స్వాతంత్ర్యం

From tewiki
Revision as of 16:38, 14 June 2020 by imported>Chaduvari (Chaduvari, పేజీ స్వతంత్రం ను స్వాతంత్ర్యం కు దారిమార్పు ద్వారా తరలించారు: సరైన పేరు)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

ఒకరు మరొకరిని ఇబ్బంది పెట్టకుండా తను ఇతరుల వలన ఇబ్బంది పడకుండా స్వేచ్ఛగా, హాయిగా, ఆనందంగా గడపడానికి లభించిన హక్కును స్వతంత్రం అంటారు. స్వతంత్రంను స్వాతంత్ర్యం అని కూడా అంటారు. స్వాతంత్ర్యాన్ని ఇంగ్లీషులో ఇండిపెండెన్స్ అంటారు. స్వతంత్రం అనేది ఒక వ్యక్తికే కాక దేశానికి సంబంధించినదై ఉంటుంది.

ఇవి కూడా చూడండి

మహాత్మా గాంధీ

భారత స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం