సుంకేశుల ఆనకట్ట

From tewiki
Revision as of 18:56, 17 June 2014 by imported>RahmanuddinBot (Wikipedia python library)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

సుంకేశుల డ్యామ్ కర్నూలు జిల్లాలో తుంగభద్ర నది పైన ఉన్నది. 2009 లో సంభవించిన వరదలకు మొత్తం మునిగిపోయింది.