 
==కొల్లేటి వ్యవసాయానికి కోత కూలి దండుగ==
 
==కొల్లేటి వ్యవసాయానికి కోత కూలి దండుగ==
 
==కొసరితేగానీ రుచి రాదు==
 
==కొసరితేగానీ రుచి రాదు==
==కొసరి భోజనం పెట్టావ్‌ -మరి ఆ ముచ్చట కూడా తీర్చమన్నాడట ==
+
==కొసరి భోజనం పెట్టావ్‌ -మరి ఆ ముచ్చట కూడా తీర్చమన్నాడట==
 
==కో అంటే కోటిమంది==
 
==కో అంటే కోటిమంది==
 
==కోక కేకేస్తే రవిక రంకేసిందిట==
 
==కోక కేకేస్తే రవిక రంకేసిందిట==
Line 673: Line 675:
 
==కోడలా! కోడలా! నీ భోగమెంతసేపే అంటే మా అత్త మాలపల్లినుంచి తిరిగి వచ్చిందాకా అందిట==
 
==కోడలా! కోడలా! నీ భోగమెంతసేపే అంటే మా అత్త మాలపల్లినుంచి తిరిగి వచ్చిందాకా అందిట==
 
=="కోడలా కోడలా నీ భోగ మెన్నాళ్లంటే. ".. ?.... "మా అత్త సంతకు పోయి వచ్చిందాక" అన్నదట
 
=="కోడలా కోడలా నీ భోగ మెన్నాళ్లంటే. ".. ?.... "మా అత్త సంతకు పోయి వచ్చిందాక" అన్నదట
== కోడలికి బుధ్ధి చెప్పి అత్త తెడ్డు నాకినట్టు==
+
==కోడలికి బుధ్ధి చెప్పి అత్త తెడ్డు నాకినట్టు==
 
ఒకరికి తప్పు చేయ వద్దని చెప్పి అదే తప్పు చెయ్యటం. తెడ్డు నాకటమంటే అందరూ తినాల్సిన ఆహారపదార్ధాలను ఒకరు ఎంగిలి చేయటం. ఎంగిలి పదార్థాలను వేరొకరికి పెట్టకూడదు. అలా చేస్తే పాపం మూటకట్టుకున్నట్టవుతుంది అని ఓ అత్త తన కోడలికి ముందు బుద్ధులు చెప్పి తర్వాత తానే ఆ పనిచేసిందట. ఎదుటి వారికి నీతులు చెప్పి తాము ఆ నీతులను పాటించకపోవటం
 
ఒకరికి తప్పు చేయ వద్దని చెప్పి అదే తప్పు చెయ్యటం. తెడ్డు నాకటమంటే అందరూ తినాల్సిన ఆహారపదార్ధాలను ఒకరు ఎంగిలి చేయటం. ఎంగిలి పదార్థాలను వేరొకరికి పెట్టకూడదు. అలా చేస్తే పాపం మూటకట్టుకున్నట్టవుతుంది అని ఓ అత్త తన కోడలికి ముందు బుద్ధులు చెప్పి తర్వాత తానే ఆ పనిచేసిందట. ఎదుటి వారికి నీతులు చెప్పి తాము ఆ నీతులను పాటించకపోవటం
 
==కోడలి కన్నీళ్ళు కనబడతాయిగానీ, అత్త పెట్టే ఆరళ్ళు కనబడవు==
 
==కోడలి కన్నీళ్ళు కనబడతాయిగానీ, అత్త పెట్టే ఆరళ్ళు కనబడవు==
Line 680: Line 682:
 
==కోడలికి బుద్ధి చెప్పి అత్త ఱంకు పోయిందట==
 
==కోడలికి బుద్ధి చెప్పి అత్త ఱంకు పోయిందట==
 
==కోడలు గృహ ప్రవేశం - అత్త అగ్ని ప్రవేశం==
 
==కోడలు గృహ ప్రవేశం - అత్త అగ్ని ప్రవేశం==
==కోడలు నలుపైతే కులమంతా నలుపే ==
+
==కోడలు నలుపైతే కులమంతా నలుపే==
==కోడలు వచ్చిన వేళ - గొడ్డు వచ్చిన వేళ ==
+
==కోడలు వచ్చిన వేళ - గొడ్డు వచ్చిన వేళ==
==కోడికి కులాసా లేదు - కోమటికి విశ్వాసం లేదు ==
+
==కోడికి కులాసా లేదు - కోమటికి విశ్వాసం లేదు==
 
==కోడికి గజ్జెలు కడితే కుప్ప కుళ్లగించదా?==
 
==కోడికి గజ్జెలు కడితే కుప్ప కుళ్లగించదా?==
 
కోడి కాళ్ళకు గజ్జెలు కట్టినా కసువు కుప్పలను కుళ్లగిస్తూనే ఉంటుంది. అలవాటు మారదు.  
 
కోడి కాళ్ళకు గజ్జెలు కట్టినా కసువు కుప్పలను కుళ్లగిస్తూనే ఉంటుంది. అలవాటు మారదు.  
Line 688: Line 690:
 
కోడిగుడ్డుకి ఈకలే ఉండవు. అలాంటిది వాటి మీద ఈకలు పీకడంలో అర్థం లేదు. కొంతమంది తమ దర్పం చాటుకోవడం కోసం అర్థంలేని వితండవాదం చేస్తూ ఉంటారు. అలాంటి వారిని ఈ సామెతతో పోలుస్తాం.  
 
కోడిగుడ్డుకి ఈకలే ఉండవు. అలాంటిది వాటి మీద ఈకలు పీకడంలో అర్థం లేదు. కొంతమంది తమ దర్పం చాటుకోవడం కోసం అర్థంలేని వితండవాదం చేస్తూ ఉంటారు. అలాంటి వారిని ఈ సామెతతో పోలుస్తాం.  
 
అక్కడ ఏమి లేకున్నా ఏదో వున్నట్టు బ్రమింప జేసి నమ్మించే ప్రయత్నంచేసే వారిని ఇలాగంటారు. వీడొట్టి కోడి గుడ్డు పనీ ఈకలు పీకే రకం... అని.  
 
అక్కడ ఏమి లేకున్నా ఏదో వున్నట్టు బ్రమింప జేసి నమ్మించే ప్రయత్నంచేసే వారిని ఇలాగంటారు. వీడొట్టి కోడి గుడ్డు పనీ ఈకలు పీకే రకం... అని.  
==కోడి గుడ్డు పగలకొట్టేందుకు గుండ్రాయి కావాలా? ==
+
==కోడి గుడ్డు పగలకొట్టేందుకు గుండ్రాయి కావాలా?==
 
చిన్న పనులకు పెద్ద ప్రయత్నం అనవసరం. పిచ్చుక మీద బ్రహ్మాస్త్రమా?అల్పులను శిక్షించేందుకు అధికమైన బలం అక్కరలేదని, అల్పుడైన శత్రువును కొట్టడానికి అధిక బలం అనవసరమని
 
చిన్న పనులకు పెద్ద ప్రయత్నం అనవసరం. పిచ్చుక మీద బ్రహ్మాస్త్రమా?అల్పులను శిక్షించేందుకు అధికమైన బలం అక్కరలేదని, అల్పుడైన శత్రువును కొట్టడానికి అధిక బలం అనవసరమని
 
==కోడి పియ్య మందు అంటే కొర్రెక్కి ఏరిగిందట==
 
==కోడి పియ్య మందు అంటే కొర్రెక్కి ఏరిగిందట==
Line 694: Line 696:
 
==కోల ఆడితేనే కోతి ఆడుతుందన్నట్లు==
 
==కోల ఆడితేనే కోతి ఆడుతుందన్నట్లు==
 
కోలతో భయపెడితేనే గాని కోతి ఆడమన్నట్లు ఆడదు. ఈ విషయాన్నే, పనిదొంగయై ఎల్లప్పుడూ ఒకరి పర్యవేక్షణలో తప్ప స్వతహాగా పనిచేయలేని వానిని ఉద్దేశించి పాడెదరు.  
 
కోలతో భయపెడితేనే గాని కోతి ఆడమన్నట్లు ఆడదు. ఈ విషయాన్నే, పనిదొంగయై ఎల్లప్పుడూ ఒకరి పర్యవేక్షణలో తప్ప స్వతహాగా పనిచేయలేని వానిని ఉద్దేశించి పాడెదరు.  
==కోడీ, కుంపటీ లేకపోతే తెల్లారదా? ==
+
==కోడీ, కుంపటీ లేకపోతే తెల్లారదా?==
==కోడిగుడ్డుకు ఈకలు పీకినట్టు ==
+
==కోడిగుడ్డుకు ఈకలు పీకినట్టు==
==కోడి రెక్కారవేస్తే గొప్పవాన ==
+
==కోడి రెక్కారవేస్తే గొప్పవాన==
==కోతలకు ఉత్తర కుమారుడు ==
+
==కోతలకు ఉత్తర కుమారుడు==
 
==కోతికి అద్దం చూపినట్లు==
 
==కోతికి అద్దం చూపినట్లు==
==కోతికి కొబ్బరికాయ దొరికినట్లు ==
+
==కోతికి కొబ్బరికాయ దొరికినట్లు==
 
==కోతి చస్తే గోడవతల పారేసినట్లు==
 
==కోతి చస్తే గోడవతల పారేసినట్లు==
 
==కోతికి తేలు కుట్టినట్లు==
 
==కోతికి తేలు కుట్టినట్లు==
 
==కోతికి పుండయితే గోకా, నాకా==
 
==కోతికి పుండయితే గోకా, నాకా==
 
==కోతికి బెల్లం, కోమటికి ధనం చూపరాదు==
 
==కోతికి బెల్లం, కోమటికి ధనం చూపరాదు==
==కోతి చావు, కోమటి ఱంకు ఒక్కటే ==
+
==కోతి చావు, కోమటి ఱంకు ఒక్కటే==
==కోతి పంచాయితీ కొంప తీస్తుంది ==
+
==కోతి పంచాయితీ కొంప తీస్తుంది==
 
==కోతి పుండు బ్రహ్మరాక్షసి==
 
==కోతి పుండు బ్రహ్మరాక్షసి==
==కోతి రూపుకు గీత చక్కన - పాత గోడకు పూత చక్కన ==
+
==కోతి రూపుకు గీత చక్కన - పాత గోడకు పూత చక్కన==
==కోపం గొప్పకు ముప్పు - హంగు అల్లరికి ముప్పు ==
+
==కోపం గొప్పకు ముప్పు - హంగు అల్లరికి ముప్పు==
==కోపానికి పోయిన ముక్కు శాంతానికి రాదు ==
+
==కోపానికి పోయిన ముక్కు శాంతానికి రాదు==
  
 
==కోమటి ఊరందరికీ ఇస్తాడు కానీ తాను తినడు==
 
==కోమటి ఊరందరికీ ఇస్తాడు కానీ తాను తినడు==
  
==కోమటి యిల్లు కూలినట్లు ==
+
==కోమటి యిల్లు కూలినట్లు==
==కోమటికులం పైసాకు తులం ==
+
==కోమటికులం పైసాకు తులం==
==కోమటికీ కోతికీ ముల్లె చూపరాదు ==
+
==కోమటికీ కోతికీ ముల్లె చూపరాదు==
==కోమటితో మాట - కోతితో సయ్యాట ప్రమాదాలు ==
+
==కోమటితో మాట - కోతితో సయ్యాట ప్రమాదాలు==
==కోమటికి లేమి - కంసాలికి కలిమి వుండదు ==
+
==కోమటికి లేమి - కంసాలికి కలిమి వుండదు==
==కోమటి సాక్ష్యం - బాపన వ్యవసాయం ==
+
==కోమటి సాక్ష్యం - బాపన వ్యవసాయం==
==కోమట్ల కొట్లాట - గోచీ వూగులాట ==
+
==కోమట్ల కొట్లాట - గోచీ వూగులాట==
==కోమట్ల కొట్లాట - గోచీ వూగులాట ==
+
==కోమట్ల కొట్లాట - గోచీ వూగులాట==
==కోమలాంగి సోకు కోనసీమ కొబ్బరి లాంటిదిట ==
+
==కోమలాంగి సోకు కోనసీమ కొబ్బరి లాంటిదిట==
==కోరి అడిగితే కొమ్మెక్కుతారు ==
+
==కోరి అడిగితే కొమ్మెక్కుతారు==
 
==కోరి కొరివితో తల గోక్కున్నట్టు==
 
==కోరి కొరివితో తల గోక్కున్నట్టు==
 
కొరివితో తల తోక్కుంటే జుట్టు, తల కాలుతాయి. కోరి ఎవరూ ఆ పని చెయ్యరు. ఈ విధంగా ఎవరైనా కోరి ఆపదలుకాని, ప్రమాదముగాని కొనితచ్చుకుంటే ఈ సామెతను వాడుతారు.  
 
కొరివితో తల తోక్కుంటే జుట్టు, తల కాలుతాయి. కోరి ఎవరూ ఆ పని చెయ్యరు. ఈ విధంగా ఎవరైనా కోరి ఆపదలుకాని, ప్రమాదముగాని కొనితచ్చుకుంటే ఈ సామెతను వాడుతారు.  
==కోరి నెత్తికెత్తుకున్న దేవర దయ్యమై పట్టుకున్నట్టు ==
+
==కోరి నెత్తికెత్తుకున్న దేవర దయ్యమై పట్టుకున్నట్టు==
 
==కోరి పిల్లనిస్తామంటే కులం తక్కువ అన్నట్లు==
 
==కోరి పిల్లనిస్తామంటే కులం తక్కువ అన్నట్లు==
 
==కోరుకున్న కోడలు వస్తే, నెత్తిమీద నిప్పులు పోస్తుం==
 
==కోరుకున్న కోడలు వస్తే, నెత్తిమీద నిప్పులు పోస్తుం==
==కోర్టులో గెలిచినవాడు యింట్లో ఏడిస్తే, ఓడినవాడు కోర్టులోనే ఏడుస్తాడు ==
+
==కోర్టులో గెలిచినవాడు యింట్లో ఏడిస్తే, ఓడినవాడు కోర్టులోనే ఏడుస్తాడు==
==కోర్టు కెక్కినవాడూ, గాడిద నెక్కినవాడూ ఒక్కటే ==
+
==కోర్టు కెక్కినవాడూ, గాడిద నెక్కినవాడూ ఒక్కటే==
 
==కొత్త బిచ్చగాడు పొద్దెరుగడు==
 
==కొత్త బిచ్చగాడు పొద్దెరుగడు==
==కోతి పుండు బ్రంహ రాక్షసి అయినట్టు. ==
+
==కోతి పుండు బ్రంహ రాక్షసి అయినట్టు.==
 
కోతికి పుండు అయితే అది మానదు సరికదా ఇంకా పెద్దదవుతుంది. ఎలాగంటే దాని సహచర కోతులు అన్ని ఆ పుండును గీకి ఏదో బాగు చేద్దామని ప్రయత్నిస్తాయి.  
 
కోతికి పుండు అయితే అది మానదు సరికదా ఇంకా పెద్దదవుతుంది. ఎలాగంటే దాని సహచర కోతులు అన్ని ఆ పుండును గీకి ఏదో బాగు చేద్దామని ప్రయత్నిస్తాయి.  
 
ఆ విధంగా ఆపుండు మరింత పెద్దదవుతుంది. అలా పుట్టినదే ఈ సామెత.  
 
ఆ విధంగా ఆపుండు మరింత పెద్దదవుతుంది. అలా పుట్టినదే ఈ సామెత.  
Line 738: Line 740:
 
==కొబ్బరి చెట్టు ఎందుకు ఎక్కావంటే.... దూడ గట్టి కొసమన్నాడట==
 
==కొబ్బరి చెట్టు ఎందుకు ఎక్కావంటే.... దూడ గట్టి కొసమన్నాడట==
 
ఆబద్దం కూడా అతికినట్టు చెప్పలేని వారి గురించి ఈ సామెత వాడతారు
 
ఆబద్దం కూడా అతికినట్టు చెప్పలేని వారి గురించి ఈ సామెత వాడతారు
== కోస్తే తెగదు కొడితే పగలదు==
+
==కోస్తే తెగదు కొడితే పగలదు==
 
నీడ
 
నీడ
 
(ఇది పొడుపు కథ. దీనిని పొడుపు కథలు వర్గంలో చేర్చ వచ్చు
 
(ఇది పొడుపు కథ. దీనిని పొడుపు కథలు వర్గంలో చేర్చ వచ్చు
==కౌగిలించి చేసుకునేవే ప్రేమ వందనాలు ==
+
==కౌగిలించి చేసుకునేవే ప్రేమ వందనాలు==
 
==కౌగిట్లో పరువాలు పడతియిచ్చే నజరానాలు==
 
==కౌగిట్లో పరువాలు పడతియిచ్చే నజరానాలు==
 
==కౌగిలింతకన్న సుఖం లేదు - కాపురమంత మజా లేదు==
 
==కౌగిలింతకన్న సుఖం లేదు - కాపురమంత మజా లేదు==
Line 750: Line 752:
 
==కౌగిళ్ళ గుసగుసలు కాముని దరహాసాలన్నట్లు==
 
==కౌగిళ్ళ గుసగుసలు కాముని దరహాసాలన్నట్లు==
 
==కౌగిళ్ళ పందిట్లో పూలంగి సేవలన్నట్లు==
 
==కౌగిళ్ళ పందిట్లో పూలంగి సేవలన్నట్లు==
==కౌగిళ్ళ బంధాలేసి బుగ్గల్లో మందారాలు పూయిస్తే అందాల గంధాలు పూస్తా అందిట ==
+
==కౌగిళ్ళ బంధాలేసి బుగ్గల్లో మందారాలు పూయిస్తే అందాల గంధాలు పూస్తా అందిట==
==కౌగిళ్ళ స్వర్గాలు కాముని రాజమార్గాలు అన్నట్లు ==
+
==కౌగిళ్ళ స్వర్గాలు కాముని రాజమార్గాలు అన్నట్లు==
  
 
[[వర్గం:సామెతలు]]
 
[[వర్గం:సామెతలు]]
 +
[[వర్గం:మొక్కై వంగనిది మానై వంగునా]]

Revision as of 06:22, 25 May 2020

భాషా సింగారం
సామెతలు
ఊ-ఋ
అం అః
గ-ఘ
చ-ఛ
డ-ఢ
శ-ష స-హ
క్ష
జాతీయములు
ఎ, ఏ, ఐ ఒ, ఓ, ఔ
క, ఖ గ, ఘ చ, ఛ జ, ఝ
ట, ఠ డ, ఢ
త, థ ద, ధ
ప, ఫ బ, భ
క్ష
పొడుపు కధలు
ఆశ్చర్యార్థకాలు
నీతివాక్యాలు
పొడుపు కథలు
"అ" నుండి "క్ష" వరకు


సామెతలు లేదా లోకోక్తులు (Proverbs) ప్రజల భాషలో మరల మరల వాడబడే వాక్యాలు. వీటిలో భాషా సౌందర్యం, అనుభవ సారం, నీతి సూచన, హాస్యం కలగలిపి ఉంటాయి. సామెతలు ఆ భాష మాట్లాడే ప్రజల సంస్కృతిని, సాంప్రదాయాలను ప్రతిబింబిస్తాయి. "సామెత లేని మాట ఆమెత లేని ఇల్లు" అంటారు. సామెతలకు ఏ ఒక్కరినీ రచయితగా చెప్పలేము. ప్రజలు తమ అనుభవాల్లోనుంచే సామెతలను పుట్టిస్తారు.


సామెతలు ప్రసంగానికి దీపాల్లాంటివి. అవి సంభాషణకు కాంతినిస్తాయి. సామెతలో ధ్వని ఉంటుంది. ప్రసంగోచితంగా ఒక సామెతను ప్రయోగిస్తే పాలల్లో పంచదార కలిపినట్లుంటుంది. సామెతలు సూత్రప్రాయంగా చిన్న వాక్యాలుగా ఉంటాయి. ఇవి ఒక జాతి నాగరికతను చెప్పకనే చెబుతుంటాయి. ఇవి పూర్వుల అనుభవ సారాన్ని తెలియజేసే అమృత గుళికలు ("ఆకలి రుచి ఎరుగదు. నిద్ర సుఖమెరుగదు"). పండితులకు, పామరులకూ పెట్టని భూషణాలు ("ఊరక రారు మహానుభావులు"). సామెతలు ఒక నీతిని సూచింపవచ్చును ("క్షేత్రమెరిగి విత్తనం వెయ్యాలి, పాత్రమెరిగి దానం చేయాలి"). ఒక అనుభవ సారాన్ని, భావమును స్ఫురింపజేయవచ్చును ("ఓడలు బళ్ళవుతాయి, బళ్ళు ఓడలవుతాయి", "కడివెడు గుమ్మడి కాయైనా కత్తిపీటకు లోకువే"). ఒక సందర్భములో సంశయమును నివారించవచ్చును ("అందానికి కొన్న సొమ్ము అక్కరకు పనికొస్తుంది"). వ్యక్తులను కార్యోన్ముఖులను చేయవచ్చును ("మనసుంటే మార్గముంటుంది") ప్రమాదమును హెచ్చరించవచ్చును ("చిన్న పామునైనా పెద్దకర్రతో కొట్టాలి"). వాదనకు ముక్తాయింపు పాడవచ్చును ("తాంబూలాలిచ్చేశాను తన్నుకు చావండి"). హాస్యాన్ని పంచవచ్చును ("ఆత్రపు పెళ్ళికొడుకు అత్తవెంట పడ్డాడట").[1]


ఇక్కడ "క" అక్షరంతో మొదలయ్యే కొన్ని సామెతలు, వాటి వివరణలు ఇవ్వబడ్డాయి.


రచయితలు గమనించండి : క్రొత్త సామెతలు అక్షర క్రమంలో చేర్చండి. ఒకో అక్షరానికి ఒకో పేజీ కేటాయించబడింది. సంక్షిప్తమైన వివరణ ఈ పేజీలోనే వ్రాయవచ్చును. సుదీర్ఘమైన వివరణాదులు వ్రాయదలచుకొంటే ఆ సామెతకు వేరే పేజీ ప్రారంభించండి. సాయి విజ్ఞేష్ మాడ ని నోట్లో పెట్టినట్టు

Contents

కంగారులో హడావుడి అన్నట్లు

కంచం అమ్మి మెట్టెలు కొన్నట్టు

అనవసరపు ఖర్చు చేసే వారినుద్దేశించి ఈ సామెత చెప్తారు.

కంచం, చెంబూ బయట పారేసి రాయి రప్ప లోపల వేసు కున్నట్లు

బాగా అవసరమయిన వాటిని అవివేకముతో నిర్లక్షముచేసి, అనవసరమయిన వాటిని కూడబెట్టు వానిని ఉద్దేశించి ఈ సామెతను చెప్పుదురు.

కంచం నిండా తిని, మంచానికి అడ్డంగా పడుకున్నట్లు

ఏ పని చెయ్యకుండా, తిని పడుకునే వాళ్ళ గురించి ఇలా అంటూ ఉంటారు.

కంచాలమ్మ కూడబెడితే మంచాలమ్మ మాయం చేసిందని

ఒకరు సంపదను కూడబెడితే మరొకరు దానిని వృధా చేస్తే ఆ సందర్భంలో ఈ సామెతను ఉపయోగిస్తారు.

కంచానికి ఒక్కడు - మంచానికి ఇద్దరు

కంచి లో చేయబోయే దొంగతనానికి కాళహస్తి నుంచే వంగి నడిచినట్లు

అత్యంత అమాయకపు చక్రవర్తిని గురించి ఈ సామెత వాడతారు.

కంచు మ్రోగునట్లు కనకంబు మ్రోగునా?

పైపై దర్పం ప్రదర్శించేవారు తమలో ఏమీ లేకపోయినా గొప్పలు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. బుద్ధిమంతులయినవారు తమకు ఎంతో తెలిసినా గర్వం ప్రదర్శించకుండా సౌమ్యంగా ఉంటారు. ఇది వేమన శతక పద్య భాగము.

కంచె లేని చేను, తల్లి లేని బిడ్డ ఒక్కటే

ఏ విధముగా నయితే కంచె లేని చేను రక్షణ లేక పశువుల పాలవునో, అటులనే తల్లి అండ లేని బిడ్డ అధోగతి పాలవునని ఈ సామెత అర్థం.

కంచేచేను మేసినట్లు

కంచె అంటే చేనుని రక్షించేది, కాని ఆ కంచే చేనుని మేసిందంటే చేనుకి మఱి రక్షణ లేదుకదా? అలాగే రక్షణ కల్పించ వలసిన వారే ఆపద కలిగించినప్పుడు ఈ సామెతను వాడుతారు.

కంచే చేనుమేస్తే కాపేమి చేయగలడు?

దొంగ పశువులు పంటను మేయకుండా పంట చేలకు కంచె వేస్తారు. కానీ ఆ కంచే చేను మేస్తే ఎవరు ఏమి చేయలేరని భావము.

కంచె మంచిది కాకపోతే చేను కొల్లబోతుంది

ఇది వ్యవసాయదారుల సామెత. పొలానికి కంచె గట్టిగా వుండాలి. లేకుంటే దొంగ గొడ్లు వచ్చి పంటను నాశనం చేస్తాయని దీనర్థం.

కంచెమీద పడ్డ గుడ్డను మెల్లగా తీయాలి

ముళ్ళ కంప పైన పడిన గుడ్డను మెల్లగా తీయాలి. లేకుంటే చిరిగి పోతుంది. అలాగే ఏదైనా కష్టం వచ్చినప్పుడు జాగ్రత్తగా మెలగి దానినుండి బయట పడాలని ఈ సామెత అర్థము.

కంచె వేసినదే కమతమన్నట్లు

కంటికి ఇంపైతే నోటికీ ఇంపే

తినే పదార్థము ఏదైననూ ముందుగా నోటికంటే కూడా కంటికి బాగుండాలి (శుచి, శుభ్రముగా ఉండాలి). ఆపైనే అది నోటికీ ఇంపుగా ఉంటుంది. అదే అసలు కంటికే బాగా లేకపోతే, రుచితో నిమిత్తం లేకుండా పారవేచెదరు.

కంటికి తగిలే పుల్లను - కాలికి తగిలే పుల్లను కనిపెట్టి తిరగాలి

తన చుట్టుప్రక్కల పొంచి వున్న ప్రమాధములను కనిపెట్టుకొని తిరగాలని దీని అర్థము

కంటికి రెప్ప కాలికి చెప్పు

కంటికి రెప్ప ఏ విధముగా నయితే రక్షగా ఉండునో, చెప్పు కాలికి అదే విధముగా రెప్పవలె ఉండునని ఈ సామెత అర్థం.

కంటికి రెప్ప దూరమా

కంటి రెప్ప కంటిపైనే వుండి కంటికి రక్షణగా వుంటుంది. అది దూరము కాదు అనే అర్థంతో ఈ సామెతను ఉపయోగిస్తారు.

కంటివంటి ప్రకాశం లేదు - మంటివంటి ఆధారం లేదు

కండలేని వానికే గండం

బలం లేని వారికే ప్రమాదమని ఈ సామెత అర్థం.

కంతి తలగడ కాదు చింత తీరిక కాదు

కణితి లావుగా ఉంది కదాని అదంతా శరీర బలానికి సంబంధించింది కాదు. అలాగే చింత విచారం కలిగిన మనిషి వూరకనే ఖాళీగా కూర్చున్నాడు కదా అని అనుకుంటే అది పొరపాటే. పరిశీలించి జాగ్రత్తగా వాస్తవాలను తెలుసుకోవాలని, భ్రమలకు గురికాకూడదని

కందకి లేని దురద కత్తిపీట కెందుకు?

కందను కత్తిపీటతో తరిగి వంట చేస్తారు. తరగబడ్డ కందకు లేని బాధ, తరిగిన కత్తిపీటకు ఉండదు కదా. ఈ విషయాన్నే, ఎవడైనా బాధితుడికి, తాను పడిన కష్టం తాలూకు బాధ లేకపోయిన సందర్భములో ఈ సామెతను వాడెదరు.

కందకు లేదు చేమకు లేదు తోటకూరకెందుకు దురద

ఇదే అర్థము తెలియచేసే మరో సామెత చూడండి. కందకి లేని దురద కత్తిపీటకెందుకు?

  • కంద దుంప, చేమ దుంపకు కొంత దురద వుంటుంది......

కంది పండితే కరువు తీరుతుంది

కందం చెప్పినవాడు కవి - పందిని పొడిచినవాడు బంటు

కందెన వేయని బండికి కావలసినంత సంగీతం

కందెన వేయని బండి నడుస్తున్నప్పుడి ఇరుసు ఒరిపిడికి కీస్ స్ స్స్ అనే శబ్దం నిరంతరాయంగా వస్తుంటుంది. దానికి కందెన వేస్తే ఆ శబ్దం రాదు. ఆవిదంగా వచే శబ్దాన్నే సంగీతం పాడుతున్నదే ఈ బండి అని వేళాకోలంగా అంటుంటారు.

కంపలో పడ్డ గొడ్డు వలె

ముళ్ళకంపలో పడిన గొడ్డు, తెలివిలేక తప్పించుకును ప్రయత్నములో మరింత బాధకు లోనవును. అదే విధముగా అవివేకులయిన వారు, కష్టములనుండి బయటపడు మార్గము తెలియక మరింత కష్టముల పాలగుదురు. అటువంటి సందర్భంలో చెప్పేదే ఈ సామెత.

కంప తొడుగు ఈడ్చినట్లు

కంసాలింటికెడితే బంగారమంటదుగానీ, కుమ్మరింటికెడితేమాత్రం మట్టి అంటుకుంటుంది

కంసాలికూడు కాకులు కూడా ముట్టవు

కంసాలి బర్రెనమ్ముతున్నాడు, లోపల లక్కవుందేమో చూడరా అన్నట్లు

కంసాలి దొంగతనం కంసాలికే తెలుస్తుంది

కంసాలి అనగా బంగారపు పనిచేసే వాడు. అతను చేసే బంగారము దొంగతనము ఎవరు కనిపెట్టలేరనిదీనర్థం.

కక్కిన కుక్క వద్దకూ కన్న కుక్క వద్దకూ కానివాణ్ణయినా పంపరాదు

కక్కిన కుక్క మరియు అప్పుడే కనిన కుక్క రెండునూ తీవ్రమయిన బాధలో ఉండును. అటువంటి స్థితిలో వాటి వద్దకు వెళ్ళుట ప్రమాదహేతువు. ఆ ప్రమాదము ఎంతటి తీవ్రమంటే, శతృవుని కూడా ఆ కుక్క దరికి పంపలేనంత తీవ్రమయినది.

కక్కిన కూటికి ఆశించినట్లు

అతి నీచమైన బ్రతుకు మనపై ఇష్టం లేని వారి వద్ద ఎదైనా ఆశించడం.

కక్కుర్తి మొగుడు పెళ్ళాం కడుపు నొప్పిబాధ ఎరుగడు

డబ్బుకు కక్కుర్తి పడే మొగుడు, పెళ్ళానికి కడుపు నొప్పి వచ్చినా, డబ్బు ఖర్చు అవుతుందని ఆమె బాధను ఎరగనట్టు నటించును. డబ్బుకు కక్కుర్తి పడే వాళ్ళను ఉద్దేశించి ఈ సామెతను వాడెదరు.

కక్కుర్తి పడ్డా కడుపు నిండాలి

కక్కొచ్చినా కళ్యాణ మొచ్చినా ఆగవు

కక్కొచ్చినా కళ్యాణమొచ్చినా ఆగవు అంటే ఏదైనా పని జరిగే సమయం ఆసన్నమైనప్పుడు ఆ పని జరగక మానదు. కొన్ని పనులు ప్రారంబమైతే ఆతర్వాత ఆ పనులు ఎవరి ప్రాబల్యంలేక పోయినా అవి పూర్తవుతాయి. అలాంటి సందర్భంలో చేప్పేదే ఈ సామెత.

కటికవానికి కత్తి అందించినట్లు

కట్టని నోరు కట్ట లేని నది ప్రమాద కరము

వరద కట్ట లేని నది అదుపు లేని నోరు ప్రమాదములే అని ఈ సామెత అర్థము. కట్టిన యిల్లు - పెట్టిన పొయ్యి

కట్టిన యింటికి వంకలు చెప్పేవారు మెండు

కట్టిన వారు ఒకరైతే కాపురంచేసేవారు ఇంకొకరు

కట్టినవాని కొక యిల్లయితే అద్దెకున్న వానికి అన్నీ యిళ్ళే

కట్టుకున్నదానికి కట్టు బట్టల్లేవు కానీ, ఉంచుకున్నదానికి ఉన్ని బట్టలు కొంటానన్నాడట

సొంత వాళ్ళని పట్టించుకోక గాలికి వదిలేసి, పరాయి వారికి సేవలు చేసే బుద్ధిలేని వానిని ఉద్దేశించి ఈ సామెత చెప్పుదురు.

కట్టుకొన్న పెండ్లామే చేయాలి - కన్నతల్లే చేయాలి

కట్టుకొన్న మగడు - పెట్టెనున్న నగలు

కట్టుకొన్న వాడికంటే వుంచుకున్న వాడి మీదే ప్రేమ ఎక్కువ

కట్టు లేని ఊరు - గట్టు లేని చెరువు

ప్రతి వూరికి కొన్ని కట్టుబాట్లు వుండాలి. అనగా కొన్ని పద్ధతులు. అలా లేకపోతే ఆ వూరు చెడిపోతుందని దీని అర్థము. ఎలాగంటే గట్టులేని చెరువు నిండదు కనుక.

కట్టె వంకరను పొయ్యి తీరుస్తుంది.

కట్టేవి కాషాయాలు - చేసేవి దొమ్మరి పనులు

శ్రీరంగడు అంటే శ్రీ మహా విష్ణువు. శ్రీరంగనీతులు అంటే శ్రీ మహా విష్ణువు పేరుతో చెప్పే నీతులు. దొమ్మరి కులస్తులలో కొంత మంది పేదరికం మరియు ఆకలి వల్ల మనసు చంపుకుని వ్యభిచారం చేస్తారు. కొంత మంది తాము గౌరవంగల మనుషులమని చెప్పుకుంటూనే అందుకు విరుద్ధంగా వ్యభిచారిణులతో పడుకుంటారు. శ్రీరంగ నీతులు చెపుతూ దొమ్మరి గుడిసెలలో దూరడం అంటే దేవుని పేరుతో నీతులు చెపుతూ అందుకు విరుధ్ధముగా పాడు పనులు చెయ్యడం అని అర్థం.

కడగా పోయే శనీశ్వరుడా మా యింటిదాకా వచ్చి పొమ్మన్నట్లు

ఏరి కోరి కష్టాలు కొని తెచ్చుకునేవారినుద్దేశించి చెప్పిన సామెత ఇది.

కడచిన దానికి వగచుట యేల?

గతం గతః. గతించిన దానికి చింతించి ప్రయేజనము లేదని ఈ సామెతకు అర్థం.

కడివెడు గుమ్మడికాయైనా కత్తిపీటకి లోకువే

గుమ్మడికాయ కూరగాయలలో పెద్దది. ఐనా కత్తి పీటతో దానిని తరగటం సులభమే. అలాగే, బయటి వారిలో ఎంత పేరుప్రతిష్ఠలు సంపాదించినా ఇంట్లో వారు చనువుగాను కొన్ని సందర్భాలలో చులకనగాను చూస్తారు. అలాంటి సమయంలో ఈ సామెత చెప్తారు.

కడివెడు పాలలో ఒక్క ఉప్పుకల్లు

కడివెడు పాలలో అయినా ఒక్క చిన్న ఉప్పు కల్లు పడితే ఆ పాలన్ని విరిగి పోతాయి.

కడుపా కళ్ళేపల్లి చెరువా?

బాన కడుపు వున్నవారినుద్దేశించి చెప్పినదీ సామెత.

కడుపా - చెరువా?

తిండి ఎక్కువ తినే వారినుద్దేశించి చెప్పినది ఈ సామెత.

కడుపుకు పెట్టిందే కన్నతల్లి

కడుపు చించుకుంటే కాళ్ళ మీద పడుతుంది

కడుపు చించుకున్నా గారడీ విద్యే అన్నట్లు

కడుపుతో ఉన్నామె కనక మానుతుందా

కడుపుతో వున్నామె తప్పక కంటుంది. ఇది తప్పక జరుగు తుంది అని చెప్పే సందర్భంలో ఈ సామెతను వాడుతారు.

కడుపు కూటికేడిస్తే కొప్పు పూలకు ఏడ్చి నట్ట్లు

ఎవరి అవసరం వారిది. అవసరం లేనిదాన్ని ఎంతిచ్చినా వృధా.

కడుపు నిండిన వానికి గారెలు చేదు

సంతృప్తిగా తిన్నవారికి మరేది రుచించదు. ఎంత రుచిగా వున్నా మరేమి తినలేరు. ఆ సందర్భంలో చెప్పేదే ఈ సామెత.

కడుపు నిండితే గారెలు వగరు

కడుపులో లేనిది కౌగలించుకుంటే వస్తుందా?

ఈ సామెత పైపై ప్రేమలు ప్రదర్శించే వారికి వర్తిస్తుంది. మనసులో ఎలాంటి ప్రేమ లేకపోయినా ప్రజల మెప్పు కోసం బాధల్లో ఉన్నవారిని కౌగిలించుకున్నంత మాత్రాన వారికి సాంత్వన చేకూరదు. లేని ప్రేమలు ప్రదర్శించవద్దని దీని అర్థం.

కడుపు చించుకుంటే కాళ్ళ మీద పడుతుంది

కడుపును నిజంగా చించుకున్నట్లయితే, పడేదేదయినా మన కాళ్ళ మీదే కదా! నష్టం మనకే కదా. ఈ విషయాన్నే, మనకే నష్టం కలిగించే నిజాన్ని ఇతరులకు తెలియచేసే సందర్భంలో ఈ సామెత ద్వారా చెప్పుచున్నారు.

కడుపు నొప్పికి కంట్లో కలికం పెట్టినట్లు

కడుపున పుట్టిన బిడ్డ - కొంగున కట్టిన రూక ఆదుకుంటాయి

కడుపు నిండిన బేరాలు - కడుపు నిండిన మాటలు

కడుపులో ఎట్లా వుంటే కాపురమట్లా వుంటుంది

కడుపులో చల్ల కదలకుండా

ఏమాత్రం కష్టం చేయకుండా..... అని అర్థము.

కడుపులోని మంట కానరాని మంట

కడుపులో మంట కనబడదు/

కడుపులో లేని ప్రేమ కౌగిలించుకుంటే వస్తుందా?

కడుపులో లేని శాంతి కౌగిలింతలో దొరుకుతుందా?

కడుపు వస్తే కనే తీరాలి

కడుపే కైలాసం - యిల్లే వైకుంఠం

తిండి ద్యాస ఎక్కువ వున్నవారినుద్దేశించి చెప్పినది ఈ సామెత.

కణత తలగడ కాదు. కల నిజం కాదు

కలలు నిజమవుతాయని నమ్మేవారి నుద్దేశించి చెప్పినది ఈ సామెత.

కతికితే అతకదు

కత్తిమీద సాము చేసినట్లు

కత్తిమీద సాము చేస్తే తెగుతుంది. ప్రమాధకరమైన పనిచేస్తున్నవారినుద్దేశించి చెప్పే సామెత ఇది

కత్తి తలగడకాదు - కల నిజం కాదు

కత్తిపోటు తప్పినా కలం పోటు తప్పదు

కత్తిమీద సాము

చాల ప్రమాధకరమైన పని అర్థము,

కత్తు కలిస్తే పొత్తు నిలుస్తుంది

కత్తెరలో వాన కనకపు పంట

ఇది వ్యవసాయ ధారుల సామెత. కత్తెర కార్తె పంటలు వేయడానికి చాల మంచి అధను అని దీని అర్థము.

కథ అడ్డం తిరిగింది

కథ కంచికీ - మన మింటికీ

కదిపితే కందిరీగల తుట్టె

కదిలిస్తే కంపు

కదిలిస్తే గచ్చపొద

కథకు కాళ్ళు లేవు - ముంతకు చెవులు లేవు

కని గ్రుడ్డి, విని చెవుడు

కనిపెంచిననాడు కొడుకులుగానీ, కోడళ్ళు వచ్చాక కొడుకులా?

కనులు మూడు గలవు కాడు త్రినేత్రుండు

కొబ్బరి కాయ (కొబ్బరికాయకు మూడు కన్నులుంటాయి... )

కనుమునాడు కాకి అయినా కదలదు

కనుమునాడు కాకి గూడా మునుగుతుంది

కనుమ పండగనాడు అందరూ స్నానం చేయాలని చెప్పే సామెత ఇది.

కనుమునాడు మినుము కొరకాలి

కన్నతల్లికి కడుపుకు పెడితే, పినతల్లికి పిర్రకాలిందట

కన్నతల్లికైనా మరుగుండాలి

కన్నమ్మకే పొగరు - ఉన్నమ్మకే పొగరు

కన్నామేగానీ, కడుపులో పెట్టుకుంటామా?

కన్ను పోయేంత కాటుక పెట్టదన్నట్లు...

కన్నుబోయేటంతటి కాటుక అనవసరమన్నట్టు. అతి ఎప్పుడు అనర్థమే అని. ఎప్పుడైనా, ఎక్కడైనా ఎంత వరకు ఉండాలో అంత వరకు ఉంటేనే క్షేమదాయకమని ఈ సామెత అర్థం.

కన్నామేగానీ, కడుపులో పెట్టుకుంటామా?

కన్ను ఎరుగకున్న కడుపు ఎరుగుతుంది

కన్ను గుడ్డిదయితే కడుపు గుడ్డిదా?

కన్ను చూచి కాటుక - పిర్ర చూచి పీట

కన్ను చూచిన దానిని నమ్ము - చెవి విన్నదానిని నమ్ము

చెప్పుడు మాటలు విని చెడిపోవద్దని హెచ్చరించే సామెత ఇది.

కన్నె నిచ్చినవాణ్నీ, కన్ను యిచ్చినవాణ్నీ కడవరకూ మరువరాదు

కన్నూ మనదే - వేలూ మనదే అని పొడుచుకుంటామా?

కన్నెర్రపడ్డా మిన్నెర్రపడ్డా కురవక తప్పదు

కన్యలో చల్లితే ఊదుకుని తినటానికయినా ఉండవు

కన్యా రాసిలో పంట పెడితే ఫలితముండని తెలియ జెప్పే సామెత ఇది.

కన్నొకటి లేదు గానీ కాంతుడు కాడా?

కపటము బయట దేవుడు - ఇంట్లో దయ్యము

కప్పకాటు - బాపనపోటు లేవు

కప్పలు కూస్తే వర్షం పడుతుంది

ఇది వ్యవసాయధారుల సామెత. కప్పలు అరిస్తే వర్షం వస్తుందని రైతుల నమ్మిక.

కప్పి పెట్టుకుంటే కంపు కొట్టదా?

కమ్మ అండ గాదు - తుమ్మ నీడ కాదు

కమ్మకు వరస లేదు - కప్పకు తోక లేదు

కమ్మగుట్టు గడప దాటదు

ఇది కులాల గురించి చెప్పిన సామెత. కమ్మవారి ఇండ్లలోని విషయాలు బయటకు తెలియవు అని దీని అర్థం.

కమ్మని రోగాలూ, తియ్యని మందులూ వుంటాయా

కమ్మనీ, తుమ్మనీ నమ్మరాదు

కమ్మరి వీధిలో సూదులమ్మినట్లు

కమ్మరి అంటే ఇనుప వస్తువులను తయారు లేదా సరి చేసేవాడు. ఇంగ్లీషులో blacksmith అంటారు. కమ్మరులు నివాసముండే చోట సూదులు ( ఇనపవేగా ఇవి కూడా) అమ్మబోవటం తెలివితక్కువ పని.

ఇంగ్లీషులో ఇలాంటి సామెత ఒకటున్నది. 'Carrying coal to NewCastle' అని. అంటే న్యూకాజిల్ అనే ఊరికి బొగ్గు మోసుకు పోయినట్టు అని. ఇంగ్లండులో న్యూకాజిల్ అనేది బొగ్గు గనులకు ప్రసిద్ధి.

కయ్యానికైనా, వియ్యానికైనా సమవుజ్జీ కావాలి

కరక్కాయ - కన్నతల్లి

కరక్కాయ ఆయుర్వేధంలో వాడే ఒక దినుసు కాయ. ఇది వంటికి చాల మంచి చేస్తుంది. ఎలాగంటే తల్లి లాగ అని దీని అర్థము.

కరణం, కాపూ నా ప్రక్కనుంటే కొట్టరా మొగుడా ఎట్లా కొడతావో చూస్తా అందట

కరణంతో కంటు కాటికి పోయినా తప్పదు

కరణం సాధువూ కాడు - కాకి తెలుపూ కాదు

కరణము ఏనాటికి మంచి వాడు కాడు. తెల్లని కాకి ఎలా వుండదో మంచి కరణం కూడా వుండడని దీని అర్థం.

కరణానికీ కాపుకీ జత - ఉలికీ గూటానికీ జత

కరణానికి తిట్టు దోషం - చాకలికి ముట్టు దోషం లేదు

కరణం చేసే మోసపు పనులకు అతని ఇలాక లోని ప్రజలందరు తిడుతారు. చాకలి అన్నిరకాల బట్టలను ఉతుకు తాడు. అలా..... కరణానికి తిట్టు దోషం, చాకలికి ముట్టు దోషం వుండదని అర్థం.

కరణాన్ని, కంసాలిని కాటికి పోయినా నమ్మరాదు

ఇది కులాలకు సంబంధించిన సామెత. కరణం ఎప్పుడు ఒకరికొకరికి తగాదాలు పెట్టుతుంటాడు. అదే విధంగా కంసాలి అనగా బంగారపు పని చేసే వాడు..... ఇతడు తన తల్లి తాళిబొట్టులోనుండి కూడా కొంత బంగారాన్ని తస్కరిస్తాడని నానుడి. ఈవిధంగా ఈ సామెత పుట్టింది.

కరణాలూ కాపులూ ఏకమయితే కాకులు కూడా ఎగురలేవు

కరణము మరియు కాపు (మునసబు) వీరిద్దరు గ్రామ పెద్దలు. వీరిద్దరు కలిస్తే ఏమైనా చేయగలరిని దీనర్థం.

కరతలామలకము

కరతల (అరచేతిలోని) ఆమలకము (ఉసిరికాయ) వలె. స్పష్టముగనున్నదని భావము.

కరస్థబిల్వన్యాయము : నిశ్శేపోపనిషత్సార స్తదేత దితి సాంప్రథమ్‌, ఉక్త్వా విష్క్రియతే సాక్షా త్కరవిన్యస్తబిల్వవత్‌

కరవమంటే కప్పకి కోపం, విడవమంటే పాముకి కోపం

ఒక కప్పని పాము నోటిలో కరుచుకోని ఉన్నదంట అటువంటి సమయంలో అటుగా వెళ్తున్న దానయ్యని తీర్పు అడిగినాయంట పామేమో తినాలి అదే న్యాయం, ఇది నా ఆహారం అని అన్నదంట! కప్పేమో నేను బలహీనుడిని, మైనారిటీ వాడిని నన్ను కాపాడాలి రాజ్యాంగం ప్రకారం అన్నదంట! దానయ్యకేమి చెప్పాలో అర్థం కాలేదంట, అందుకే అతను ఉన్న స్థితిలో ఎవరు ఉన్నా ఇలా అంటారు "కరవమంటే కప్పకి కోపం, విడవమంటే పాముకి కోపం"

కరువుకాలంలో ఒల్లనివాడు పంటకాలంలో పంపమని వచ్చాడట

కరువుకు గ్రహణాలు మెండు

కరివేపాకు కోసేవాడే వాడినట్లు

కరువుకు దాసరులైతే పదాలెక్కడ వస్తాయి?

కరువునాటి కష్టాలుండవు గానీ కష్టాలనాటి మాటలుంటాయి

కరువులో అధికమాసం అన్నట్లు

కరువు మానుప పంట - మిడతల మానప పంట

కరువులో అరువు అన్నట్లు

కరువులో కవల పిల్లలు

కర్రలేని వాడిని గొర్రె కూడా కరుస్తుంది

పరిస్థితులు అనుకూలముగా లేనపుడు, ఎన్నడూ కూడా జరగని విచిత్ర పరిస్థితులను ఎదురుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ విషయాన్నే, చేతిలో కర్ర లేని కాపరికి సాధు జంతువయిన గొర్రె కూడా కరుస్తుంది, అన్న నిత్యజీవిత సత్యము ద్వారా ఈ సామెత వివరిస్తోంది.

కర్ర విరగకుండా - పాము చావకుండా

ఎటూ తేలని వ్యవహారము గురించి చెప్పినది ఈ సామెత.

కర్రు అరిగితేనే కాపు బ్రతుకు

కర్మకి అంతం లేదు

కర్కాటకం చిందిస్తే కాటకముండదు

కర్కాటకం కురిస్తే కాడిమోకు తడవదు

కర్మ ఛండాలుని కంటే - జాతి ఛండాలుడు మేలు

కర్ణుడు లేని భారతం - శొంఠి లేని కషాయం ఒక్కటే

కర్ణునితో భారతం సరి - కార్తీకంతో వానలు సరి

కలకాలం ఆపదలు కాపురముంటాయా?

కలకాలపు దొంగ ఒకరోజు దొరుకుతాడు

కల్పవృక్షాన్ని కాఫీపొడి అడిగినట్లు

కలిగినింటి బిడ్డ కాకరకాయ పైకి కనపడవు

కాకరతీగకు కాసే కాయలు ఆకులు దట్టంగా ఉండటం వల్ల ఆకు మాటున ఉండి పైకి వెంటనే కనిపించవు. అలాగే ధనవంతుల ఇంట పుట్టిన బిడ్డ సామాన్య ప్రజల బిడ్డలాగా వీధుల్లో అంత తొందరగా కనిపించడు.

కలల అలజడి కవ్వింతల రాజ్యం అన్నట్లు

కలలో జరిగింది ఇలలో జరగదు

కలలో భోగం కలతోటే సరి

కలవారింటి ఆడపడుచుకు కాకరకాయ కానరాదు

కల్ల పసిడికి కాంతి మెండు

కలిగినదంతా కడుపు కోసమే - ఎంత పెంచినా కాటి కోసమే

కలిగిన వారికి అందరూ చుట్టాలే

కలిగినమ్మ గాదె తీసేటప్పటికి లేనమ్మ ప్రాణం పోయిందట

కలిగినమ్మ రంకు - కాషాయ బొంకు ఒక్కటే

కలిపి కొట్టరా కావేటి రంగా!

కలిమి ఉన్నంత సేపే బలగము

కలిమికి పొంగరాదు - లేమికి క్రుంగరాదు

కలిమి గలవాడే కులము గలవాడు

కలిమిగల లోభికన్నా పేద మేలు

కలిమిలేములు కావడి కుండలు

కష్టలు ఎల్లకాలముండవని చెప్పడానికి ఈ సామెతను ఉపయోగిస్తారు.

కలిసొచ్చే కాలానికి కుందేలు వంటింట్లోకి వస్తుంది

కలిసొచ్చే కాలానికి నడిచొచ్చే పిల్లలు

కల్ల పసిడికి కాంతి మెండు

నకిలి బంగారానికి మెరుగు ఎక్కువని అర్థం.

కలసి ఉంటే కలదు సుఖం

కలిసిమెలిసి వుంటే వారికి సుఖం వుంటుంది. విడిపోతే కష్టాలు తప్పవు. అలా పుట్టింది ఈ సామెత. ఇలాంటిదే మరో సామెత; 'ఐకమత్యమే మహా బలం'

కలిసొచ్చే కాలం వస్తే నడిచొచ్చే కొడుకు పుడతాడు

పుట్టుకతోనే ఏ బిడ్డా నడవలేడు. కానీ ఈ సామెతను (కాలం కలిసివస్తే నడిచివచ్చే కొడుకు పుడతాడు) అనుకోనిరీతిలో సహాయం కలిసివచ్చే సందర్భములో ఉదహరిస్తారు. అనగా కష్టకాలములో అందిన ఆశించని సహాయము, నడచి వచ్చే కొడుకు యొక్క పుట్టుకతో సమానము అని పోల్చుచున్నారు.

కలుపు తీయని మడి - దేవుడు లేని గుడి

కలుపు తీయనివారికి కసువే మిగుల్తుంది

కల్లు త్రాగిన కోతిలా

అసలే అది కోతి, అది చేసే పనులు అల్లరి చిల్లరగా వుంటాయి. అలాంటిది కల్లు తాగితే ఇక దానిని ఆపడం ఎవరి తరం కాదు. ఈసామెతను ఇంకొంత పొడిగించి ఇలా కూడా అంటుంటారు. అసలే కోతి.... కల్లు తాగింది.... దాన్ని తేలు కుట్టింది,,, పైగా నిప్పు తొక్కింది;; అతిగా ఆగడం చేసె వాళ్లకు ఈ సామెత వర్తిస్తుంది.

కలిగిన వానికి అందరూ చుట్టాలె

ఇది లోక సహజం: ధనవంతుని అందరు చుట్టాలే. అందుకే సుమతీ శతక కారుడన్నాడు:... ఎప్పుడు సంపద కలిగిన అప్పుడు బందువులు వత్తురు అని

కల్యాణానికి ఒకరు వొస్తే కన్నం వేయటానికి ఇంకొకరొస్తారు

కళ్ళలో నీటిని తుడవగలంగానీ కడుపులో బాధ తుడవలేం

కళ్ళు ఆర్పే అమ్మ ఇళ్ళు ఆర్పుతుంది

కళ్ళు ఉంటేనే కాటుక

కళ్ళు కళ్ళు సై అంటే కౌగిళ్ళే మల్లెపందిరి అన్నట్లు

కళ్ళు కావాలంటాయి కడుపు వద్దంటుంది

ఆశకొద్దీ ఎక్కువ పదార్థాలు వడ్డించుకున్నా తినలేకపోటం. ఆకలితో వున్నప్పుడు ఎంతో తినాలని ఆశ పడతారు. తీరా తినడానికి కూర్చున్నాక తన కడుపు పట్టినంత మాత్రమే తినగలరు. ఆ వుద్దేశముతో చెప్పినదే ఈ సామెత.

కళ్లు పెద్దవి కడుపు చిన్నది

ఎక్కువ ఆశపడి తక్కువ ఫలితం పొందటం. కంటికి కనిపించిందంతా సొంతం కాదు.

కళ్ళు కావాలంటాయి - కడుపు వద్దంటుంది

కళ్ళు నెత్తి కొచ్చినట్లు

కళ్ళు పెద్దవి - కడుపు చిన్నది

కళ్ళుపోయిన తర్వాత సూర్యనమస్కారాలు చేసినట్లు

కళ్ళెం - పళ్ళెం పెద్దవిగా ఉండాలి

కయ్యానికైనా వియ్యానికైనా సమ ఉజ్జీ వుండాలంటారు.

ఏపని చేయడానికైనా తనకు సమానమైన వాడిని ఎంచు కోవాలని

కవికీ - కంసాలికీ సీసం తేలిక

కవితకు మెప్పు - కాంతకు కొప్పు అందం

కవ్వింతల అల్లరికి కౌగిలింతల ఖైదు

కసవులో పనసకాయ తరగినట్టు

చెడు పనులకు, దుర్మార్గాలకు అవకాశం ఇవ్వటం. పనస కాయను కసవున్నచోట తరిగితే దుమ్మూధూళి అంటుకొని అది తినటానికి పనికిరాకుండా పోతుంది.

కసిపోనమ్మ మసి పూసుకున్నదట

కష్టపడి ఇల్లు కట్టి, కల్లుతాగి తగలబెట్టినట్లు

కష్టపడి సుఖపడమన్నారు

కష్ట సంపాదన - యిష్ట భోజనం

కష్టాలు కలకాలం కాపురం ఉండవు

కష్టే ఫలి

కష్టంచేయ కుండా ఎవరికి ఫలితము దక్కదు. వూరక సంపదలు కలుగవు కష్టపడితేనె ఫలితముంటుందని చెప్పేదే ఈ సామెత అర్థం.

కాకి అరిస్తే చుట్టాలు వస్తారు

కాకి పిల్ల కాకికి ముద్దు

తల్లికి బిడ్డ ఎల్లప్పుడూ ముద్దే అని దీని అర్ధం. నల్లగా లేదా అంద విహీనంగా ఉన్న బిడ్డను ఎదుటి వారు చిన్నచూపు చూసినా ఆ తల్లికి మాత్రం బిడ్డ ముద్దుగానే ఉంటుంది. అందుకే ఎదిటి వారికి ఆ తల్లీ బిడ్డల ముద్దుముచ్చట్లు కాకి పిల్ల కాకికి ముద్దు లా అనిపిస్తాయి

కాకి గూటిలో కోయిల పిల్లలాగా

కాకి ముక్కుకు దొండ పండు

సమంగా లేని జంటను ఇలా అంటారు.

కాకి అరిస్తే భయపడి పక్కింటాయన్ని కౌగలించుకున్నదట

కాకులను కొట్టి గద్దలకు వేయడం

ఫలితం లేని పనిచేసి నప్పుడు ఈ మాటను వాడుతారు. నీపని ఎలా వుందంటే కాకులను కొట్టి గద్దల కేసి నట్టుంది.

కాకున్నది కాక మానదు

కాకుల మధ్య కోయిల లాగా

కాకై కలకాలం మన్నేకంటే - హంసై ఆరునెలలున్నా చాలు

కాగల కార్యం గంధర్వులే తీర్చారు

ఇది మహాభారతంలోని ఓ ఘట్టం నుండి వచ్చింది. పాడవులు అరణ్యవాసం చేస్తూ ఉండగా, వారికి తమ గొప్పదనం చూపించి అవమానించటానికి దుర్యోధనుడు తదితరులు ఘోషయాత్ర పేరిట వారున్న అరణ్య ప్రాంతానికి వస్తూ ఉండగా, గంధర్వ రాజు వారిని ఎదిరించి, యుద్ధం చేసి, ఓడించి, తన రథంలో కట్టిపడేసి తీసుకొనివెళ్ళిపోతాడు. ఈ హడావిడిలో, దుర్యోధనుడి అనుచరుడు ఒకడు తప్పించుకొని, పాండవులను శరణుజొచ్చి, తమ రాజును కాపాడమని కోరతాడు. గంధర్వుల చేతిలో పరాజయం పాలయిన దుర్యోధనుడి భంగపాటును పాండవులు చర్చించుకునే సందర్భంలో, భీముడు అన్న మాటలివి. అనగా మనం ఏదైనా కార్యాన్ని తలపెట్టినపుడు అనుకోకుండా అది మరో విధంగా లేదా మరొకరిచే విజయవంతంగా పూర్తిచేయబడటం.

కాచె చెట్టుకే రాళ్ల దెబ్బలు.

కాయలు కాచే చెట్టుకు రాళ్లు కొట్టి కాయలను రాల్చు కుంటారు పిల్లలు. కాయలు కాయని చెట్టుకు కాయలు లేవు... రాళ్ల దెబ్బలు వుండవు. అదే విదంగా ఇంకో సామెత కూడా ఉంది. 'దున్నే ఎద్దునే పొడుస్తారు' ఆ విధంగా పుట్టినదే ఈ సామెతకాటికి కాళ్ళు చాచినా కుటిలత్వం పోలే

కాటికి కాళ్ళు చాచినా కుటిలత్వం పోలేదు

కాటికి పోయినా కరణాన్ని నమ్మరాదు

కాటికి పోయినా కాసు తప్పదు

కాటిదగ్గర మాటలు కూటి దగ్గర వుండవు

కాటుక కళ్ళ వాడూ - కళ్ళార్పు వాడూ కొంపలు ముంచుతారు

కాడిక్రిందకు వచ్చిన గొడ్డు - చేతికంది వచ్చిన బిడ్డ

కాడిని మోసేవాడికి తెలుస్తుంది బరువు

కాని కాలానికి కర్రే పామై కరుస్తుంది

కాని కూడు తిన్నా కడుపు నిండాలి

కాని పనికి కష్టం మొండు

కానీకి కొబ్బరికాయ యిస్తారని కాశీదాకా పోయినట్లు

కాపురం చేసే కళ కాళ్ళ పారాణి దగ్గరే తెలుస్తుంది

పచ్చగా కాపురం చేయాలని వచ్చిన పెళ్ళి కూతురు అతి జాగ్రత్తగా అందంగా కాళ్లకు పారయణం పెట్టుకొని వస్తుంది. ఇష్టంలేని పెళ్ళికూతురు ఏదో మొక్కుబడిగా పారాణి పెట్టుకొని వస్తుంది. ఆ విషయం గ్రహించిన పెద్దలు ఈ సామెతను చెప్తారు.

కాపు - కరణం ఏకమయితే నీళ్ళు కూడా దొరకవు

కాపుకు విశ్వాసం లేదు - కందికి చమురు లేదు

కాపు బీదైతే కళ్ళం బీద

కాపురం గుట్టు - రోగం రట్టు

కాపురం చేసే కళ కాలు త్రొక్కేవేళే తెలుస్తుంది

కాపుల కష్టం - భూపుల సంపద

కాపుల చదువులు కాసుల నష్టం - బాపల సేద్యం భత్యం నష్టం

కాపుల జాతకాలు కరణాల కెరుక

కామానికి సిగ్గూ లజ్జా లేవు

కామానికి కండ్లు లేవు

కామి గాక మోక్షగామి కాలేడు

కాముని పట్నంలో కౌగిలి కట్నాలన్నట్లు

కామెర్ల రోగికి లోకమంతా పచ్చగా కనబడుతుంది.

దొంగోనికి అందరు దొంగల్లాగా.... మంచోనికి అందరు మంచి వారుగా కనబడతారు. అలా పుట్టిందే ఈ సామెత.

కాయని కడుపూ - కాయని చెట్టూ

కాయలో పత్తి కాయలో ఉండగానే సోమన్నకు ఆరుమూరలు నాకు పదిమూరలు అన్నట్లు

కార్చిచ్చుకు గాడ్పు తోడైనట్లు

కార్చిచ్చు అడవికి ఓ అనర్ధము, దానికి గాలి కూడా తోడైతే ఇక అంతా భస్మీపటలమే. ఒక కష్టానికి మరొకటి తోడైన సందర్భములో ఈ సామెతను ఉదహరిస్తారు.

కారణం లేకుండా కార్యం పుట్టదు

కారాని కాలానికి రారాని పాట్లు

కారుచిచ్చుకు గాలి తోడైనట్లు

కార్యం అయ్యేదాకా తలవంచుకుంటే, కలకాలం తలెత్తుకు తిరగవచ్చు

కార్తీక మాసాన కడవలు కడిగే పొద్దుండదు

కార్తె ముందు ఉరిమినా, కార్యం ముందు వదరినా చెడుతాయి

కాలం గడిచి పోతుంది - మాట నిలిచిపోతుంది

కాలం తప్పిననాడు పై బట్టే పామై కరుస్తుంది

కాలం వచ్చి చిక్కింది గానీ లేడికి కాళ్ళు లేక కాదు

కాలమొక్కరీతిగా గడిపిన వాడే గడిచి బ్రతికిన వాడు

కాలికి చుట్టుకున్న పాము కరవక మానదు

కాలికి దూరమయితే కన్నుకు దూరమా?

కాలికి రాని చెప్పును కడగా వుంచమన్నారు

కాలికి వేస్తే మెడకు - మెడకు వేస్తే కాలికి

కాలికి బలపం కట్టుకు తిరిగినట్లు

కాలిది తీసి నెత్తికి రాచుకున్నట్లు

కాలు కాలిన పిల్లిలా

కాలు కాలిన పిల్లి ఒక చోట నిలవకుండా, అటూ ఇటూ తిరుగుతూ గంతులు వేయును. ఈ విషయమునే ఓ నిలకడలేని వ్యక్తిని ఉద్దేశించి వ్యంగ్యముగా ఈ సామెతను పలికెదరు.

కాలూ, చెయ్యి ఉన్నంతకాలం కాలం గడుస్తుంది

కాలు జారితె తీసుకోవచ్చు.... నోరుజారితె తీసుకోలేరు

నోరు జారడమంటే ఒక మాట అనడము. మాట బయటకు వచ్చిందంటే అది ఎవరో ఒకరు వింటారు. దాన్ని వెనక్కి తీసుకోలేము అనగా ఆమాట అనలేదు అని అనలేరు. అని అర్థము

కాలం కలిసి రాకపోతే కర్రే పామవుతుంది

కాలం కలిసి రాకపోతే ఏ పని చేపట్టినా అది పూర్తి కాదు సరికదా వ్యతిరేక ఫలం వస్తుంది కర్రే పామై కరిచినంత విచిత్రంగా!

కాలు తడవకుండా సముద్రం దాటొచ్చుగానీ కన్ను తడవకుండా జీవితం దాటలేం

కాలంకలిసిరాకపోతే తాడే పామై కరుస్తుంది

ఏపని కావాలన్నా శ్రమతో పాటు కాలంకూడ కలిసి రావాలనే చేప్పే సందర్భంలో ఈ సామెతను వాడుతారు.

కాలం కలిసి వస్తే ఏట్లో వేసినా ఎదురు వస్తుంది

ఇదే అర్థం చెప్పే మరో సామెత కలిసొచ్చే కాలం వస్తే నడిచొచ్చే కొడుకు పుడతాడు.

కాలువ దాటలేని వాడు కడలి దాట గలడా

(ఉట్టికెక్కలేనమ్మ స్వర్గాని కెక్కగలదా..... అలాంటిదే ఈ సామెత కూడా)

కాలు త్రొక్కిన వేళ - కంకణం కట్టినవేళ

కాలు నొచ్చినా, కన్ను నొచ్చినా చేసేవాళ్ళు కావాలి

కాలె కడుపుకు గంజే పానకం

ఆకలి రుచి ఎరుగదు అనే సామెత లాంటిదే ఈ సామెత కూడ. కడుపు ఆకలితో కాలుతుంటే ఏదైనా తిని ఆకలి తీర్చుకోవాలి అని అర్థం.

కాలే గుడిసెకు పీకే వాసమే లాభం

కాళ్లకు రాచుకుంటే కళ్లకు చలువ

వేడిచేసినప్పుడు కళ్ళమంటలు, ఒళ్ళు నొప్పులు లాంటి బాధలు కలుగుతుంటాయి. ఆముదాన్ని అరికాళ్లకు మర్దన చేస్తే ఆ వేడి తగ్గి కళ్లమంటలు పోయి చల్లగా హాయిగా ఉంటుంది. అరికాలిలో శరీరానికి సంబంధించిన నాడీమండలం కేంద్రీకృతం అయి ఉంటుంది. ఆముదం మర్దించినందువల్ల నాడీ మండలం ద్వారా నాడులు చల్లబడి దాని ద్వారా వేడి తగ్గుతుందని చిట్కా వైద్యం ఈ సామెత.

కావడి వంకరైనా గమ్యం చేరడం ముఖ్యం

కావలసినవన్నీ తాకట్టు పెడతా స్వంతం చేసుకుంటావా అందిట

కాళ్ళ తంతే పెరిగేది పుచ్చకాయ - కుళ్ళేది గుమ్మడి కాయ

కాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చిన బేరం కాశీకి వెళ్ళినా దొరకదు

కాళిదాసు కవిత్వం కొంత - నా పైత్యం కొంత అన్నట్లు

కాశీకి పోయి కొంగ పియ్య తెచ్చినట్లు

కాశీకి పోయినవాడూ - కాటికి పోయినవాడూ ఒక్కటే

ఒకప్పుడు... యాత్రలు చేయడానికి ఇప్పుడున్నన్ని ప్రయాంణ సాధనాలు లేవు. యాత్రీకులు ఎడ్లబండ్లమీదను, కాలి నడకనో తీర్థ యాత్రలకు వెళ్ళేవారు. తెలుగు రాష్ట్రానికి కాసి చాల దూరం. కనుక కాశీకి వెళ్ళడానికి కొన్ని నెలలు పట్టేది. కనుక ఆ వెళ్ళిన వారు తిరిగి రావచ్చును, లేదా అక్కడే మరణించ వచ్చు. పైగా కాసీలో మరణిస్తే పుణ్యమని ప్రజల నమ్మిక. ఆ విధంగా పుట్టినది ఈ జాతీయము.

కాశీకి పోయినా కర్మ తప్పదు

కాసిలో దొంగతనం చెయ్యడానికి ఇక్కడి నుండే వొంగొని వెళ్లాడట

కాసుకు గతిలేదుకానీ... నూటికి ఫరవాలేదన్నట్లు

మింగ మెతుకు లేదు మీసాలకి సంపెంగ నూనె లాగా కొంతమంది చేతిలో ఏ కొద్దిపాటి ధనం లేకపోయినా గొప్పలు చెప్పుకుంటూ బ్రతుకుతుంటారు. అలాగే ఆదాయానికి ఎటువంటి అవకాశం, వనరులూ లేకపోయినా ముందుచూపు లేకుండా స్థాయికి మించిన అప్పులు చేస్తుంటారు. దగ్గర కనీసం నామమాత్రంగా ధనం లేకపోయినా ఎంతెంతో సంపద ఉన్నట్లు ఆడంబరంగా పలికే పద్ధతి మంచిది కాదని ఈ సామెత.

కాసుకు కాలెత్తేదానికి కాశీ ఎందుకు?

కాసుకు గతి లేదు గానీ కోటికి కొంగు పట్టాడట

కాసులుగలమ్మ కట్టా విప్పా - వేషంకలమ్మ విడవా మడవా

కాసులు గలవాడే రాజు

కాస్త ఓడంటే అంతా ఓడినట్లు

కాషాయంపైన, కషాయంలోపల వుంటే ప్రయోజనం లేదు

కాంతా కనకాలే కయ్యాలకి మూలాలు

కాసే చెట్టుకే రాళ్ల దెబ్బలు

ఇతరులకై కాయలు కాసే చెట్టు ఆ కాయలు తినాలనుకునే వారిచేతనే రాళ్ళదెబ్బలు తింటుంది. అంటే, పరోపకారి అయినా కష్టాలపాలు అవుతోంది. అలానే, మెత్తనివాళ్ళనే లోకులు వారి మంచితనం ఆసరాతో మోసగిస్తారు. ఈ విషయాన్నే ఈ సామెత తెలియజేస్తోంది.

కావడి వంకరైనా గమ్యం చేరడం ముఖ్యం

కాంతా కనకాలే కయ్యాలకి మూలాలు

క్రింద పడ్డావేమంటే?.... మీసాలకు మట్టి అంట లేదుగా అన్నాట్ట

తాను చేసిన చెడుపనిని కూడా సమర్థించుకునే వారి గురించి ఈ సామెతను ఉటంకిస్తారు

క్రింద పడ్డా నాదే పైచేయి అన్నాడట

ఓటమిని అంగీకరించని వితండ వాధుల నుద్దేశించి చెప్పినదీ ఈ సామెత

కింద పెట్టిన పంటలుండవు - పైన పెట్టిన వానలుండవు

కిష్కింధాపుర అగ్రహారీకులు లాగా

కీడెంచి మేలెంచవలె

కీలెరిగి వాత పెట్టాల

ఏ పనైనా సమయం చూసి అనుకూలమై నప్పుడే చేయాలని ఈ సామెత అంతరార్థం.

కుంచమంత కూతురుంటే మంచంలోనే కూడు

'కురూపీ, కురూపీ ఎందుకు పుట్టేవే?' అంటే 'స్వరూపాలెంచటానికి అందిట.

కుంచెడు గింజల కూలికి పోతే.. తూమెడు గింజలు దూడమేసినట్లు

వెనకటికి ఎవరో కుంచెడు తిండి గింజల కోసము కూలికెళితే, ఇంట్లోని తూమెడు గింజల్ని దూడ మేసిందిట. అనగా, సంపాదించిన దాని కన్నా ఎక్కువ పోగొట్టుకున్నదనమాట. ఈ సామెతను ఈ విధమయిన సందర్భములో వాడెదరు.

కుంటికులాసం ఇంటికి మోసం

కుంటి గాడిదకు జారిందే సాకు

కుంటివాడి తిప్పలు కుంటివాడివి - గూనివాడి తిప్పలు గూనివాడివి

ఎవరి తిప్పలు వారికుంటాయి అని ఈ సామెతకు అర్థము.

కుంటి సాకులు - కొంటె మాటలు

కుంటి వాడయినా ఇంటి వాడే మేలు

కుండ ఎప్పుడు వేరో కుదురూ అప్పుడే వేరు

కుండల దుమ్ము రోకళ్ళతో దులిపినట్లు

కుండలో కూడు కుండలోనుండవలె, పిల్లలు చూడ గుండులవలెనుండవలె

కుండలో కూడు కుండలోనే ఉండాలి, బిడ్డలు మాత్రం దుడ్డుల్లాగా ఉండాలి ఇంట్లో వున్న తిండి గింజలు ఖర్చు కాకుండా అనగా అన్నం వండకుండానే పిల్లలు మాత్రం లావుగా తయారు కావలని కోరుకోవడం లాంటి వారిని గురించి ఈ సామెత వాడతారు.

కుండలు మూయను మూకుళ్ళున్నాయి కానీ - నోళ్ళను మూయ మూకుళ్ళు లేవు

కుండలు, చాటలు లేవని వండుకుతినటం మానుతామా?

కుండలో కూడు కుండలో వుండాలి - బిడ్డలు గుండ్రాయిల్లాగా వుండాలి

కుండల్లో గుర్రాలు తోలినట్లు

కుండ వేరయితే కులం వేరా?

కుందేటి కొమ్ము సాధించినట్లు

కుక్క కాటుకి చెప్పు దెబ్బ

కుక్క ఎవర్నైనా కరచినప్పుడు దాన్ని చెప్పుతో కొడితే, అది చేసిన తప్పుకు శిక్షించినట్టు అవుతుంది. అదే విధంగా ఎవరైనా తప్పు చేసినప్పుడు ఆ తప్పుకు తగ్గ ఫలితం వెంటనే అనుభవిస్తే ఈ సామెతను వాడుతారు.

కుక్క కి చెప్పు తీపి తెలుసు కానీ... చెరకు తీపి తెలుస్తుందా

కుక్క సహజ స్వభావము తోలును తినటము. కానీ, అదే కుక్కకు చెరకు గడ ఇచ్చిననూ అది అయిష్టతచే రుచిచూడదు. కావున ఇక్కడ చెరకుగడ అన్నది కుక్కకు అపాత్రదానము. ఈ విషయమునే ఈ సామెత తెలుపుచున్నది. (వేమన పద్య పాదము: చెప్పుతినెడి కుక్క చెరకు తీపెరుగునా.. విశ్వదాబి రామ వినుర వేమా)

కుక్కకు ఏ వేషం వేసినా మొరగక మానదు

కుక్క తెచ్చేవన్నీ గొద్దెలే

కుక్క తోక చక్కనౌతుందా?

కుక్క తోక పట్టి గోదారి దాటాలనుకొన్నట్లు

అసమర్ధుల సహాయం మీద ఆధార పడకూడదని దీని భావం. కుక్కకి ఈదే సామర్ధ్యం తక్కువ. ఆ కుక్క తోకను పట్టుకుని గోదావరిని దాటాలనుకోవటం అసమర్ధుని సహాయంతో మహా కార్యాన్ని సాధించాలనుకోవటంలాంటిదే అని చెప్పడమే ఈ సామెత ఉద్దేశం.

కుక్క తోక పట్టుకుని గోదావరి ఈదినట్లు

కుక్కను తెచ్చి అందలంలో కూర్చోపెడితే కుచ్చులన్నీ తెగ కొరికిందట

కుక్కను ముద్దు చేస్తే మూతంతా నాకుతుంది

కుక్క బ్రతుకు - నక్క చావు

కుక్క బుద్ధి దాలిగుంటలో వున్నంతసేపే

కుక్క ముట్టిన కుండ

కుక్కలూ కుక్కలూ కాట్లాడుకుని కూటిలో దుమ్ము పోసుకుంటాయి

కుక్కలు చింపిన విస్తరిలాగా

కుక్క వస్తే రాయి దొరకదు..... రాయి దొరికితే కుక్కరాదు.

అన్ని వసతులు ఒక్కసారి ఒనగూరవని తెలియ జెప్పేదే ఈ సామెత

కుక్కతోక వంకరన్నట్లు... !

కుక్క తోక మనం నిటారుగా ఉంచడానికి ఎంత ప్రయత్నించినా అది మరలా వంగి పోతుంది. అలాగే మూర్ఖుడికి మనం ఎంత చెప్పినా వాడి దారి వాడిదే!

కుండల దుమ్ము రోకలితో దులిపినట్లు

కుండలకు పట్టిన దుమ్ము దులపడానికి మృధువైన బట్టలతో దులపాలి కానీ...... రోకలితో దులపరు.. అల దులిపితే అవి పగిలిపోతాయి. తెలివి లేని వారి చేసే పనులనుద్దేశించి ఈ సామెతను వాడుతారు.

కుచేల సంతానంలాగా

కుట్టని రవిక చేతిలో వున్నా ఒకటే - ఏలని మొగుడు ఊరిలో వున్నా ఒకటే

కుట్టితే తేలు - కుట్టకుంటే కుమ్మరి పురుగు

కుట్టేవాడి కుడిచేతి క్రింద - చీదేవాడి ఎడమచేతి క్రింద ఉండరాదు

కుడవబోతూ రుచు లడిగినట్లు

కుడికాలు పెడితే కుల క్షయం - ఎడమకాలు పెడితే వంశ క్షయం

కుడిచేత్తో యిచ్చి, ఎడమచేత్తో తీసుకున్నట్లు

కుడిచేత్తో చేసే దానం ఎడమచేయికి తెలియరాదు

కుడితిలో పడ్డ ఎలుకలాగా

కుదువ సొమ్ముకు కొంత హాని

కుప్ప తగులపెట్టి.. పేలాలు ఏరుకుతిన్నట్లు...

ఈ సామెత ఒక అవివేకిని ఉద్దేశించి చెప్పబడింది. వెనకటికొకడు, ధాన్యాలు ఉన్న కుప్పను తగలబెట్టి, ఆ కాల్చటము వలన తయారయిన పేలాలు తింటూ కూర్చున్నాడట. కాలిన ధాన్యం విలువ పేలాల కంటే ఎన్నో రెట్లు విలువయినవి కదా. పేలాల కొరకు ధాన్యమును తగులబెట్టుట అవివేకము.

కుమ్మరి పురుగుకు మన్ను అంటుతుందా?

కుమ్మరి వీధిలో కుండలమ్మినట్లు

కుమ్మరాయిలో ఇత్తడి ముంతలు ఏరినట్లు

కుమ్మరి వారి కోడలు ఆము దగ్గరైనా కన్పించదా?

కుర్రవాడి గూర్చి అడగండిగానీ చెవుల కమ్మల విషయం మాత్రం అడగొద్దు అన్నట్లు

కులం కన్నా గుణం ప్రధానం

కులం కొద్దీ గుణం

కులం చెడ్డా గుణం దక్కవలె

కులమింటి కోతి అయినా మేలు

కులుకులాడి సంతకు పోతె ఎక్కా దిగా సరిపోయిందట

కులం చెడ్డా సుఖం దక్కిందన్నాడట

కులము చెరిచేవారే గానీ కూడు పెట్టే వారుండరు

కులము తక్కువ వాడు కూటికి ముందు

కుల మెరిగి కోడలిని - జాతి నెరిగి గొడ్డును తీసుకోవాలి

కులవిద్యకు సాటిలేదు గువ్వల చెన్నా

కుళ్ళే వాళ్ళ ముందే కులకాలి

కుళ్ళే వాళ్ళ ముందే భగవంతుడు కులుకుతాడు

కులహీనమైనా వరహీనం కారాదు

కూచమ్మ కూడబెడితే మాచమ్మ మాయం చేసిందట

కూటికి లేకున్నా కాటుక మాననట్లు

ఇదే అర్థము గల మరో సామెత ఇచట ఉంది. మింగ మెతుకు లేదు మీసాలకి సంపెంగ నూనె

కూటికి తక్కువైనా... గుణానికి తక్కువేం కాదు

కూటికి గతి లేదు గానీ మీసాలకు సంపంగ నూనె

కూటికి తక్కువైతే కులానికి తక్కువా?

కూటికి పేదయినా చేతకు బీద కాదు

కూటికుంటే కోటికున్నట్లే

కూటి కోసం కోటి విద్యలు

కూటి పేద తోడు పోగొట్టుకుంటాడు

కూటి పేద తోడు పోగొట్టుకుంటాడు

కూడబెట్టిన వాడు కుడవ నేర్చునా?

కూడు వండటం గంజికోసమన్నట్టు

అన్నీ ఉన్నా వాటిని అనుభవించక లేనివారిలాగానే ఉండటం. గంజి మాత్రమే దొరికేవారికి బియ్యం సరిపోయినంతగా లభించినా అన్నం వండి, ఆ అన్నం తినకుండా గంజి మాత్రమే తాగి పూర్వంలాగానే లేమితో బాధపడ్డారట.

కూడు తిని కుల మెంచినట్లు

కూడు ఎక్కువైతే కువ్వాడ మెక్కువ

కూడు పెట్టినామెను తొడ పొందు అడిగినట్లు

కూడూ గుడ్డా అడక్కపోతే బిడ్డను సాకినట్లు సాకుతా అన్నాడట

కూడూ గుడ్డా అన్నవి మనిషికి కనీస అవసరములు. అవి లేనిచో జీవించుట కష్టము. అవి అడగనిచో బాగుగా చూసుకొందును అనుటలో, ఆ వ్యక్తికి ఇతరులకు సహాయము చేయు ఆలోచన లేదని తెలియుచున్నది. ఈ విషయమునే పై సామెత తెలుపుచున్నది.

కూడే కూడే కాపురాన్ని కూలదొయ్యకపోతే నేను నీ రంకు మొగుణ్ణే కాదు అన్నాడుట

కూతురని కుంచడిస్తే, తల్లని కంచెడు యిచ్చిందట

కూతురి పురుడు యింట్లో - కోడలి పురుడు అడవిలో

కూతురు కనకపోతే అల్లుడిమీద పడి ఏడ్చినట్లు

కూతురు చెడితే తప్పు తల్లిది

కూనను పెంచితే గుండై కరవ వచ్చినట్లు

కూర్చుని తింటే, కొండలైనా తరిగిపోతాయి

శ్రమించకుండా తాతలు, తండ్రులనుండి సంక్రమించిన ఆస్తులను ఖర్చుపెడుతూ జీవిస్తే అవి ఎంతో కాలం మిగలవు అని చెప్పటానికి ఈ సామెతను ఉపయోగిస్తారు.

కూనలమ్మ సంగీతం వింటూంటే కూడు దొరికినట్లే!

కూపస్థ మండూకం లాగా

కూరకు తాలింపు - చీరకు ఝాడింపు

కూర లేని తిండి కుక్క తిండి

కూరిమిగల దినములలో నేరము లెన్నడును తోచవు

కూరిమి చెడితే అన్నీ దోషాలే

కూర్చుంటే కుక్క కఱవదు

కూర్చుంటే లేవలేడు గానీ, ఎగిరెగిరి తంతాడట

కూర్చున్నవానికి కుప్పలు - తిరిగేవానికి తిప్పలు

కూర్చుని తింటుంటే గుళ్ళూ, గోపురాలూ ఆగవు

కూర్చొని తింటే కొండలయినా కరిగిపోతాయి !

కూలికి వచ్చి పాలికి మాట్లాడినట్లు

కూలికి వచ్చి మానం దోచినట్లు

కూలివాడి ప్రొద్దా! కుంకవే ప్రొద్దా!

కృత్తిక, పునర్వసులు సత్తువ పంట

కృత్తికలో కుతికె పిసుకుడు

కృత్తికలో విత్తితే కుత్తుకలు నిండవు

కృష్ణా స్నానానికి కొండుభొట్లాజ్ఞా

కూసే గాడిద వచ్చి మేసే గాడిదని చెడగొట్టినట్లు

కూసే గాడిద అంటే ఏ పనీ పాటా లేకుండా జులాయిగా తిరిగేవారు అనీ, మేసే గాడిద అంటే చక్కగా పని చేసేవారు అని భావము. పనీ పాటా లేకుండా తిరుగుతూ, చక్కగా పని చేసుకుంటున్న వారిని చెడగొట్టే వారి గురించి ఈ సామెత వాడతారు.

కొన్నది వంకాయ కొసరింది గుమ్మడి కాయ

చిన్న వస్తువు కొని పెద్ద వస్తువును కొసరు అడిగే వారుంటారని దీని అర్థం. ఇలాంటిదే మరొక సామెత 'అసలు కంటే కొసరు ఎక్కువ. '

కొంగ జపము చేపల కోసమే

కొంగు తడిస్తే చలిగానీ కోకంతా తడిస్తే చలేమిటి?

కొంగు తాకితే కోటి వరహాలు

కొంగులాగితే రానిది కన్ను గీటితే వస్తుందా?

కొంగున నిప్పు మూట కట్టుకొన్నట్లు

కొంటే రానిదే కొసరితే వస్తుందా?

కొండ ఎక్కేవాడి నడుమును కొడవలి చెక్కినట్టు

అదనపు భారం, పడుతున్న కష్టానికి తోడు మరో కష్టం తోడు కావటం

కొండ నాలుకకు మందు వేస్తే ఉన్న నాలుక ఊడినట్టు

చెడిన ఒక పనిని బాగుచేయబోతే, అది బాగుపడకపోగా మరో పెద్ద పని కూడా దాని వలన చెడితే, ఆ సందర్భములో ఈ సామెతలు ఉదహరిస్తారు.

కొండమీద మా గుండోణ్ని చూసారా? అని అడిగి నట్టుంది

తిరుమల కొండ మీద అందరు గుండోళ్లే..... వారిలో వీరి గుండోణ్ని ఎలా గుర్తు పట్టడం? అలాంటి అమాయకులగురించి చెప్పినదే ఈ సామెత.

కొండముచ్చు పెండ్లికి కోతి పేరంటాలు

ఎవరైనా వారి వారి బుద్ధులను బట్టే కలిసి ఉంటారు. ఇది వేమన సూక్తి.

కొండను త్రవ్వి ఎలుకను పట్టి నట్టు

అతి పెద్ద కష్టమైన పనిచేసి అతి స్వల్ప ఫలితం పొందితే ఈ సామెతను వాడుతారు.

కొండంత తెలివికంటే గోరంత కలిమి మేలు

కొండంత చీకటి - గోరంత దీపం

కొండంత దూదికి కొండంత నిప్పెందుకు?

కొండంత నిరాశ - గోరంత ఆశ

కొండంత దేవుణ్ణి కొండంత పత్రితో పూజించగలమా

కొండంత దేవుడికి గోరంత బెల్లం

కొండంత మొగుడే పోగా లేంది ఇవన్నీ యెందుకు అన్నదట

కొండంత రాగంతీసి గోరంత పదం చెప్పినట్లు

కొండ అద్దంలో కొంచెమే

కొండకు వెంట్రుక ముడివేసి లాగితే, వస్తే కొండ వస్తుంది, పోతే వెంట్రుక పోతుంది

కొండగాలికి పైట జారితే, అందగాడి చూపుకి చీర జారిందట

కొండ నాలుకకి మందువేస్తే ఉన్న నాలుక ఊడిపోయిందట

కొండను తలతో ఢీకొన్నట్లు

కొండను త్రవ్వి ఎలుకను పట్టినట్లు

కొండలి మంగలి పనిలాగా

కొండలు మ్రింగేవాడికి గుడులొక లెక్కా

కొండ మీద గోలేమిటంటే కోమటాళ్ళ రహస్యాలన్నట్లు

కొండముచ్చు పెళ్ళికి కోతి పేరంటాళ్ళు

కొండలు పిండి కొట్టినట్లు

కొండవీటి చేంతాడులాగా

కొండి మీటుడు - గోడ కెక్కుడు

కొంపకాలి ఏడుస్తుంటే నీళ్ళు కాచుకోనా అని అడిగినట్లు

కొక్కిరాయీ కొక్కిరాయీ ఎందుకు పుట్టావంటే చక్కని వాళ్ళను వెక్కిరించటానికి అన్నదట

కొట్టా వద్దు తిట్టా వద్దు వాడి చావు వాడే చస్తాడన్నట్లు

కొడితే కొట్టాడు కానీ క్రొత్తకోక పెట్టాడు

కొడుకు బాగుండాలి - కోడలు ముండమొయ్యాలన్నట్లు

కొడుకు మనవాడైతే కోడలు మనదౌతుందా?

కొడుకు ముద్దు - కోడలు మొద్దు

కొడితె కొట్టాడులే కానీ కొత్తకోక తెచ్చాడులే అందిట

ఈ సామెత ఒక అమాయక మనస్తత్వాన్ని తెలుపుతుంది. భర్త కొట్టిన దెబ్బలు మరచి, ఆతడు తెచ్చిన చీరను చూసుకు మురిసిపోయిందిట వెనకటికొక అమాయకపు భార్య.

కొత్త ఒక వింత పాత ఒక రోత

ఏదైనా కొత్తగా వున్నప్పుడు వింతగాను, ఆనందంగాను వుంటుంది. రాను రాను అది పాతబడితె దానిమీదున్న ఇష్టం రాను రాను తగ్గుతుంది. ఇది లోక రీతి. ఆ విధంగా పుట్టినదే ఈ సామెత.

కొత్త అప్పుకు పోతే పాత అప్పు పైన బడ్డదట

కొత్త ఆవకాయ - కొత్త పెళ్ళాం

కొత్త కాపురం, కొత్త కత్తిపీట కొత్తలో కంటే కొంచెం పదును పడ్డాకే బాగుంటాయి

కొత్త కుండలో నీళ్ళు, కొత్త పెళ్ళాం బహు తీపి

కొత్తంత పండుగా లేదు - తల్లంత దయా లేదు

కొత్తది నేర్వలేడు - పాతది మరువలేడు

కొత్త నీరు వచ్చి పాతనీరు కొట్టుకుపోయినట్లు

కొత్త బిచ్చగాడు పొద్దు ఎరగడు

కొత్తగా బిచ్చం అడుక్కోటము మొదలు పెట్టిన వాడికి, ఏ సమయములో అడుక్కోవాలో తెలియక పొద్దస్తమానం అడుక్కుంటూ ఉంటాడు. అదే విధముగా, కొత్తగా ఏ పనయినా మొదలు పెట్టినవాడు, అదేపనిగా ఆ పనే చేస్తుంటే ఈ సామెతను వాడటము పరిపాటి.

కొత్త వైద్యుని కంటే పాత రోగి మేలు

కొత్త పెళ్ళి కొడుకు పొద్దు ఎరగడు

కొత్తగా పెళ్ళి అయినవాడికి, సమయమూ సందర్భమూ లేకుండా సంసారసుఖానికై పరితపిస్తూ ఉంటాడు. అదే విధముగా, కొత్తగా ఏ పనయినా మొదలు పెట్టినవాడు, అదేపనిగా ఆ పనే చేస్తుంటే ఈ సామెతను వాడటము పరిపాటి.

కొత్తల్లుడిని మేపినట్లు మేపుతున్నారు

కొత్తఅల్లుడుకి పూర్వకాలములో అత్తవారింట రాజభోగాలు అమర్చేవారు. కొత్త అల్లుడు పనీ పాటా లేకుండా సపర్యలు అందుకుంటూ ఉండేవాడు. ఇదే విషయముగా, పనీపాట లేకుండా సోమరిగా తిని తిరిగే వాడిని ఈ సామెత ద్వారా దెప్పిపొడుస్తారు.

కొత్త వైష్ణవానికి ఒళ్ళంతా నామాలే

కొత్త సేద్యగాడు పొద్దెరుగడు

కొన్న దగ్గర కొసరుగానీ, కోరిన దగ్గర కొసరా?

కొన్నంగడిలోనే మారు బేరమా?

కొన్నది వంకాయ - కొసరింది గుమ్మడికాయ

కొన్నవాడు తినక మానడు

కొన్నాళ్ళు చీకటి - కొన్నాళ్ళు వెన్నెల

కొని తింటూంటే కోమటి నేస్తం

కొప్పున్నామె ఎటు తిప్పినా అందమే

కొబ్బరి చెట్టు ఎందుకు ఎక్కావంటే దూడ గడ్డి కోసం అన్నాడట

దీనికి సమానార్థంలో సంస్కృత న్యాయము: నారికేళతృణన్యాయము=కొబ్బరిచెట్టు నెందుల కెక్కెదవనిన దూడ గడ్డికొఱకు అనినట్లు.

కొమ్ములు చూచి బేరమాడినట్లు

కొయ్యరా కొయ్యరా పోలిగా అంటే టంగుటూరి మిరియాలు తాటికాయలంత అన్నాడట

కొర్ర గింజంత కోడల్ని చూస్తే కొండంత అత్తకు చలిజ్వరం వచ్చిందట

కొరివితో తల గోక్కున్నట్లు

కొరివి పెట్టేవాడే కొడుకు

కొల్లేటి పంట కూటికే చాలదు

కొల్లేటి వ్యవసాయానికి కోత కూలి దండుగ

కొసరితేగానీ రుచి రాదు

కొసరి భోజనం పెట్టావ్‌ -మరి ఆ ముచ్చట కూడా తీర్చమన్నాడట

కో అంటే కోటిమంది

కోక కేకేస్తే రవిక రంకేసిందిట

కోక ముడి విప్పుతూ వరసలడిగినట్లు

కోకలు వెయ్యి ఉన్నా కట్టుకొనేది ఒకటే

కోకలన్నిటినీ ఒకేసారి కట్టుకోలేరు. ఎన్ని సంపదలున్నా పొట్టపట్టినంత వరకు మాత్రమే ఎవరైనా తినగలరు. అవకాశం ఉన్నంతవరకు మాత్రమే ఎవరైనా ఏపనైనా చేయగలరు

కోకా, రైకా కలవని చోట చూపి ఊరించినట్లు

కోటలో పాగా వేసినట్లు

కోటి విద్యలు కూటి కొరకే

మనిషి ఎన్ని విద్యలు నేర్చినా అవన్నీ కడుపు నింపుకోవడానికి మాత్రమే ఈ సామెత భావం.

కోడలా! కోడలా! నీ భోగమెంతసేపే అంటే మా అత్త మాలపల్లినుంచి తిరిగి వచ్చిందాకా అందిట

=="కోడలా కోడలా నీ భోగ మెన్నాళ్లంటే. ".. ?.... "మా అత్త సంతకు పోయి వచ్చిందాక" అన్నదట

కోడలికి బుధ్ధి చెప్పి అత్త తెడ్డు నాకినట్టు

ఒకరికి తప్పు చేయ వద్దని చెప్పి అదే తప్పు చెయ్యటం. తెడ్డు నాకటమంటే అందరూ తినాల్సిన ఆహారపదార్ధాలను ఒకరు ఎంగిలి చేయటం. ఎంగిలి పదార్థాలను వేరొకరికి పెట్టకూడదు. అలా చేస్తే పాపం మూటకట్టుకున్నట్టవుతుంది అని ఓ అత్త తన కోడలికి ముందు బుద్ధులు చెప్పి తర్వాత తానే ఆ పనిచేసిందట. ఎదుటి వారికి నీతులు చెప్పి తాము ఆ నీతులను పాటించకపోవటం

కోడలి కన్నీళ్ళు కనబడతాయిగానీ, అత్త పెట్టే ఆరళ్ళు కనబడవు

కోడలికి బుద్ధి చెప్పి అత్త తెడ్డు నాకినట్లు

కోడలికి బుద్ధి చెప్పి అత్త ఱంకు పోయిందట

కోడలు గృహ ప్రవేశం - అత్త అగ్ని ప్రవేశం

కోడలు నలుపైతే కులమంతా నలుపే

కోడలు వచ్చిన వేళ - గొడ్డు వచ్చిన వేళ

కోడికి కులాసా లేదు - కోమటికి విశ్వాసం లేదు

కోడికి గజ్జెలు కడితే కుప్ప కుళ్లగించదా?

కోడి కాళ్ళకు గజ్జెలు కట్టినా కసువు కుప్పలను కుళ్లగిస్తూనే ఉంటుంది. అలవాటు మారదు.

కోడిగుడ్డు మీద ఈకలు పీకే రకం

కోడిగుడ్డుకి ఈకలే ఉండవు. అలాంటిది వాటి మీద ఈకలు పీకడంలో అర్థం లేదు. కొంతమంది తమ దర్పం చాటుకోవడం కోసం అర్థంలేని వితండవాదం చేస్తూ ఉంటారు. అలాంటి వారిని ఈ సామెతతో పోలుస్తాం. అక్కడ ఏమి లేకున్నా ఏదో వున్నట్టు బ్రమింప జేసి నమ్మించే ప్రయత్నంచేసే వారిని ఇలాగంటారు. వీడొట్టి కోడి గుడ్డు పనీ ఈకలు పీకే రకం... అని.

కోడి గుడ్డు పగలకొట్టేందుకు గుండ్రాయి కావాలా?

చిన్న పనులకు పెద్ద ప్రయత్నం అనవసరం. పిచ్చుక మీద బ్రహ్మాస్త్రమా?అల్పులను శిక్షించేందుకు అధికమైన బలం అక్కరలేదని, అల్పుడైన శత్రువును కొట్టడానికి అధిక బలం అనవసరమని

కోడి పియ్య మందు అంటే కొర్రెక్కి ఏరిగిందట

ఇది ఎలా వచ్చిందంటే.. ఎవరో చెప్పారట 'కోడి పియ్య' (కోడి రెట్ట) ను ఏదో రోగానికి 'మందు' గా వాడితే గుణం ఇస్తుంది అని చెప్పారొకరికి. అయితే ఆ వ్యక్తి కోడి పియ్య సేకరంచడానికి కోడి వెనక పరిగెత్తాడు. అది అంతసులభంగా దొరుకుతుందా పట్టుకోవడానికి. ఇల్లంతా తిప్పించి ఆఖరికి 'కొర్రు' (ఎత్తుగా ఉండే పందిరి రాట) మీదకు ఎక్కి అక్కడినుండి రెట్ట వేసింది. ఆ రెట్ట కింద పడి నాలుగు వేపులా తుళ్ళిపోయిందట. ఎవరైనా అతిగా బ్రతిమాలించుకుని లేదా మురిపించుకుని ఆఖరికి ఏదో సాయం చేసాంలే అన్నట్లు కొద్ది సహాయాన్ని అందించే సందర్భంలో ఈ సామెతవాడతారు.

కోల ఆడితేనే కోతి ఆడుతుందన్నట్లు

కోలతో భయపెడితేనే గాని కోతి ఆడమన్నట్లు ఆడదు. ఈ విషయాన్నే, పనిదొంగయై ఎల్లప్పుడూ ఒకరి పర్యవేక్షణలో తప్ప స్వతహాగా పనిచేయలేని వానిని ఉద్దేశించి పాడెదరు.

కోడీ, కుంపటీ లేకపోతే తెల్లారదా?

కోడిగుడ్డుకు ఈకలు పీకినట్టు

కోడి రెక్కారవేస్తే గొప్పవాన

కోతలకు ఉత్తర కుమారుడు

కోతికి అద్దం చూపినట్లు

కోతికి కొబ్బరికాయ దొరికినట్లు

కోతి చస్తే గోడవతల పారేసినట్లు

కోతికి తేలు కుట్టినట్లు

కోతికి పుండయితే గోకా, నాకా

కోతికి బెల్లం, కోమటికి ధనం చూపరాదు

కోతి చావు, కోమటి ఱంకు ఒక్కటే

కోతి పంచాయితీ కొంప తీస్తుంది

కోతి పుండు బ్రహ్మరాక్షసి

కోతి రూపుకు గీత చక్కన - పాత గోడకు పూత చక్కన

కోపం గొప్పకు ముప్పు - హంగు అల్లరికి ముప్పు

కోపానికి పోయిన ముక్కు శాంతానికి రాదు

కోమటి ఊరందరికీ ఇస్తాడు కానీ తాను తినడు

కోమటి యిల్లు కూలినట్లు

కోమటికులం పైసాకు తులం

కోమటికీ కోతికీ ముల్లె చూపరాదు

కోమటితో మాట - కోతితో సయ్యాట ప్రమాదాలు

కోమటికి లేమి - కంసాలికి కలిమి వుండదు

కోమటి సాక్ష్యం - బాపన వ్యవసాయం

కోమట్ల కొట్లాట - గోచీ వూగులాట

కోమట్ల కొట్లాట - గోచీ వూగులాట

కోమలాంగి సోకు కోనసీమ కొబ్బరి లాంటిదిట

కోరి అడిగితే కొమ్మెక్కుతారు

కోరి కొరివితో తల గోక్కున్నట్టు

కొరివితో తల తోక్కుంటే జుట్టు, తల కాలుతాయి. కోరి ఎవరూ ఆ పని చెయ్యరు. ఈ విధంగా ఎవరైనా కోరి ఆపదలుకాని, ప్రమాదముగాని కొనితచ్చుకుంటే ఈ సామెతను వాడుతారు.

కోరి నెత్తికెత్తుకున్న దేవర దయ్యమై పట్టుకున్నట్టు

కోరి పిల్లనిస్తామంటే కులం తక్కువ అన్నట్లు

కోరుకున్న కోడలు వస్తే, నెత్తిమీద నిప్పులు పోస్తుం

కోర్టులో గెలిచినవాడు యింట్లో ఏడిస్తే, ఓడినవాడు కోర్టులోనే ఏడుస్తాడు

కోర్టు కెక్కినవాడూ, గాడిద నెక్కినవాడూ ఒక్కటే

కొత్త బిచ్చగాడు పొద్దెరుగడు

కోతి పుండు బ్రంహ రాక్షసి అయినట్టు.

కోతికి పుండు అయితే అది మానదు సరికదా ఇంకా పెద్దదవుతుంది. ఎలాగంటే దాని సహచర కోతులు అన్ని ఆ పుండును గీకి ఏదో బాగు చేద్దామని ప్రయత్నిస్తాయి. ఆ విధంగా ఆపుండు మరింత పెద్దదవుతుంది. అలా పుట్టినదే ఈ సామెత.

కోతికి కొబ్బరి కాయ ఇచ్చినట్లు

కోతికి కొబ్బరి కాయ ఇస్తే దాన్ని తినడానికి చేసే వృధా ప్రయాసతోనే కాలం గడిచి పోతుంది. అలా పుట్టినదే ఈ సామెత.

కొబ్బరి చెట్టు ఎందుకు ఎక్కావంటే.... దూడ గట్టి కొసమన్నాడట

ఆబద్దం కూడా అతికినట్టు చెప్పలేని వారి గురించి ఈ సామెత వాడతారు

కోస్తే తెగదు కొడితే పగలదు

నీడ (ఇది పొడుపు కథ. దీనిని పొడుపు కథలు వర్గంలో చేర్చ వచ్చు

కౌగిలించి చేసుకునేవే ప్రేమ వందనాలు

కౌగిట్లో పరువాలు పడతియిచ్చే నజరానాలు

కౌగిలింతకన్న సుఖం లేదు - కాపురమంత మజా లేదు

కౌగిలింతలకే కన్నె తాపాలు (చెల్లు) అన్నట్లు

కౌగిలింతల బిగువెంతంటే నచ్చినవాడి శక్తంత అందిట

కౌగిలిహోరూ మల్లెలజోరూ తప్పితే కడుపుపండే మాటేమైనా వుందా? అందిట

కౌగిళ్ళ కట్నాలే సొగసులకు నజరానాలన్నట్లు

కౌగిళ్ళ గుసగుసలు కాముని దరహాసాలన్నట్లు

కౌగిళ్ళ పందిట్లో పూలంగి సేవలన్నట్లు

కౌగిళ్ళ బంధాలేసి బుగ్గల్లో మందారాలు పూయిస్తే అందాల గంధాలు పూస్తా అందిట

కౌగిళ్ళ స్వర్గాలు కాముని రాజమార్గాలు అన్నట్లు

  1. లోకోక్తి ముక్తావళి అను తెలుగు సామెతలు (షుమారు 3400 సామెతలు)- సంకలనం: విద్వాన్ పి.కృష్ణమూర్తి - ప్రచురణ: మోడరన్ పబ్లిషర్స్, తెనాలి - ఇంటర్నెట్ ఆర్చీవులో లభ్యం