"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

PH

From tewiki
Revision as of 06:53, 29 May 2018 by imported>K.Venkataramana
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

దీనిని సోరెన్ సన్ అనె శాస్త్రవేత్త కనుగొన్నారు. ఈ మానమును ఆమ్ల క్షారములు తెలుసుకొనుటకు ఉపయోగిస్తారు.

  • హైడ్రోజన్ అయాన్ గాఢతకు ఋణ సంవర్గమానాన్ని PH అంటారు.
  • PH= -log [H+]
H+ అయాన్ల గాఢత మరియు PH విలువలు
H+ అయాన్ల గాఢత [H+] 100 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 10-10 10-11 10-12 10-13 10-14
PH విలువలు 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


PH ఆధారంగా ఆమ్ల క్షారములను తెలుసుకోవచ్చు.

  • PH విలువ 0 నుండి 6 వరకు గల ద్రావణాలు ఆమ్లాలు.
  • PH విలువ 7 గల ద్రావణాలు తటస్థ ద్రావణాలు.
  • PH విలువ 7 నుండి 14 గల ద్రావణాలు క్షారాలు.